Kort fortalt

Se flere

 

Anmeldelser

Anmeldelser

Forskning

Forskning

Mobning på arbejdspladsen kan føre til selvmord

Mobning på arbejdspladsen øger risikoen for selvmord og selvmordsforsøg markant – især blandt mænd. Det viser ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). NFA har samlet spørgeskemaundersøgelser fra 2004 og 2014 blandt 98.330 personer om mobning, og omkring 10 procent af deltagerne har svaret, at de har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Disse undersøgelser er sammenholdt med registre over selvmord og selvmordsadfærd. Undersøgelsen viser, at hvis medarbejdere har været udsat for denne mobning, har de næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller selvmordsforsøg. Tidligere undersøgelser viser en større risiko for at depressive lidelser, langvarigt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet, men mobning kan altså være endnu mere alvorligt, end hvad forskningen hidtil har vist.

Mobning på arbejdspladsen kan føre til selvmord

Mobning på arbejdspladsen øger risikoen for selvmord og selvmordsforsøg markant – især blandt mænd. Det viser ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). NFA har samlet spørgeskemaundersøgelser fra 2004 og 2014 blandt 98.330 personer om mobning, og omkring 10 procent af deltagerne har svaret, at de har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder. Disse undersøgelser er sammenholdt med registre over selvmord og selvmordsadfærd. Undersøgelsen viser, at hvis medarbejdere har været udsat for denne mobning, har de næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller selvmordsforsøg. Tidligere undersøgelser viser en større risiko for at depressive lidelser, langvarigt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet, men mobning kan altså være endnu mere alvorligt, end hvad forskningen hidtil har vist.

77 procent af pigerne

… fuldfører en ungdomsuddannelse, mens det gælder 71 procent af drengene - og karaktererne fra grundskolen har stor betydning for, om drenge og piger fuldfører. Et fagligt gab mellem drenge og piger starter tidligt – allerede i 2. klasse – i forhold til læsning og er relativt konstant gennem skoletiden. I matematik ses ikke samme faglige gab. Forældrenes uddannelse har samme betydning for drenge og pigers resultater i folkeskolen og i forhold til fuldførelse af ungdomsuddannelse. Der ses dog en tendens til, at det faglige gab mellem drenge og piger i læsning i folkeskolen er større blandt indvandrere end blandt elever med efterkommerbaggrund eller dansk oprindelse. Det er nogle af de resultater, som en analyse fra Børne- og Undervisningsministeriet har foretaget af kønsforskelle i faglige resultater i grundskole og ungdomsuddannelser.

77 procent af pigerne

… fuldfører en ungdomsuddannelse, mens det gælder 71 procent af drengene - og karaktererne fra grundskolen har stor betydning for, om drenge og piger fuldfører. Et fagligt gab mellem drenge og piger starter tidligt – allerede i 2. klasse – i forhold til læsning og er relativt konstant gennem skoletiden. I matematik ses ikke samme faglige gab. Forældrenes uddannelse har samme betydning for drenge og pigers resultater i folkeskolen og i forhold til fuldførelse af ungdomsuddannelse. Der ses dog en tendens til, at det faglige gab mellem drenge og piger i læsning i folkeskolen er større blandt indvandrere end blandt elever med efterkommerbaggrund eller dansk oprindelse. Det er nogle af de resultater, som en analyse fra Børne- og Undervisningsministeriet har foretaget af kønsforskelle i faglige resultater i grundskole og ungdomsuddannelser.

Chokerende mange stressramte unge

En ny undersøgelse blandt 1.870 unge over hele landet, som Ungetrivselsrådet har foretaget, viser, at mere end hver fjerde har opsøgt læge eller været frameldt studie på grund af stress. Blandt de 15-30-årige er det 28 procent, som har haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt læge eller har været sygemeldt fra deres uddannelse. Den nye undersøgelse viser, at problemerne med stress og sygemeldinger fra studierne er størst blandt de ældre unge og studerende. Hele 41 procent af de unge, som er 27 år eller ældre, har været sygemeldt fra deres uddannelse på grund af stress. Det er flere unge kvinder – 33 procent – end unge mænd – 19 procent – der opsøger læge eller dropper ud af studierne på grund af alvorlig stress. Ungetrivselsrådet er et netværk af 18 organisationer, blandt andet Psykiatrifonden, Dansk Erhvervsskoleorganisation, Dansk Ungdoms Fællesråd med flere.

Chokerende mange stressramte unge

En ny undersøgelse blandt 1.870 unge over hele landet, som Ungetrivselsrådet har foretaget, viser, at mere end hver fjerde har opsøgt læge eller været frameldt studie på grund af stress. Blandt de 15-30-årige er det 28 procent, som har haft så alvorlige stresssymptomer, at de enten har opsøgt læge eller har været sygemeldt fra deres uddannelse. Den nye undersøgelse viser, at problemerne med stress og sygemeldinger fra studierne er størst blandt de ældre unge og studerende. Hele 41 procent af de unge, som er 27 år eller ældre, har været sygemeldt fra deres uddannelse på grund af stress. Det er flere unge kvinder – 33 procent – end unge mænd – 19 procent – der opsøger læge eller dropper ud af studierne på grund af alvorlig stress. Ungetrivselsrådet er et netværk af 18 organisationer, blandt andet Psykiatrifonden, Dansk Erhvervsskoleorganisation, Dansk Ungdoms Fællesråd med flere.