Kort fortalt

Se flere

 

Forskning

Forskning

Virksomheder mangler ansatte med grønne kompetencer

Selvom danske virksomheder reducerer deres miljøbelastning, mangler ansatte med grønne kompetencer indenfor kontor, detail og handel. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.400 offentlige og private virksomheder, som har redegjort for deres arbejde med grøn omstilling inden for kontor, handel og detail, de såkaldte merkantile fag. Her svarer virksomhederne at de mangler faglærte ansatte med de merkantile uddannelser detailhandel, kontor og handel, som har færdigheder indenfor grøn omstilling. Godt hver anden virksomhed vil gøre brug af efteruddannelse af medarbejdere eller nyansættelser af medarbejdere med den relevante viden for at komme i mål med deres grønne omstilling

Virksomheder mangler ansatte med grønne kompetencer

Selvom danske virksomheder reducerer deres miljøbelastning, mangler ansatte med grønne kompetencer indenfor kontor, detail og handel. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.400 offentlige og private virksomheder, som har redegjort for deres arbejde med grøn omstilling inden for kontor, handel og detail, de såkaldte merkantile fag. Her svarer virksomhederne at de mangler faglærte ansatte med de merkantile uddannelser detailhandel, kontor og handel, som har færdigheder indenfor grøn omstilling. Godt hver anden virksomhed vil gøre brug af efteruddannelse af medarbejdere eller nyansættelser af medarbejdere med den relevante viden for at komme i mål med deres grønne omstilling

Stadig lang vej fra ufaglært til faglært

Der er ikke tilstrækkeligt med voksne, der går vejen fra ufaglært til faglært. Det viser en række analyser fra evalueringsinstituttet EVA af erhvervsuddannelsesreformens betydning for de voksne elever. Det var ellers et af de store ønsker med EUD-reformen at øge tilgangen til EUD for blandt andet voksne ufaglærte. Men analyserne viser, at tilgangen til grundforløbene af ufaglærte voksne er faldet med cirka 10 procent – fra omkring 7.400 om året i skoleårene før reformen til cirka 6.700 om året efter reformen. På hovedforløbene er udviklingen endnu mere negativ og svarer til et fald på 21 procent. Faldet dækker dog over meget forskellige udviklingstendenser for de enkelte områder og kan skyldes, at en stor gruppe er blevet ramt af de skærpede faglige adgangskrav og overgangskrav.

Stadig lang vej fra ufaglært til faglært

Der er ikke tilstrækkeligt med voksne, der går vejen fra ufaglært til faglært. Det viser en række analyser fra evalueringsinstituttet EVA af erhvervsuddannelsesreformens betydning for de voksne elever. Det var ellers et af de store ønsker med EUD-reformen at øge tilgangen til EUD for blandt andet voksne ufaglærte. Men analyserne viser, at tilgangen til grundforløbene af ufaglærte voksne er faldet med cirka 10 procent – fra omkring 7.400 om året i skoleårene før reformen til cirka 6.700 om året efter reformen. På hovedforløbene er udviklingen endnu mere negativ og svarer til et fald på 21 procent. Faldet dækker dog over meget forskellige udviklingstendenser for de enkelte områder og kan skyldes, at en stor gruppe er blevet ramt af de skærpede faglige adgangskrav og overgangskrav.