Filtrer
140120_Sprogcentret_28.jpg

Kort fortalt

Se flere
TEMA: Dannelse i praksis
160120_UCHolstebro_42.jpg

Dannelsen er under angreb

Dannelsen er under stærkt pres i uddannelsesverden. Men hvad er dannelse overhovedet på de erhvervsrettede og almene forberedende forløb – og hvordan modarbejdes det af mål- og rammestyring, mangel på tid, test og standardiserede digitale forløb?

_MG_4584-lores.jpg

Uddannelses­forbundet danner en politik om dannelse

I slutningen af sidste år besluttede Uddannelses­forbundet sig for at sætte ord på, hvad dannelse på dets områder dækker over og kan bruges til. Se, hvad forbundet er kommet frem til, at dannelse er, og hvordan det er kommet frem til det.

tema illustration mikkel østergaard.jpg

Dannelse på FGU'en

Hvis man lykkes med at skabe en lyst hos eleven til at fordybe sig i faget, bliver han eller hun moti­veret. Og med moti­vationen og fordybelsen følger dannelsen, siger Søren Janns, som under­viser i foto på FGU København.

temadannelse jens bach5.jpg

Dannelse på VUC'erne

Kursister kan i høj grad blive dannede gennem matematik. Og Mahmut Aydin fra Aarhus HF & VUC føler, at han udret­ter noget som lærer, hvis han kan få dem til at se sammen­hænge mellem faget og deres hverdag. Men ressour­cerne er blevet presset de sen­este ti år.

temadannelse kaare smith(2).jpg

Dannelse på det merkantile EUD

De merkantile elever oplever at være i skole, og så oplever de, at man taler om, hvad det vil sige at være ude i virkeligheden. Der mangler arketyperne som i de praktiske erhvervsuddannelser – og dermed et meget vigtigt element for dannelsen, mener Christian Heegaard Helgesen fra Lyngby Handelsskole.

_MG_4498-hires.jpg

Dannelse på ungdoms­skolen

På afklaringsforløbet Nye Veje under Køben­havns Kommunes Ungdomsskoler arbejder man med det helt basale som at lære eleverne at komme til tiden og fungere i et fællesskab på en arbejdsplads. Men man arbejder også med at gøre dem til kritiske samfundsborgere på andre måder, fortæller lærer og vejleder Jeppe Jensen.

 

Anmeldelser

Anmeldelser

Forskning

Forskning