Kort fortalt

Se flere
Tema: Det inkluderende læringsmiljø
Jonna Nøttrup.jpg

Forsker: Det inkluderende er en ledestjerne på FGU

Alle elever i FGU skal udvikle sig, lære og trives. Og det sker bedst i fællesskabet. Derfor er inklusion og det inkluderende læringsmiljø så vigtigt på FGU. Her giver eksperten på området, lektor Jonna Nøttrup fra UC Syd, sin status tre år efter, at FGU-institutionerne slog dørene op for første gang.

Sanne.jpg

Alle elever er blevet styrket ved at slå forskellige hold sammen

Det skete af nød, men blev en succes, da FGU-skolen i Syddjurs-Ryomgård slog eleverne fra det mere praktiske spor sammen med eleverne på det almene spor. Ikke mindst i forhold til inklusionen. Lærer Sanne Lausen Wolff gør status over arbejdet med det inkluderende læringsmiljø, som er en del af grundlaget for FGU.

Maja Larsen.jpg

Afdelingslederen: ”Nu prøver vi noget helt andet”

Maja Larsen, afdelingsleder på FGU Midt- Østsjælland i Ringsted, har kun været i FGU i ét år. Alligevel har hun og lærerne allerede prøvet at gå nye veje med det inkluderende læringsmiljø. De mixer elementer fra den praktiske linje PGU med den almene AGU.

Tina Lind.jpg

OBU-læreren: Der er et før og efter corona

Med mange ordblinde elever på FGU er ordblindevenlig undervisning en del af det inkluderende læringsmiljø. Men det kræver, at alle underviserne lærer at bruge it-værktøjerne. Tina Lind, ordblindelærer på FGU Nordvestsjælland i Kalundborg, gør her status over tre års OBU-arbejde på FGU.

Jesper Aalbæk_FGU.jpeg

AGU-læreren: Tre benspænd for inkluderende undervisning

FGU er generelt gode til at inkludere socialt. Men skal det også ske fagligt, må nogle forudsætninger være på plads. Sådan lyder det fra almenlærer og tillidsrepræsentant på FGU Fyn/Nordfyn, Jesper Aalbæk, når han gør status efter tre år.

 

Forskning

Forskning

Hvordan engagerer erhvervsskoler elever i klimaundervisning?

Når elever på landets erhvervsskoler skal modtage klimaundervisning, hvordan skal det så ske på en engagerende måde? Det vil forskere fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole undersøge. ”Mange kalder på erhvervsuddannelserne som en del af løsningen på, hvordan Danmark får sat gang i den grønne omstilling, men der er ingen, der har svaret på hvordan – udover at vi i den grad har brug for håndværkere med klimakompetencer,” siger Signe Rieland, adjunkt på Københavns Professionshøjskole. Hun skal stå for forskningsprojektet, som dels består af et litteraturstudie, hvor eksisterende forskning afdækkes, og et studie på fire uddannelser i samarbejde med Danske Gymnasier og Erhvervsskoler.

Hvordan engagerer erhvervsskoler elever i klimaundervisning?

Når elever på landets erhvervsskoler skal modtage klimaundervisning, hvordan skal det så ske på en engagerende måde? Det vil forskere fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole undersøge. ”Mange kalder på erhvervsuddannelserne som en del af løsningen på, hvordan Danmark får sat gang i den grønne omstilling, men der er ingen, der har svaret på hvordan – udover at vi i den grad har brug for håndværkere med klimakompetencer,” siger Signe Rieland, adjunkt på Københavns Professionshøjskole. Hun skal stå for forskningsprojektet, som dels består af et litteraturstudie, hvor eksisterende forskning afdækkes, og et studie på fire uddannelser i samarbejde med Danske Gymnasier og Erhvervsskoler.