Kort fortalt

Få et hurtigt overblik over seneste nyt for erhvervsskolelærere, AMU-lærere, FGU-lærere, VUC-lærere, sprogskolelærere, daghøjskolelærere, undervisere i oplysningsforbund og vejledere i beskæftigelses-området, og hvor du kan læse mere.

Filtre

FGU-elever: Det halter med elevdemokratiet

22-01 2021

FGU-elever: Elevdemokratiet halter Det er ikke alle FGU-skoler, der er nået lige langt med at udvikle elevråd. År­sagen er tilsyneladende, at mange elever ikke ved, at de har ret til at mødes og dis­ku­tere, hvad der rører sig på skolen, og at de har ret til en plads i FGU-institutionens bestyrelse.

Altinget.dk

FGU-elever: Det halter med elevdemokratiet

22-01 2021

FGU-elever: Elevdemokratiet halter Det er ikke alle FGU-skoler, der er nået lige langt med at udvikle elevråd. År­sagen er tilsyneladende, at mange elever ikke ved, at de har ret til at mødes og dis­ku­tere, hvad der rører sig på skolen, og at de har ret til en plads i FGU-institutionens bestyrelse.

Altinget.dk

10. klassecentre ønsker en form for prøve i år

21-01 2021

Flere 10.-klassecentre mener, at deres elever har brug for at prøve at gå til eksamen, og håber derfor, at det kan lade sig gøre at holde prøver i år, efter at 10. klasse-eleverne slet ikke har prøvet at gå til rigtig eksamen, som følge af at prøverne i folkeskolen blev aflyst sidste år.

Folkeskolen.dk

10. klassecentre ønsker en form for prøve i år

21-01 2021

Flere 10.-klassecentre mener, at deres elever har brug for at prøve at gå til eksamen, og håber derfor, at det kan lade sig gøre at holde prøver i år, efter at 10. klasse-eleverne slet ikke har prøvet at gå til rigtig eksamen, som følge af at prøverne i folkeskolen blev aflyst sidste år.

Folkeskolen.dk

Hjælpepakke til folkeoplysningen og daghøjskoler

20-01 2021

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enig om at hjælpe folkeoplysningen, folke­op­lys­ende voksenundervisning (aftenskoler) og daghøjskoler gennem nedlukningen med en kompensation for 90 procent af deres tabte deltagerbetaling. Der er i januar og februar afsat 40 millioner kroner til puljen.

KUM.dk

Hjælpepakke til folkeoplysningen og daghøjskoler

20-01 2021

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enig om at hjælpe folkeoplysningen, folke­op­lys­ende voksenundervisning (aftenskoler) og daghøjskoler gennem nedlukningen med en kompensation for 90 procent af deres tabte deltagerbetaling. Der er i januar og februar afsat 40 millioner kroner til puljen.

KUM.dk

Minister vil pri­oritere tek­niske uddan­nelser i genåbning

15-01 2021

De tekniske erhvervs­uddan­nelser er meget hårdt ramt af nedlukningen og løbet tør for relevant fjernundervisning. Det mener organisationen DEG, og det er børne- og undervisningsministeren enig i. Hun vil derfor prioritere genåbningen ud fra, hvor det er sværest at gennemføre onlineundervisning.

Twitter.com

Minister vil pri­oritere tek­niske uddan­nelser i genåbning

15-01 2021

De tekniske erhvervs­uddan­nelser er meget hårdt ramt af nedlukningen og løbet tør for relevant fjernundervisning. Det mener organisationen DEG, og det er børne- og undervisningsministeren enig i. Hun vil derfor prioritere genåbningen ud fra, hvor det er sværest at gennemføre onlineundervisning.

Twitter.com

Restriktioner forlænges med tre uger

14-01 2021

Regeringen forlænger de særlige restriktioner og tiltag på børne- og undervisnings­om­rådet med yderligere tre uger til og med 7. februar. Det sker for at modvirke spred­ning af smitte med den særligt smitsomme variant af COVID-19, cluster B.1.1.7.

UVM.dk

Restriktioner forlænges med tre uger

14-01 2021

Regeringen forlænger de særlige restriktioner og tiltag på børne- og undervisnings­om­rådet med yderligere tre uger til og med 7. februar. Det sker for at modvirke spred­ning af smitte med den særligt smitsomme variant af COVID-19, cluster B.1.1.7.

UVM.dk

Minister i dilemma om sommerens eksaminer

14-01 2021

Det er ifølge Pernille Rosen­krantz-Theil (S) for tidligt at svare på, hvad der skal ske med sommerens eksaminer på børne- og undervisnings­minis­terens områder. Dilem­maet er ifølge ministeren, at eleverne har ”rigtig godt af at få eksamenstræning”, men ikke skal stilles en ”opgave, de ikke kan gabe over”.

Altinget.dk (Låst indhold)

Minister i dilemma om sommerens eksaminer

14-01 2021

Det er ifølge Pernille Rosen­krantz-Theil (S) for tidligt at svare på, hvad der skal ske med sommerens eksaminer på børne- og undervisnings­minis­terens områder. Dilem­maet er ifølge ministeren, at eleverne har ”rigtig godt af at få eksamenstræning”, men ikke skal stilles en ”opgave, de ikke kan gabe over”.

Altinget.dk (Låst indhold)

Muligt elever skal i skole på lørdage eller i ferier

14-01 2021

Børne- og Undervisnings­minis­ter vil ikke afvise, at elever skal til at gå i skole om lørdagen eller i ferier. Det er et af tiltagene, ministeriet arbejder med i en bruttoliste over mulige initiativer, der skal lukke faglige huller opstået under nedlukningen.

Altinget.dk (Låst indhold)

Muligt elever skal i skole på lørdage eller i ferier

14-01 2021

Børne- og Undervisnings­minis­ter vil ikke afvise, at elever skal til at gå i skole om lørdagen eller i ferier. Det er et af tiltagene, ministeriet arbejder med i en bruttoliste over mulige initiativer, der skal lukke faglige huller opstået under nedlukningen.

Altinget.dk (Låst indhold)

Folketingets lukningen udskyder EUD-lovforslag

14-01 2021

Folketinget har på grund af corona-smitten besluttet at skrue ned for arbejdet på Christiansborg frem til vin­ter­ferien. Dermed ud­skyd­es et lovforslag om betalings­krav på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familie­sammenførte. Et samråd om STU er dog foreløbigt ikke udskudt.

Altinget.dk (Låst indhold)

Folketingets lukningen udskyder EUD-lovforslag

14-01 2021

Folketinget har på grund af corona-smitten besluttet at skrue ned for arbejdet på Christiansborg frem til vin­ter­ferien. Dermed ud­skyd­es et lovforslag om betalings­krav på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og familie­sammenførte. Et samråd om STU er dog foreløbigt ikke udskudt.

Altinget.dk (Låst indhold)

FGU får millioner som corona har efterladt ubrugt

13-01 2021

Børne- og undervisnings­mini­steriet har samlet 65,4 mil­lioner kroner i særtilskud til FGU, som ministeriet ikke fik brugt på andre områder på grund af corona i 2020. Midlerne skulle været gået til især taxameterforhandlinger, som er blevet forsinkede, og folkeskoleprøver, der er blevet aflyst.

FT.dk

FGU får millioner som corona har efterladt ubrugt

13-01 2021

Børne- og undervisnings­mini­steriet har samlet 65,4 mil­lioner kroner i særtilskud til FGU, som ministeriet ikke fik brugt på andre områder på grund af corona i 2020. Midlerne skulle været gået til især taxameterforhandlinger, som er blevet forsinkede, og folkeskoleprøver, der er blevet aflyst.

FT.dk

Fejl med skole­ydelse frustrerer FGU-elever

12-01 2021

FGU-eleverne i Modstrøm er frustrerede over at få forkert og forsinket løn. Årsagen er ifølge elevorganisationen ofte det lønsystem, mange FGU-institutionerne bruger, som ikke automatisk henter elev­ernes skattekort, hvilket fører til mange fejl.

Altinget.dk

Fejl med skole­ydelse frustrerer FGU-elever

12-01 2021

FGU-eleverne i Modstrøm er frustrerede over at få forkert og forsinket løn. Årsagen er ifølge elevorganisationen ofte det lønsystem, mange FGU-institutionerne bruger, som ikke automatisk henter elev­ernes skattekort, hvilket fører til mange fejl.

Altinget.dk

Folketinget for­længer hjælpe­pakke til AMU

11-01 2021

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at for­længe hjælpepakken fra 2020 til AMU-udbyderne, så den også gælder i 2021. Det betyder, at AMU-udbyderne er sikret et ekstra stats­tilskud, hvis de får elever og dermed færre indtægter i 2021 som følge af corona-krisen.

UVM.dk

Folketinget for­længer hjælpe­pakke til AMU

11-01 2021

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at for­længe hjælpepakken fra 2020 til AMU-udbyderne, så den også gælder i 2021. Det betyder, at AMU-udbyderne er sikret et ekstra stats­tilskud, hvis de får elever og dermed færre indtægter i 2021 som følge af corona-krisen.

UVM.dk

Ingen ekstra penge til VUC

11-01 2021

Hf-enkeltfag får ikke del i de 220 millioner kroner, som er blevet uddelt til de gymna­siale uddannelser på finans­loven for i år. Men efter flere år med besparelser på VUC er der behov for ekstra midler, mener SF, der vil rette op på det i næste års finanslov.

Gymnasieskolen.dk

Ingen ekstra penge til VUC

11-01 2021

Hf-enkeltfag får ikke del i de 220 millioner kroner, som er blevet uddelt til de gymna­siale uddannelser på finans­loven for i år. Men efter flere år med besparelser på VUC er der behov for ekstra midler, mener SF, der vil rette op på det i næste års finanslov.

Gymnasieskolen.dk

Univers skal få flere unge på EUD

11-01 2021

Et nyt uddannelsesunivers skal med udgangspunkt i den enkelte unges interesser, motivation og kompetencer guide unge mod job og ud­dan­nelser inden for flere end 100 fagretninger på er­hvervs­skolerne. Det skal ske på kanaler og med måder, de unge er vant til at bruge.

Headspace.dk

Univers skal få flere unge på EUD

11-01 2021

Et nyt uddannelsesunivers skal med udgangspunkt i den enkelte unges interesser, motivation og kompetencer guide unge mod job og ud­dan­nelser inden for flere end 100 fagretninger på er­hvervs­skolerne. Det skal ske på kanaler og med måder, de unge er vant til at bruge.

Headspace.dk

Minister: Nyt på vej om vacciner på åbne skoler

07-01 2021

Der er nyt på vej i forhold til test og vacciner i special­under­visningen og resten af de åbne dele af undervis­nings­sektoren, lover børne- og undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Facebook.com

Minister: Nyt på vej om vacciner på åbne skoler

07-01 2021

Der er nyt på vej i forhold til test og vacciner i special­under­visningen og resten af de åbne dele af undervis­nings­sektoren, lover børne- og undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Facebook.com

Restriktioner for­længes to uger

04-01 2021

Regeringen forlænger de særlige restriktioner og tiltag på børne- og undervisnings­om­råd­et til og med 17. januar. Det sker på grund af det høje smittetal og sundheds­myndig­hed­ernes anbefaling.

UVM.dk

Restriktioner for­længes to uger

04-01 2021

Regeringen forlænger de særlige restriktioner og tiltag på børne- og undervisnings­om­råd­et til og med 17. januar. Det sker på grund af det høje smittetal og sundheds­myndig­hed­ernes anbefaling.

UVM.dk

Corona: De fleste prøver aflyses

21-12 2020

Regeringen aflyser på grund af corona prøver i folke­sko­len, på HTX, på HHX, gym­nasi­ale fag på EUX, AVU, FVU, FGU og visse prøver på erhvervsuddannelserne frem til 31. januar 2021. Det op til erhvervsskolerne og AMU-centrene selv, om blandt andet grundforløbsprøver og svendeprøver kan afholdes.

UVM.dk

Corona: De fleste prøver aflyses

21-12 2020

Regeringen aflyser på grund af corona prøver i folke­sko­len, på HTX, på HHX, gym­nasi­ale fag på EUX, AVU, FVU, FGU og visse prøver på erhvervsuddannelserne frem til 31. januar 2021. Det op til erhvervsskolerne og AMU-centrene selv, om blandt andet grundforløbsprøver og svendeprøver kan afholdes.

UVM.dk

Voksenuddannelser får særtilskud til fjernundervisning

16-12 2020

Børne- og undervisnings­minis­teren vil på grund af nedlukning­erne som følge af corona give et særtilskud på 30 millioner kroner til fjernundervisning på uddan­nelsestilbud såsom AVU, FVU, OBU og AMU.

UVM.dk (PDF)

Voksenuddannelser får særtilskud til fjernundervisning

16-12 2020

Børne- og undervisnings­minis­teren vil på grund af nedlukning­erne som følge af corona give et særtilskud på 30 millioner kroner til fjernundervisning på uddan­nelsestilbud såsom AVU, FVU, OBU og AMU.

UVM.dk (PDF)

Nødundervisning udvides til alle 98 kommuner

15-12 2020

Alle landets 98 kommuner bliver omfattet af de øgede restriktioner for at mindske smitte­spredning, der hidtil har gjaldt for 69 kommuner, og som betyder, at blandt andre elever og kursister på ungdoms- og voksen­ud­dan­nelser skal modtage nød­under­visning gældende fra 16. december til 3. januar.

SUM.dk

Nødundervisning udvides til alle 98 kommuner

15-12 2020

Alle landets 98 kommuner bliver omfattet af de øgede restriktioner for at mindske smitte­spredning, der hidtil har gjaldt for 69 kommuner, og som betyder, at blandt andre elever og kursister på ungdoms- og voksen­ud­dan­nelser skal modtage nød­under­visning gældende fra 16. december til 3. januar.

SUM.dk

Rygelov skal forbyde al ryg­ning på skoler

15-12 2020

Med en ny rygelov vil Fol­ke­tinget indføre røgfri skoletid for elever på alle grundskoler og ungdomsuddannelser med børn under 18 år. Desuden skal ungdomsuddannelser, som ikke allerede er omfattet af krav til røgfri matrikel, blive omfattet af det, ligesom salg på skolerne skal forbydes.

FT.dk

Rygelov skal forbyde al ryg­ning på skoler

15-12 2020

Med en ny rygelov vil Fol­ke­tinget indføre røgfri skoletid for elever på alle grundskoler og ungdomsuddannelser med børn under 18 år. Desuden skal ungdomsuddannelser, som ikke allerede er omfattet af krav til røgfri matrikel, blive omfattet af det, ligesom salg på skolerne skal forbydes.

FT.dk

Unge skal intro­duceres til ung­doms­uddannel­ser digitalt

14-12 2020

En samling videoer og artikler skal give unge og deres for­ældre et indblik i de mange forskellige ungdoms­uddan­nelser, uden at de behøver at besøge uddannelses­insti­tutionerne fysisk.

EMU.dk

Unge skal intro­duceres til ung­doms­uddannel­ser digitalt

14-12 2020

En samling videoer og artikler skal give unge og deres for­ældre et indblik i de mange forskellige ungdoms­uddan­nelser, uden at de behøver at besøge uddannelses­insti­tutionerne fysisk.

EMU.dk

DF og Venstre kalder minister i samråd om STU

11-12 2020

To og et halvt år, efter at samlet flertal i Folketinget pålagde den daværende regering at indlede forhand­linger om forbedringer af STU, er der stadig intet sket. Men nu er Dansk Folkeparti og Venstres tålmodighed sluppet op, og derfor kalder de børne- og undervisnings­ministeren i samråd.

Altinget.dk (Låst indhold)

DF og Venstre kalder minister i samråd om STU

11-12 2020

To og et halvt år, efter at samlet flertal i Folketinget pålagde den daværende regering at indlede forhand­linger om forbedringer af STU, er der stadig intet sket. Men nu er Dansk Folkeparti og Venstres tålmodighed sluppet op, og derfor kalder de børne- og undervisnings­ministeren i samråd.

Altinget.dk (Låst indhold)

Nødundervisning udvides til i alt 69 kommuner

10-12 2020

I alt 69 kommuner bliver omfattet af restriktionerne for at mindske smitte­spredning, der hidtil har gjaldt for 38 kommuner, og som betyder, at blandt andre elever og kursister på ungdoms- og voksen­uddannelser skal modtage nødundervisning.

UVM.dk

Nødundervisning udvides til i alt 69 kommuner

10-12 2020

I alt 69 kommuner bliver omfattet af restriktionerne for at mindske smitte­spredning, der hidtil har gjaldt for 38 kommuner, og som betyder, at blandt andre elever og kursister på ungdoms- og voksen­uddannelser skal modtage nødundervisning.

UVM.dk

Så meget ekstra får de enkelte EUD-skoler med finansloven

10-12 2020

På finansloven for næste år afsættes der 80 millioner kroner ekstra årligt i perioden 2021-2024 til et generelt taxameterløft på tværs af erhvervsuddannelserne. Hos Børne- og Undervisnings­ministeriet kan man se, hvordan midlerne fordeler sig på de enkelte institutioner.

UVM.dk (PDF)

Så meget ekstra får de enkelte EUD-skoler med finansloven

10-12 2020

På finansloven for næste år afsættes der 80 millioner kroner ekstra årligt i perioden 2021-2024 til et generelt taxameterløft på tværs af erhvervsuddannelserne. Hos Børne- og Undervisnings­ministeriet kan man se, hvordan midlerne fordeler sig på de enkelte institutioner.

UVM.dk (PDF)

FGU får tilskud til lokaler og læringsmiljøer

10-12 2020

Partierne bag finansloven har afsat 60 millioner kroner i 2021 til tilpasningen af FGU’ens bygninger og lokaler og 30 millioner kroner årligt i 2021-2022 til at løfte det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på FGU.

UVM.dk

FGU får tilskud til lokaler og læringsmiljøer

10-12 2020

Partierne bag finansloven har afsat 60 millioner kroner i 2021 til tilpasningen af FGU’ens bygninger og lokaler og 30 millioner kroner årligt i 2021-2022 til at løfte det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på FGU.

UVM.dk

VUC overset i finansloven

09-12 2020

Både Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet er uforstående over for, at AVU, FVU og OBU ikke er tilgode­set i finansloven for næste år, hvor der over de kommende tre år ellers er afsat hen­holds­vis 220 millioner kroner til de gymnasiale uddannelser og 80 millioner kroner til erhvervsuddannelserne.

Altinget.dk

VUC overset i finansloven

09-12 2020

Både Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet er uforstående over for, at AVU, FVU og OBU ikke er tilgode­set i finansloven for næste år, hvor der over de kommende tre år ellers er afsat hen­holds­vis 220 millioner kroner til de gymnasiale uddannelser og 80 millioner kroner til erhvervsuddannelserne.

Altinget.dk

Nødundervisning indføres i 38 kommuner

07-12 2020

Elever fra 5. til 10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser bliver sendt hjem for at mindske smittespredningen i 38 kommuner. Skolerne skal i stedet udføre nødunder­visning i form af fjernunder­visning. Blandt andet STU, TAMU og FGU er dog undtaget.

UVM.dk

Nødundervisning indføres i 38 kommuner

07-12 2020

Elever fra 5. til 10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser bliver sendt hjem for at mindske smittespredningen i 38 kommuner. Skolerne skal i stedet udføre nødunder­visning i form af fjernunder­visning. Blandt andet STU, TAMU og FGU er dog undtaget.

UVM.dk

Klassevis spisning skal begrænse corona i hovedstaden

02-12 2020

For at mindske spredning af corona anbefaler rege­ringen 17 kom­muner i hovedstads­området, at spisning i grund­skoler, på ungdoms­uddan­nelser og på voksen­uddan­nelser foregår klasse­vist og ikke i fælles­arealer, ligesom der bør være skærpet op­mærk­somhed på symp­tomer på sygdom, hygiejne og afstand.

UVM.dk

Klassevis spisning skal begrænse corona i hovedstaden

02-12 2020

For at mindske spredning af corona anbefaler rege­ringen 17 kom­muner i hovedstads­området, at spisning i grund­skoler, på ungdoms­uddan­nelser og på voksen­uddan­nelser foregår klasse­vist og ikke i fælles­arealer, ligesom der bør være skærpet op­mærk­somhed på symp­tomer på sygdom, hygiejne og afstand.

UVM.dk

Minister om Muhammed-tegninger: Lærerne har metodefrihed

26-11 2020

Lærerne har metode­frihed og kan selv vælge deres under­visnings­materialer, fastslår undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der ikke vil fast­lægge særlige forløb eller et fast pensum for, hvordan der skal under­vises i Muhammed-tegninger, slår hun fast i samråd.

FT.dk

Minister om Muhammed-tegninger: Lærerne har metodefrihed

26-11 2020

Lærerne har metode­frihed og kan selv vælge deres under­visnings­materialer, fastslår undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der ikke vil fast­lægge særlige forløb eller et fast pensum for, hvordan der skal under­vises i Muhammed-tegninger, slår hun fast i samråd.

FT.dk

Adgangskrav til EUD kan føre til mere kriminalitet blandt unge

23-11 2020

Karakterkravet på 02 for at komme ind på en erhvervs­uddannelse har skubbet drenge med lave afgangs­karakterer ud af ungdoms­uddannelserne og har øget sandsynlig­heden for, at de begår ungdoms­kriminalitet på kort sigt – men ikke på lidt længere sigt.

Vive.dk

Adgangskrav til EUD kan føre til mere kriminalitet blandt unge

23-11 2020

Karakterkravet på 02 for at komme ind på en erhvervs­uddannelse har skubbet drenge med lave afgangs­karakterer ud af ungdoms­uddannelserne og har øget sandsynlig­heden for, at de begår ungdoms­kriminalitet på kort sigt – men ikke på lidt længere sigt.

Vive.dk

Trepartsaftale skal sikre flere faglærte

21-11 2020

Regeringen har med arbejds­markedets parter indgået en trepartsaftale om at afsætte 500 millioner kroner, der skal sikre flere faglærte, samtidig med at der opsættes en mål­sætning om, at 80 procent af eleverne skal have en lære­pladsaftale ved afslutningen af grundforløbet.

UVM.dk

Trepartsaftale skal sikre flere faglærte

21-11 2020

Regeringen har med arbejds­markedets parter indgået en trepartsaftale om at afsætte 500 millioner kroner, der skal sikre flere faglærte, samtidig med at der opsættes en mål­sætning om, at 80 procent af eleverne skal have en lære­pladsaftale ved afslutningen af grundforløbet.

UVM.dk

Restriktioner i Nordjylland ophæves

20-11 2020

Regeringen forventer at lempe restriktionerne og anbefalingerne for blandt andet ungdomsuddannel­ser, voksenuddannelser og folkehøjskoler i syv kom­muner i Nord­jylland fra mandag 23. november, mens anbefalingen om ikke at rejse ind og ud af kommunerne blev ophævet 19. november.

UVM.dk

Restriktioner i Nordjylland ophæves

20-11 2020

Regeringen forventer at lempe restriktionerne og anbefalingerne for blandt andet ungdomsuddannel­ser, voksenuddannelser og folkehøjskoler i syv kom­muner i Nord­jylland fra mandag 23. november, mens anbefalingen om ikke at rejse ind og ud af kommunerne blev ophævet 19. november.

UVM.dk

Støttepartier vil tale FGU ved forhandlinger om finanslov

19-11 2020

Regeringens støttepartier – Enhedslisten, SF og Radikale Venstre – har alle krav om FGU-investeringer med til forhandlingerne om finans­loven for 2021. Det gælder blandt andet til special­pædagogisk støtte (SPS).

Altinget.dk (Låst indhold)

Støttepartier vil tale FGU ved forhandlinger om finanslov

19-11 2020

Regeringens støttepartier – Enhedslisten, SF og Radikale Venstre – har alle krav om FGU-investeringer med til forhandlingerne om finans­loven for 2021. Det gælder blandt andet til special­pædagogisk støtte (SPS).

Altinget.dk (Låst indhold)

Stadig ingen tal for frafald, fravær eller elever på FGU

18-11 2020

Selv om FGU har eksisteret i mere end et år, findes der fortsat ingen opgørelser over elevtal, fravær, frafald eller fuldførelse hos Børne- og Undervisningsministeriet, der ikke har svar på, hvorfor tallene ikke ligger klar endnu.

Altinget.dk (Låst indhold)

Stadig ingen tal for frafald, fravær eller elever på FGU

18-11 2020

Selv om FGU har eksisteret i mere end et år, findes der fortsat ingen opgørelser over elevtal, fravær, frafald eller fuldførelse hos Børne- og Undervisningsministeriet, der ikke har svar på, hvorfor tallene ikke ligger klar endnu.

Altinget.dk (Låst indhold)

Stigning i lærepladser på trods af corona

18-11 2020

I september blev der indgået 38 procent – svarende til 4.310 aftaler – flere aftaler om lærepladser sammen­lignet med samme måned sidste år. Stigningen kommer oven på forårets corona-nedlukning, som betød et stort fald i nye aftaler.

UVM.dk

Stigning i lærepladser på trods af corona

18-11 2020

I september blev der indgået 38 procent – svarende til 4.310 aftaler – flere aftaler om lærepladser sammen­lignet med samme måned sidste år. Stigningen kommer oven på forårets corona-nedlukning, som betød et stort fald i nye aftaler.

UVM.dk

Elever efterlyser seksual­under­visning på ung­domsuddannelser

18-11 2020

En række ungdoms­organi­sationer – herunder Er­hvervs­skolernes Elev­organisation og Landssammen­slutningen af Handelsskole­elever – ser gerne, at seksual­undervisning bliver obli­gatorisk på alle ungdoms­uddannelser.

JP.dk (Låst indhold)

Elever efterlyser seksual­under­visning på ung­domsuddannelser

18-11 2020

En række ungdoms­organi­sationer – herunder Er­hvervs­skolernes Elev­organisation og Landssammen­slutningen af Handelsskole­elever – ser gerne, at seksual­undervisning bliver obli­gatorisk på alle ungdoms­uddannelser.

JP.dk (Låst indhold)

Nødund­er­visning fortsætter i Nord­jylland trods lempelser

16-11 2020

På trods af lempelser af restriktionerne i Nordjylland gælder reglerne om nød­under­visning fortsat for ung­doms- og voksen­uddan­nel­ses­institutioner i de syv kommuner. Anbefalingen om ikke at krydse kommune­grænser inden for de syv berørte kommuner er dog ophævet.

UVM.dk

Nødund­er­visning fortsætter i Nord­jylland trods lempelser

16-11 2020

På trods af lempelser af restriktionerne i Nordjylland gælder reglerne om nød­under­visning fortsat for ung­doms- og voksen­uddan­nel­ses­institutioner i de syv kommuner. Anbefalingen om ikke at krydse kommune­grænser inden for de syv berørte kommuner er dog ophævet.

UVM.dk

SF foreslår græn­se for SU på VUC

05-11 2020

SF mener, at det giver mere mening at sætte loft over SU for VUC-kursister end at sæt­te tidsbegrænsning på deres uddannelse – som der politisk forhandles om. Uddannelses­for­bund­ets formand, Hanne Pontoppidan, er imidlertid totalt afvisende over for alle typer af begrænsning på VUC.

Altinget.dk

SF foreslår græn­se for SU på VUC

05-11 2020

SF mener, at det giver mere mening at sætte loft over SU for VUC-kursister end at sæt­te tidsbegrænsning på deres uddannelse – som der politisk forhandles om. Uddannelses­for­bund­ets formand, Hanne Pontoppidan, er imidlertid totalt afvisende over for alle typer af begrænsning på VUC.

Altinget.dk

Halveret frem­møde på uddan­nelsessteder i Nordjylland

05-11 2020

For at stoppe smittespred­ning af en muteret variant af corona har regeringen beslut­tet at reducere fremmødet til maksimalt 50 procent på ung­doms- og voksen­uddan­nelser, samtidig med at der indføres nødunder­visning. Undtaget er sårbare unge og voksne samt elever på TAMU, FGU og STU.

UVM.dk

Halveret frem­møde på uddan­nelsessteder i Nordjylland

05-11 2020

For at stoppe smittespred­ning af en muteret variant af corona har regeringen beslut­tet at reducere fremmødet til maksimalt 50 procent på ung­doms- og voksen­uddan­nelser, samtidig med at der indføres nødunder­visning. Undtaget er sårbare unge og voksne samt elever på TAMU, FGU og STU.

UVM.dk

Kulturminister beder kommuner om fleksibilitet i folkeoplysning

29-10 2020

Kulturminister Joy Mogensen (S) opfordrer i et brev til alle landets borgmestre kom­mun­erne til at fortsætter med at være fleksible i deres støtte til folkeoplysnings­området på grund af corona-krisen.

Danskoplysning.dk

Kulturminister beder kommuner om fleksibilitet i folkeoplysning

29-10 2020

Kulturminister Joy Mogensen (S) opfordrer i et brev til alle landets borgmestre kom­mun­erne til at fortsætter med at være fleksible i deres støtte til folkeoplysnings­området på grund af corona-krisen.

Danskoplysning.dk

Ny hjælpepakke til folkeoplysning og daghøjskoler

28-10 2020

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enig om at afsætte 60 millioner kroner i en ny kompensationsordning for folkeoplysende voksen­under­visning - aftenskoler - dag­højskoler og Folkeuniversitet for at hjælpe institutionerne igennem corona-krisen.

KUM.dk

Ny hjælpepakke til folkeoplysning og daghøjskoler

28-10 2020

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enig om at afsætte 60 millioner kroner i en ny kompensationsordning for folkeoplysende voksen­under­visning - aftenskoler - dag­højskoler og Folkeuniversitet for at hjælpe institutionerne igennem corona-krisen.

KUM.dk

Corona sætter forhandlinger om STU, FGU og taxameter i bero

27-10 2020

Der er ingen aftaler om for­handlinger om ungdoms­uddannelsernes taxameter­system eller STU i Børne- og Undervisnings­ministeriets kalender, mens forhandling­erne om FGU er udskudt til december, fortæl­ler flere ordførere. Ifølge børne- og under­vis­nings­ministeren er årsagen corona.

Altinget.dk (Låst indhold)

Corona sætter forhandlinger om STU, FGU og taxameter i bero

27-10 2020

Der er ingen aftaler om for­handlinger om ungdoms­uddannelsernes taxameter­system eller STU i Børne- og Undervisnings­ministeriets kalender, mens forhandling­erne om FGU er udskudt til december, fortæl­ler flere ordførere. Ifølge børne- og under­vis­nings­ministeren er årsagen corona.

Altinget.dk (Låst indhold)

Kammeradvokat: VUC Syd ledelse bar ansvaret

27-10 2020

Den tidligere ledelse for VUC Syd var ansvarlig for flere manglende og utilstrækkelige beslutninger omkring uddan­nelsesstedets økonomi og levede ikke op til sit ansvar i forbindelse med bestemte investeringer i bygninger i perioden 2014-2016, kon­klud­erer Kammeradvokaten.

UVM.dk

Kammeradvokat: VUC Syd ledelse bar ansvaret

27-10 2020

Den tidligere ledelse for VUC Syd var ansvarlig for flere manglende og utilstrækkelige beslutninger omkring uddan­nelsesstedets økonomi og levede ikke op til sit ansvar i forbindelse med bestemte investeringer i bygninger i perioden 2014-2016, kon­klud­erer Kammeradvokaten.

UVM.dk

Lærere med flere klasser på en dag skal bære visir

26-10 2020

Lærere på ungdoms­uddan­nelser og voksen­uddannelser med mere end to klasser eller hold i løbet af en dag skal bære mundbind eller visir, mens elever og kursister skal bære mundbind, når de be­væger sig rundt på uddannel­ses­stedet, kræver nye tiltag for at mindske corona-smitte.

UVM.dk

Lærere med flere klasser på en dag skal bære visir

26-10 2020

Lærere på ungdoms­uddan­nelser og voksen­uddannelser med mere end to klasser eller hold i løbet af en dag skal bære mundbind eller visir, mens elever og kursister skal bære mundbind, når de be­væger sig rundt på uddannel­ses­stedet, kræver nye tiltag for at mindske corona-smitte.

UVM.dk

Brobygningsbesøg på erhvervsskoler bliver aflyst

26-10 2020

Børne- og undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil aflyse efterårets brobygning, hvor tusindvis af grundskoleelever ellers skulle på besøg på ungdoms­uddan­nels­erne. Ministeren forventer, at aflysningen vil træde i kraft fra torsdag – samtidig med en række andre ny corona-tiltag.

Skoleliv.dk

Brobygningsbesøg på erhvervsskoler bliver aflyst

26-10 2020

Børne- og undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil aflyse efterårets brobygning, hvor tusindvis af grundskoleelever ellers skulle på besøg på ungdoms­uddan­nels­erne. Ministeren forventer, at aflysningen vil træde i kraft fra torsdag – samtidig med en række andre ny corona-tiltag.

Skoleliv.dk

Mindsket frafald kan give milliongevinst

26-10 2020

Den gennemsnitlige sam­funds­gevinst af en erhvervs­ud­dan­nelse er 3,1 millioner kroner set over livet og målt på de offentlige finanser. Og derfor vil det udløse en mil­lion­gevinst for samfundet, hvis flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, lyder konklusionen i en ny analyse.

AE.dk

Mindsket frafald kan give milliongevinst

26-10 2020

Den gennemsnitlige sam­funds­gevinst af en erhvervs­ud­dan­nelse er 3,1 millioner kroner set over livet og målt på de offentlige finanser. Og derfor vil det udløse en mil­lion­gevinst for samfundet, hvis flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, lyder konklusionen i en ny analyse.

AE.dk

Lærere blandt mindst udsatte for coronasmitte

23-10 2020

Sær man på tværs af en lang række fag, er lærere – her­under undervisere på er­hvervs­faglige skoler og inden for voksenundervisning – blandt de faggrupper, som har den laveste andel smit­tede med corona.

Folkeskolen.dk

Lærere blandt mindst udsatte for coronasmitte

23-10 2020

Sær man på tværs af en lang række fag, er lærere – her­under undervisere på er­hvervs­faglige skoler og inden for voksenundervisning – blandt de faggrupper, som har den laveste andel smit­tede med corona.

Folkeskolen.dk

Fald i elevtal vil presse EUD’er i yderområder

23-10 2020

Et dalende antal elever som følge af mindre ungdoms­år­gange risikerer inden for de kommende år at slå bunden ud af økonomien hos især ungdomsuddannelser – her­under erhvervsud­dan­nels­er – der ligger uden for de store byer.

UVM.dk

Fald i elevtal vil presse EUD’er i yderområder

23-10 2020

Et dalende antal elever som følge af mindre ungdoms­år­gange risikerer inden for de kommende år at slå bunden ud af økonomien hos især ungdomsuddannelser – her­under erhvervsud­dan­nels­er – der ligger uden for de store byer.

UVM.dk

Længere mellem efteruddannelse for ufaglærte i små firmaer

23-10 2020

Af de virksomheder, der har mindst 50 ansatte og relativt mange ufaglærte, er det me­re end ni ud af ti, der sender deres ufaglærte ansatte på efteruddannelse. I virksom­heder med under ti ansatte og få ufaglærte er det blot to ud af ti.

AE.dk

Længere mellem efteruddannelse for ufaglærte i små firmaer

23-10 2020

Af de virksomheder, der har mindst 50 ansatte og relativt mange ufaglærte, er det me­re end ni ud af ti, der sender deres ufaglærte ansatte på efteruddannelse. I virksom­heder med under ti ansatte og få ufaglærte er det blot to ud af ti.

AE.dk

Partier: Sex­isme skal på skemaet på ungdoms­uddannelserne

20-10 2020

Uddannelses­institu­tion­erne – især ungdoms­uddan­nelserne – bør have håndtering af sexisme som en fast del af under­visningen, mener ord­førere fra Social­demokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.

DR.dk

Partier: Sex­isme skal på skemaet på ungdoms­uddannelserne

20-10 2020

Uddannelses­institu­tion­erne – især ungdoms­uddan­nelserne – bør have håndtering af sexisme som en fast del af under­visningen, mener ord­førere fra Social­demokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.

DR.dk

FGU-elever ønsker sociale aktiviteter

20-10 2020

Der er for få sociale aktivi­teter såsom introture og fælles­spisninger, mener eleverne på FGU. Det viser den første elevunder­søgelse på FGU, hvor 1.600 ud af de i alt 12.000 FGU-elever har svaret. Et af elevernes ønsker er ifølge undersøgelsen, at der afholdes sociale aktivi­teter på tværs af hold.

Spektrum.altinget.dk

FGU-elever ønsker sociale aktiviteter

20-10 2020

Der er for få sociale aktivi­teter såsom introture og fælles­spisninger, mener eleverne på FGU. Det viser den første elevunder­søgelse på FGU, hvor 1.600 ud af de i alt 12.000 FGU-elever har svaret. Et af elevernes ønsker er ifølge undersøgelsen, at der afholdes sociale aktivi­teter på tværs af hold.

Spektrum.altinget.dk

Regeringen afsætter 30 mio. kr. til ordblinde

19-10 2020

Regeringen har med flere støttepartier indgået en af­tale, der skal styrke ind­sat­sen til ordblinde og personer med læse- og skrive­vanske­lig­heder med fire mål og ni initiativer. Der er afsat 30 millioner kroner til aftalen.

UVM.dk

Regeringen afsætter 30 mio. kr. til ordblinde

19-10 2020

Regeringen har med flere støttepartier indgået en af­tale, der skal styrke ind­sat­sen til ordblinde og personer med læse- og skrive­vanske­lig­heder med fire mål og ni initiativer. Der er afsat 30 millioner kroner til aftalen.

UVM.dk

Sådan giver du feedback til dine EUD-elever

07-10 2020

Hvis eleverne på erhvervs­uddan­nels­erne skal få størst muligt udbytte af under­vis­ningen, er feedback på deres faglige udvikling og trivsel afgørende. Derfor har Dan­marks Evaluerings­institut samlet viden om og inspi­ration til, hvordan du som EUD-lærer kan være med til at styrke feedback­kulturen.

EVA.dk

Sådan giver du feedback til dine EUD-elever

07-10 2020

Hvis eleverne på erhvervs­uddan­nels­erne skal få størst muligt udbytte af under­vis­ningen, er feedback på deres faglige udvikling og trivsel afgørende. Derfor har Dan­marks Evaluerings­institut samlet viden om og inspi­ration til, hvordan du som EUD-lærer kan være med til at styrke feedback­kulturen.

EVA.dk

Fire ud af fem høj­skoler var digitale under nedlukningen

05-10 2020

82 procent af højskolerne gen­nen­førte onlineaktiviteter i form af især morgen­sam­linger, fællestimer og hoved­fags­under­visning for de el­ev­er, der blev sendt hjem på grund af corona-nedluk­ning­en i marts.

Vifo.dk

Fire ud af fem høj­skoler var digitale under nedlukningen

05-10 2020

82 procent af højskolerne gen­nen­førte onlineaktiviteter i form af især morgen­sam­linger, fællestimer og hoved­fags­under­visning for de el­ev­er, der blev sendt hjem på grund af corona-nedluk­ning­en i marts.

Vifo.dk

Støttepartier ønsker mindre hop i karakterer

02-10 2020

Minuskarakteren og de store spring mellem karaktererne 4, 7 og 10 i den nuværende 7-trinsskala skal droppes. Det mener regeringens støttepar­tier Enhedslisten, SF og Ra­di­kale, som dermed peger på to af de fire modeller for en ny karakterskala, som en ekspertgruppe har fremlagt.

DR.dk

Støttepartier ønsker mindre hop i karakterer

02-10 2020

Minuskarakteren og de store spring mellem karaktererne 4, 7 og 10 i den nuværende 7-trinsskala skal droppes. Det mener regeringens støttepar­tier Enhedslisten, SF og Ra­di­kale, som dermed peger på to af de fire modeller for en ny karakterskala, som en ekspertgruppe har fremlagt.

DR.dk

Nu kan også ledige komme på FVU-digital og FVU-engelsk

02-10 2020

Også ledige kan nu deltage i FVU-digital og FVU-engelsk, mens beskæftigede fremover kan deltage, uden at under­vis­ningen afvikles som led i et virksomhedsrettet forløb, ef­ter at et bredt flertal i Folke­tinget i juni blev enige om en aftale, som skal styrke op­kva­li­ficeringen af arbejds­styrken.

Star.dk

Nu kan også ledige komme på FVU-digital og FVU-engelsk

02-10 2020

Også ledige kan nu deltage i FVU-digital og FVU-engelsk, mens beskæftigede fremover kan deltage, uden at under­vis­ningen afvikles som led i et virksomhedsrettet forløb, ef­ter at et bredt flertal i Folke­tinget i juni blev enige om en aftale, som skal styrke op­kva­li­ficeringen af arbejds­styrken.

Star.dk

Ekspertgruppe fremlægger rapport om karakterskala

01-10 2020

Den ekspertgruppe, som reg­eringen har nedsat for at se på fordele og ulemper ved forskellige modeller for ka­rak­terskalaer, har fremlagt en rapport, som blandt andet konkluderer, at der i den nu­værende 7-trins-skala er sket en karakterinflation, så kun 10 og 12 opfattes som gode karakterer.

UVM.dk

Ekspertgruppe fremlægger rapport om karakterskala

01-10 2020

Den ekspertgruppe, som reg­eringen har nedsat for at se på fordele og ulemper ved forskellige modeller for ka­rak­terskalaer, har fremlagt en rapport, som blandt andet konkluderer, at der i den nu­værende 7-trins-skala er sket en karakterinflation, så kun 10 og 12 opfattes som gode karakterer.

UVM.dk

Støttepartier vil have marketings­penge tilbageført til uddannelser

01-10 2020

Regeringens støttepartier er imod, at regeringen vil tage 550 millioner kroner fra blandt andet VUC’ernes og EUD’ernes markeds­førings­budgetter til at finansiere en politireform. SF og Enheds­listen vil have pengene til­bage­ført til uddannelses­sek­toren, mens Radikale er helt imod udspillet.

Altinget.dk (Låst indhold)

Støttepartier vil have marketings­penge tilbageført til uddannelser

01-10 2020

Regeringens støttepartier er imod, at regeringen vil tage 550 millioner kroner fra blandt andet VUC’ernes og EUD’ernes markeds­førings­budgetter til at finansiere en politireform. SF og Enheds­listen vil have pengene til­bage­ført til uddannelses­sek­toren, mens Radikale er helt imod udspillet.

Altinget.dk (Låst indhold)

Kommunerne modtager 600 nye flygtninge

01-10 2020

Kommunerne vil næste år modtage omkring 600 nye flygtninge, skønner Udlænd­inge­styrelsen. I 2015 modtog de knap 10.600 nye flygt­ninge, i 2016 knap 7.200, i 2017 knap 2.100, i 2018 cirka 840 og i 2019 cirka 730. I 2020 forventes det at være omkring 600, ligesom esti­matet for 2021 altså også lyder.

Nyidanmark.dk

Kommunerne modtager 600 nye flygtninge

01-10 2020

Kommunerne vil næste år modtage omkring 600 nye flygtninge, skønner Udlænd­inge­styrelsen. I 2015 modtog de knap 10.600 nye flygt­ninge, i 2016 knap 7.200, i 2017 knap 2.100, i 2018 cirka 840 og i 2019 cirka 730. I 2020 forventes det at være omkring 600, ligesom esti­matet for 2021 altså også lyder.

Nyidanmark.dk

Flere EUD-elever får praktikplads

25-09 2020

Ni procent flere elever på erhvervsuddannelserne fik en læreplads i juli sammenlignet med året før. Samtidig har 12 procent flere søgt efter en læreplads, blandt andet fordi flere er i skolepraktik, hvilket igen muligvis skyldes luk­ninger i foråret som følge af corona.

UVM.dk

Flere EUD-elever får praktikplads

25-09 2020

Ni procent flere elever på erhvervsuddannelserne fik en læreplads i juli sammenlignet med året før. Samtidig har 12 procent flere søgt efter en læreplads, blandt andet fordi flere er i skolepraktik, hvilket igen muligvis skyldes luk­ninger i foråret som følge af corona.

UVM.dk

Lærere vil have hurtigere adgang til corona-test

24-09 2020

Pædagoger og lærere bør have samme hurtige adgang til test og svar på test som medarbejderne i andre sam­fundskritiske funktioner. Det mener blandt andet Dan­marks Lærerforening og Skolelederforeningen, der har været med til at skrive et brev til regering med opfordring til mulighed herfor.

Skolelederforeningen.org

Lærere vil have hurtigere adgang til corona-test

24-09 2020

Pædagoger og lærere bør have samme hurtige adgang til test og svar på test som medarbejderne i andre sam­fundskritiske funktioner. Det mener blandt andet Dan­marks Lærerforening og Skolelederforeningen, der har været med til at skrive et brev til regering med opfordring til mulighed herfor.

Skolelederforeningen.org

Statsrevisorer kritiserer indsats for udsatte unge i uddannelse

23-09 2020

Målet med blandt andet er­hvervsskolereformen er langt fra nået, konkluderer en undersøgelse fra Rigsrevisi­on­en. Statsrevisorerne på­peg­er således, at kun 15 procent af de 8.000 udsatte unge – med såkaldt uddan­nel­ses­pålæg – gennemførte den uddannelse, som de havde påbegyndt i perioden 2014-2019.

FT.dk

Statsrevisorer kritiserer indsats for udsatte unge i uddannelse

23-09 2020

Målet med blandt andet er­hvervsskolereformen er langt fra nået, konkluderer en undersøgelse fra Rigsrevisi­on­en. Statsrevisorerne på­peg­er således, at kun 15 procent af de 8.000 udsatte unge – med såkaldt uddan­nel­ses­pålæg – gennemførte den uddannelse, som de havde påbegyndt i perioden 2014-2019.

FT.dk

Minister kalder FGU’s første år for mareridt

22-09 2020

FGU’s første år har ”på alle tænkelige måder været ét langt mareridt”, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Ifølge ministeren er der brug for at få styr på FGU-institutionernes økonomi og ikke mindst bygninger, som hun erkender har et stort efterslæb.

DR.dk

Minister kalder FGU’s første år for mareridt

22-09 2020

FGU’s første år har ”på alle tænkelige måder været ét langt mareridt”, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Ifølge ministeren er der brug for at få styr på FGU-institutionernes økonomi og ikke mindst bygninger, som hun erkender har et stort efterslæb.

DR.dk

Jobcentre kan søge midler til læse- og regne­ambas­sa­dører

22-09 2020

Folketinget har afsat 14,9 millioner kroner til en pulje, der skal løfte de basale fær­dig­heder for ledige og be­skæf­tigede voksne, der har udfordringer med at læse, skrive eller regne. Puljen kan blandt andet søges af jobcentre.

Star.dk

Jobcentre kan søge midler til læse- og regne­ambas­sa­dører

22-09 2020

Folketinget har afsat 14,9 millioner kroner til en pulje, der skal løfte de basale fær­dig­heder for ledige og be­skæf­tigede voksne, der har udfordringer med at læse, skrive eller regne. Puljen kan blandt andet søges af jobcentre.

Star.dk

Jobcentre kan søge pulje til uddannelses­ambassadører

22-09 2020

Folketinget har afsat en pulje på 29,7 millioner kroner til såkaldte uddannelses­ambas­sadører, som jobcentre kan søge om tilskud til ansættelse af. Ambassa­dørerne kan for eksempel være med til at sætte fokus på ordningen for voksenlærlinge for at få flere ledige i uddannelse og opkvalificering til faglært.

Star.dk

Jobcentre kan søge pulje til uddannelses­ambassadører

22-09 2020

Folketinget har afsat en pulje på 29,7 millioner kroner til såkaldte uddannelses­ambas­sadører, som jobcentre kan søge om tilskud til ansættelse af. Ambassa­dørerne kan for eksempel være med til at sætte fokus på ordningen for voksenlærlinge for at få flere ledige i uddannelse og opkvalificering til faglært.

Star.dk

Udskoling skal besøge EUD’er trods corona

21-09 2020

Introduktionskurser og bro­bygnings­forløb, hvor elever fra udskolingen kommer på besøg på ungdoms­uddan­nelser, må kun aflyses efter konkrete påbud eller anbe­falinger fra sundheds­myndig­hederne, meddeler Børne- og Undervisnings­ministeriet.

Folkeskolen.dk

Udskoling skal besøge EUD’er trods corona

21-09 2020

Introduktionskurser og bro­bygnings­forløb, hvor elever fra udskolingen kommer på besøg på ungdoms­uddan­nelser, må kun aflyses efter konkrete påbud eller anbe­falinger fra sundheds­myndig­hederne, meddeler Børne- og Undervisnings­ministeriet.

Folkeskolen.dk

Flere voksne starter på EUD under corona

14-09 2020

Der er sket en stigning på fem procent i antallet af elev­er, der er startet på grund­forløb 2 i 2020 sam­men­lignet med i 2019, viser en rund­spørge, som Danske Er­hvervs­skoler- og Gymnasier har foretaget. Det er især unge voksne over 18 år, der er startet efter sommer­ferien, fortæller foreningen.

DR.dk

Flere voksne starter på EUD under corona

14-09 2020

Der er sket en stigning på fem procent i antallet af elev­er, der er startet på grund­forløb 2 i 2020 sam­men­lignet med i 2019, viser en rund­spørge, som Danske Er­hvervs­skoler- og Gymnasier har foretaget. Det er især unge voksne over 18 år, der er startet efter sommer­ferien, fortæller foreningen.

DR.dk

Regler for fra­vær under corona præciseres

14-09 2020

Elever, der er testet positive for COVID-19, men som er friske nok til at deltage i nød­undervisningen, skal ikke reg­istreres som fraværende. Sådan lyder en af præciser­ingerne, som børne- og und­er­visningsministeren har sendt i et brev til landets erhvervsskoler.

UVM.dk

Regler for fra­vær under corona præciseres

14-09 2020

Elever, der er testet positive for COVID-19, men som er friske nok til at deltage i nød­undervisningen, skal ikke reg­istreres som fraværende. Sådan lyder en af præciser­ingerne, som børne- og und­er­visningsministeren har sendt i et brev til landets erhvervsskoler.

UVM.dk

FGU-ledere sav­ner handling bag ministerens ord

10-09 2020

Der er behov for bygninger og læringsmiljøer, der kan løfte eleverne på FGU’erne videre i uddannelse og job. Men det er der ikke sat penge af til på regeringens forslag til næste års finanslov, påpeger direk­tørerne og rektorerne for FGU-­institutionerne.

Altinget.dk

FGU-ledere sav­ner handling bag ministerens ord

10-09 2020

Der er behov for bygninger og læringsmiljøer, der kan løfte eleverne på FGU’erne videre i uddannelse og job. Men det er der ikke sat penge af til på regeringens forslag til næste års finanslov, påpeger direk­tørerne og rektorerne for FGU-­institutionerne.

Altinget.dk

Ungdomsskole­foreningen: 10. klasse må ikke blive splittet

10-09 2020

10. klasse skal forblive et bredt alment tilbud, som både omfatter boglig og praksisfaglig undervisning. Låses 10. klasse til en be­stemt ungdoms­uddan­nelse, vil det skabe en opdeling i A- og B-skoler, advarer Ung­doms­skole­foreningen.

Altinget.dk

Ungdomsskole­foreningen: 10. klasse må ikke blive splittet

10-09 2020

10. klasse skal forblive et bredt alment tilbud, som både omfatter boglig og praksisfaglig undervisning. Låses 10. klasse til en be­stemt ungdoms­uddan­nelse, vil det skabe en opdeling i A- og B-skoler, advarer Ung­doms­skole­foreningen.

Altinget.dk

EUD og VUC spa­rer allerede på markedsføring

09-09 2020

VUC’erne, erhvervsskolerne og gymnasierne har skåret deres udgifter til markeds­føring fra 211,2 millioner kro­ner i 2016 til 153,9 millioner kroner i 2019, viser et svar fra Børne- og Undervisnings­ministeriet. Svaret kommer, efter at regeringen vil tage 550 millioner kroner fra sektoren til en politireform.

Altinget.dk (Låst indhold)

EUD og VUC spa­rer allerede på markedsføring

09-09 2020

VUC’erne, erhvervsskolerne og gymnasierne har skåret deres udgifter til markeds­føring fra 211,2 millioner kro­ner i 2016 til 153,9 millioner kroner i 2019, viser et svar fra Børne- og Undervisnings­ministeriet. Svaret kommer, efter at regeringen vil tage 550 millioner kroner fra sektoren til en politireform.

Altinget.dk (Låst indhold)

Nu kan vejledere søge praktik på erhvervsskoler

09-09 2020

Børne- og Undervisnings­ministeriet har afsat en pulje på 1,6 millioner kroner, til at lærere i folkeskolen og uddannelses- og erhvervs­vejledere kan deltage i to ugers praktik, som skal give dem bedre indblik i erhvervs­skolernes tilbud.

UVM.dk

Nu kan vejledere søge praktik på erhvervsskoler

09-09 2020

Børne- og Undervisnings­ministeriet har afsat en pulje på 1,6 millioner kroner, til at lærere i folkeskolen og uddannelses- og erhvervs­vejledere kan deltage i to ugers praktik, som skal give dem bedre indblik i erhvervs­skolernes tilbud.

UVM.dk

Live-shows skal tiltrække unge til erhvervsskoler

07-09 2020

Et projekt kaldet Hands-On vil stream live-shows fra dan­ske erhvervsuddannelser, som udskolingselever kan følge på videoplatforme som YouTube og Twitch. Det skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Fagbladet3f.dk

Live-shows skal tiltrække unge til erhvervsskoler

07-09 2020

Et projekt kaldet Hands-On vil stream live-shows fra dan­ske erhvervsuddannelser, som udskolingselever kan følge på videoplatforme som YouTube og Twitch. Det skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Fagbladet3f.dk

Uddannelses­for­bundets medlem­mer stemmer nej til aftalen om arbejdstid

02-09 2020

Uddannelsesforbundets med­lemmer ansat på kommunale sprogskoler og ungdomssko­ler har stemt nej til den nye arbejdstidsaftale med hen­holds­vis 65,7 og 63,8 procent af de afgivende stemmer. Aftalen er imidlertid samlet blevet godkendt af de kom­munalt ansatte lærere, idet Dan­marks Lærerforenings med­lemmer har stemt for.

Uddannelsesforbundet.dk

Uddannelses­for­bundets medlem­mer stemmer nej til aftalen om arbejdstid

02-09 2020

Uddannelsesforbundets med­lemmer ansat på kommunale sprogskoler og ungdomssko­ler har stemt nej til den nye arbejdstidsaftale med hen­holds­vis 65,7 og 63,8 procent af de afgivende stemmer. Aftalen er imidlertid samlet blevet godkendt af de kom­munalt ansatte lærere, idet Dan­marks Lærerforenings med­lemmer har stemt for.

Uddannelsesforbundet.dk

Folkeskolelærerne stemmer ja til arbejdstidsaftalen

02-09 2020

Medlemmerne af Danmarks Lærerforening har godkendt den arbejdstidsaftale, som KL og LC forhandlede sig frem til 11. august, med 67,2 procent af de afgivne stemmer. Alle kom­munalt ansatte lærere får der­med en ny arbejdstids­aftale, der erstatter den omstridte Lov 409.

DLF.org

Folkeskolelærerne stemmer ja til arbejdstidsaftalen

02-09 2020

Medlemmerne af Danmarks Lærerforening har godkendt den arbejdstidsaftale, som KL og LC forhandlede sig frem til 11. august, med 67,2 procent af de afgivne stemmer. Alle kom­munalt ansatte lærere får der­med en ny arbejdstids­aftale, der erstatter den omstridte Lov 409.

DLF.org

Blå partier efter­lyser styrkelse af uddannelser på finansloven

02-09 2020

Dansk Folkeparti ser gerne, at FGU og STU får saltvands­indsprøjtninger på næste års finanslov, som regeringen kom med sit udspil for man­dag. Samtidig opfordrer Ven­stre regeringen til at droppe besparelserne på 550 mil­lioner kroner på blandt andet erhvervsuddannelser­nes budgetter for markeds­føring.

Altinget.dk (Låst indhold)

Blå partier efter­lyser styrkelse af uddannelser på finansloven

02-09 2020

Dansk Folkeparti ser gerne, at FGU og STU får saltvands­indsprøjtninger på næste års finanslov, som regeringen kom med sit udspil for man­dag. Samtidig opfordrer Ven­stre regeringen til at droppe besparelserne på 550 mil­lioner kroner på blandt andet erhvervsuddannelser­nes budgetter for markeds­føring.

Altinget.dk (Låst indhold)

Institut: 10. klas­se må ikke alene målrettes EUD

02-09 2020

Bliver 10. klasse alene mål­rettet erhvervsuddan­nels­erne, vil det ikke længere være det brede offentlige tilbud til den gruppe unge, som er uafklarede eller har brug for at modnes, advarer Danmarks Evaluerings­institut.

Altinget.dk

Institut: 10. klas­se må ikke alene målrettes EUD

02-09 2020

Bliver 10. klasse alene mål­rettet erhvervsuddan­nels­erne, vil det ikke længere være det brede offentlige tilbud til den gruppe unge, som er uafklarede eller har brug for at modnes, advarer Danmarks Evaluerings­institut.

Altinget.dk

Støttepartier efterlyser uddannelse på finansloven

01-09 2020

Regeringens forslag til næste års finanslov mangler initi­ativer på uddannelses­om­rådet, mener støttepar­tierne Radikale, SF og Enhedslisten, som gerne vil tale om blandt andet FGU og ungdomsud­dan­nelserne i forhandlingerne om finansloven.

Altinget.dk (Låst indhold)

Støttepartier efterlyser uddannelse på finansloven

01-09 2020

Regeringens forslag til næste års finanslov mangler initi­ativer på uddannelses­om­rådet, mener støttepar­tierne Radikale, SF og Enhedslisten, som gerne vil tale om blandt andet FGU og ungdomsud­dan­nelserne i forhandlingerne om finansloven.

Altinget.dk (Låst indhold)

Jobdeling skal give ledige mulighed for opkvalificering

31-08 2020

Regeringen har indgået en trepartsaftale om arbejds­fordeling, som betyder, at medarbejdere kan deltage i opkvalificering, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager supplerende dagpenge.

BM.dk

Jobdeling skal give ledige mulighed for opkvalificering

31-08 2020

Regeringen har indgået en trepartsaftale om arbejds­fordeling, som betyder, at medarbejdere kan deltage i opkvalificering, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor medarbejderen er ledig og modtager supplerende dagpenge.

BM.dk

KL’s bestyrelse godkender arbejdstidsaftale

28-08 2020

KL’s bestyrelse vendte tors­dag tommel­fingeren op til den aftale om lærernes ar­bejdstid, som forhandlerne fra KL og Lærernes Central­organisation er blevet enige om. Nu skal de kommunalt ansatte lærere godkende aftalen ved en urafstemning, som er i gang og løber frem til tirsdag den 1. september.

Danskekommuner.dk

KL’s bestyrelse godkender arbejdstidsaftale

28-08 2020

KL’s bestyrelse vendte tors­dag tommel­fingeren op til den aftale om lærernes ar­bejdstid, som forhandlerne fra KL og Lærernes Central­organisation er blevet enige om. Nu skal de kommunalt ansatte lærere godkende aftalen ved en urafstemning, som er i gang og løber frem til tirsdag den 1. september.

Danskekommuner.dk

Røde bundlinjer på EUD, AMU, VUC og FGU

27-08 2020

Erhvervsskolerne, AMU-cen­trene, VUC’erne, FGU’erne, SOSU-skoler samt de almene gymnasier og HF havde et samlet underskud på de ordinære aktiviteter på 112,9 mil­lioner kroner sidste år mod et underskud på 10,3 mil­lioner kroner året før. Det viser skolernes netop offentliggjorte regnskaber.

UVM.dk

Røde bundlinjer på EUD, AMU, VUC og FGU

27-08 2020

Erhvervsskolerne, AMU-cen­trene, VUC’erne, FGU’erne, SOSU-skoler samt de almene gymnasier og HF havde et samlet underskud på de ordinære aktiviteter på 112,9 mil­lioner kroner sidste år mod et underskud på 10,3 mil­lioner kroner året før. Det viser skolernes netop offentliggjorte regnskaber.

UVM.dk

Stigning i lærepladser trods corona

26-08 2020

16 procent flere elever på erhvervsuddannelserne har fået en læreplads i juni i år sammenlignet med juni sidste år, mens 11 procent flere elever imidlertid er kommet i skolepraktik. Opgørelsen er den første, siden en trepartsaftale i maj blev indgået for at støtte virksomheder i at tage lærlinge.

UVM.dk

Stigning i lærepladser trods corona

26-08 2020

16 procent flere elever på erhvervsuddannelserne har fået en læreplads i juni i år sammenlignet med juni sidste år, mens 11 procent flere elever imidlertid er kommet i skolepraktik. Opgørelsen er den første, siden en trepartsaftale i maj blev indgået for at støtte virksomheder i at tage lærlinge.

UVM.dk

500 ansatte på skole i Esbjerg skal bruge visir

25-08 2020

På uddannelses­institutionen Rybners i Esbjerg har 500 ansatte - heraf 250 lærere - fået besked på, at de skal bære enten visir eller mund­bind, når de bevæger sig mellem skolens klasse­lokaler. De ansatte har fået udleveret visir. Mundbind vil de selv skulle betale for.

DR.dk

500 ansatte på skole i Esbjerg skal bruge visir

25-08 2020

På uddannelses­institutionen Rybners i Esbjerg har 500 ansatte - heraf 250 lærere - fået besked på, at de skal bære enten visir eller mund­bind, når de bevæger sig mellem skolens klasse­lokaler. De ansatte har fået udleveret visir. Mundbind vil de selv skulle betale for.

DR.dk

Skoler kan nem­mere genind­føre nødunder­visning

25-08 2020

Landets skoler har fået mulig­hed for at genindføre nødunder­visning i op til fire uger, hvis COVID-19 for­hindrer almindelige under­visning. Det fremgår af en ny bekendt­gørelse fra Børne- og Undervisnings­ministeriet.

UVM.dk

Skoler kan nem­mere genind­føre nødunder­visning

25-08 2020

Landets skoler har fået mulig­hed for at genindføre nødunder­visning i op til fire uger, hvis COVID-19 for­hindrer almindelige under­visning. Det fremgår af en ny bekendt­gørelse fra Børne- og Undervisnings­ministeriet.

UVM.dk

EUD'er og FGU-ledere må kræve brug af mundbind

24-08 2020

De enkelte erhvervsuddan­nelser og FGU’erns ledere må gerne pålægge elever og kur­sister at bruge mundbind. Kravet kan både omfatte flere og bestemte elever eller kur­sister, men må ikke være diskriminerende. Det fremgår af en Q&A på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

UVM.dk

EUD'er og FGU-ledere må kræve brug af mundbind

24-08 2020

De enkelte erhvervsuddan­nelser og FGU’erns ledere må gerne pålægge elever og kur­sister at bruge mundbind. Kravet kan både omfatte flere og bestemte elever eller kur­sister, men må ikke være diskriminerende. Det fremgår af en Q&A på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

UVM.dk

Arbejdstid: Så langt rækker støtten fra fagbevægelsen

20-08 2020

Ender det med, at de kom­munalt ansatte lærere stem­mer nej til arbejdstids­aftalen, skal aftalen til gen­forhandling ved næste års overenskomst­forhandlinger. Og her vil fag­bevægelsen kun være klar til at bakke lærerne op i et krav om en såkaldt nor­maliseret arbejdstid, fortæller topforhandler.

Folkeskolen.dk

Arbejdstid: Så langt rækker støtten fra fagbevægelsen

20-08 2020

Ender det med, at de kom­munalt ansatte lærere stem­mer nej til arbejdstids­aftalen, skal aftalen til gen­forhandling ved næste års overenskomst­forhandlinger. Og her vil fag­bevægelsen kun være klar til at bakke lærerne op i et krav om en såkaldt nor­maliseret arbejdstid, fortæller topforhandler.

Folkeskolen.dk

Flere erhvervs­skoler forbyder cigaretter

17-08 2020

Der er sket en fordobling af ungdomsuddannelsessteder, som har indført røgfri skole­tid i forhold til inden skoler­nes sommerferie, viser tal fra Kræftens Bekæmp­else. På landsplan er der nu 30 erhvervsskoler, hvor man ikke må ryge i skoletiden - hverken på eller uden for skolens matrikel.

DR.dk

Flere erhvervs­skoler forbyder cigaretter

17-08 2020

Der er sket en fordobling af ungdomsuddannelsessteder, som har indført røgfri skole­tid i forhold til inden skoler­nes sommerferie, viser tal fra Kræftens Bekæmp­else. På landsplan er der nu 30 erhvervsskoler, hvor man ikke må ryge i skoletiden - hverken på eller uden for skolens matrikel.

DR.dk

Færre ufaglærte benytter sig af VEU-tilbud

17-08 2020

Langt færre ufaglærte benytter sig af offentlige voksen- og efteruddan­nelsestilbud, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der er tale om et fald på knap ni procent­point siden 2009.

Fagbladet3F.dk

Færre ufaglærte benytter sig af VEU-tilbud

17-08 2020

Langt færre ufaglærte benytter sig af offentlige voksen- og efteruddan­nelsestilbud, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der er tale om et fald på knap ni procent­point siden 2009.

Fagbladet3F.dk

Regeringen kritiseres for at sjofle 10. klasse

14-08 2020

Regeringen gør for lidt for at udvikle 10. klasse. Det mener Dansk Erhverv, Dansk Ar­bejds­giverforening, Radi­kale, Venstre og DF, som undrer sig over, at et ekspert­udvalg, som skulle se på, hvordan 10. klasse i højere grad kan ret­tes mod erhvervs­uddan­nels­erne, har ligget stille siden sidste sommer.

Altinget.dk (Låst indhold)

Regeringen kritiseres for at sjofle 10. klasse

14-08 2020

Regeringen gør for lidt for at udvikle 10. klasse. Det mener Dansk Erhverv, Dansk Ar­bejds­giverforening, Radi­kale, Venstre og DF, som undrer sig over, at et ekspert­udvalg, som skulle se på, hvordan 10. klasse i højere grad kan ret­tes mod erhvervs­uddan­nels­erne, har ligget stille siden sidste sommer.

Altinget.dk (Låst indhold)

Lærerforbund og KL indgår aftale om arbejdstid

11-08 2020

Efter syv års forhandlinger har Kommunernes Lands­forening og lærerforbundene, herunder Uddannelsesfor­bundet, indgået en aftale om lærernes arbejdstid, som skal erstatte Lov 409. Aftalen gælder for kommunalt ansat­te sproglærere, ungdoms­skolelærere og folkeskole­lærere. De skal dog først stemme om den.

DLF.org

Lærerforbund og KL indgår aftale om arbejdstid

11-08 2020

Efter syv års forhandlinger har Kommunernes Lands­forening og lærerforbundene, herunder Uddannelsesfor­bundet, indgået en aftale om lærernes arbejdstid, som skal erstatte Lov 409. Aftalen gælder for kommunalt ansat­te sproglærere, ungdoms­skolelærere og folkeskole­lærere. De skal dog først stemme om den.

DLF.org

Uddannelsesfor­bundet: Arbejds­tidsaftale sikrer lærerne tal på deres timer

11-08 2020

Arbejdstidsaftalen, som Kom­munernes Landsforening og lærerforbundene har ind­gået, sikrer, at lærerne af skolernes ledelser får en opgaveover­sigt, hvor der er sat tal på antallet af undervisnings­timer, tiden til individuel forberedelse og andre større opgaver, fremhæver Uddan­nelsesforbundet.

Uddannelsesforbundet.dk

Uddannelsesfor­bundet: Arbejds­tidsaftale sikrer lærerne tal på deres timer

11-08 2020

Arbejdstidsaftalen, som Kom­munernes Landsforening og lærerforbundene har ind­gået, sikrer, at lærerne af skolernes ledelser får en opgaveover­sigt, hvor der er sat tal på antallet af undervisnings­timer, tiden til individuel forberedelse og andre større opgaver, fremhæver Uddan­nelsesforbundet.

Uddannelsesforbundet.dk

Minister beder uddannelser i Aarhus at ud­skyde skolestart

10-08 2020

På grund af det stigende smittetryk i Aarhus anbefaler børne- og undervisnings­ministeren byens ungdoms­uddannelser at udskyde det fysiske fremmøde med 14 dage. Det gælder blandt andet alle erhvervsskoler og udbydere af erhvervs­uddannelser med undtagelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelser.

UVM.dk

Minister beder uddannelser i Aarhus at ud­skyde skolestart

10-08 2020

På grund af det stigende smittetryk i Aarhus anbefaler børne- og undervisnings­ministeren byens ungdoms­uddannelser at udskyde det fysiske fremmøde med 14 dage. Det gælder blandt andet alle erhvervsskoler og udbydere af erhvervs­uddannelser med undtagelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelser.

UVM.dk

Her er retnings­linjerne for skole­start efter ferien

06-08 2020

Børne- og Undervisnings­ministeriet har offentliggjort retningslinjerne for, hvordan man efter 1. august skal forholde sig i for­hold til corona på ungdoms­skoler, erhvervs­uddannelser, VUC’er, FGU’er og STU’er samt hos AMU- og TAMU-udbydere.

UVM.dk

Her er retnings­linjerne for skole­start efter ferien

06-08 2020

Børne- og Undervisnings­ministeriet har offentliggjort retningslinjerne for, hvordan man efter 1. august skal forholde sig i for­hold til corona på ungdoms­skoler, erhvervs­uddannelser, VUC’er, FGU’er og STU’er samt hos AMU- og TAMU-udbydere.

UVM.dk

Partier kræver svar om lukning af skoler

28-07 2020

Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative kræver svar fra statsminister Mette Freder­ik­sen (S), efter at BT har afsløret, at Sundhedsstyrel­sens direktør, syv timer før statsministeren lukkede Danmark ned på et presse­møde 11. marts, havde frarådet hende at lukke blandt andet skolerne.

Altinget.dk

Partier kræver svar om lukning af skoler

28-07 2020

Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative kræver svar fra statsminister Mette Freder­ik­sen (S), efter at BT har afsløret, at Sundhedsstyrel­sens direktør, syv timer før statsministeren lukkede Danmark ned på et presse­møde 11. marts, havde frarådet hende at lukke blandt andet skolerne.

Altinget.dk

Søren Brostrøm fra­rådede luk­ning af skoler

27-07 2020

Syv timer før statsminister Mette Fredriksen (S) på et historisk pressemøde 11. marts lukkede store dele af landet – blandt andet alle skoler – for at begrænse udbruddet af corona, havde direktør for Sundheds­styrelsen Søren Brostrøm frarådet hende at lukke netop blandt andet skoler, afslører mail.

BT.dk

Søren Brostrøm fra­rådede luk­ning af skoler

27-07 2020

Syv timer før statsminister Mette Fredriksen (S) på et historisk pressemøde 11. marts lukkede store dele af landet – blandt andet alle skoler – for at begrænse udbruddet af corona, havde direktør for Sundheds­styrelsen Søren Brostrøm frarådet hende at lukke netop blandt andet skoler, afslører mail.

BT.dk

Vær med til at udvikle labora­torier til naturfag

03-07 2020

Blandt andet erhvervs­skole­lærere kan i et projekt under Børne- og Undervisnings­ministeriet afprøve og udvikle brugen af interaktive laboratorier i naturfags­undervisningen.

Interaktivelaboratorier.dk

Vær med til at udvikle labora­torier til naturfag

03-07 2020

Blandt andet erhvervs­skole­lærere kan i et projekt under Børne- og Undervisnings­ministeriet afprøve og udvikle brugen af interaktive laboratorier i naturfags­undervisningen.

Interaktivelaboratorier.dk

Større andel deltagere består Indfødsretsprøven

30-06 2020

I alt 1.957 har bestået Indfødsretsprøven, der blev afholdt 3. juni 2020. Det svarer til 64,9 procent af deltagerne. Ved den forrige prøve, der blev afholdt i november 2019 bestod 57,6 procent - eller i alt 2.362 deltagere.

UIM.dk

Større andel deltagere består Indfødsretsprøven

30-06 2020

I alt 1.957 har bestået Indfødsretsprøven, der blev afholdt 3. juni 2020. Det svarer til 64,9 procent af deltagerne. Ved den forrige prøve, der blev afholdt i november 2019 bestod 57,6 procent - eller i alt 2.362 deltagere.

UIM.dk

FGU-skoler ramt af massive minus

25-06 2020

Fra 1. august til 31. december 2019 kørte 18 af landets 27 FGU-institutioner med underskud. Samlet havde de et minus på 46 millioner kroner. Det viser en regn­skabsanalyse, som FGU Danmark har lavet. Organi­sationen vurderer, at sektoren har brug for et tilskud på mellem en halv og en hel milliard.

Altinget.dk

FGU-skoler ramt af massive minus

25-06 2020

Fra 1. august til 31. december 2019 kørte 18 af landets 27 FGU-institutioner med underskud. Samlet havde de et minus på 46 millioner kroner. Det viser en regn­skabsanalyse, som FGU Danmark har lavet. Organi­sationen vurderer, at sektoren har brug for et tilskud på mellem en halv og en hel milliard.

Altinget.dk

DLF vil have arbejdstidsaftale inden kongres

18-06 2020

Danmarks Lærerforening vil have arbejdstidsaftalen med KL på plads, mindst nogle uger før lærerforeningen holder kongres 22.-23. september. Inden for den periode skal en urafstemning om et eventuelt resultat også være nået, lyder målet.

Folkeskolen.dk

DLF vil have arbejdstidsaftale inden kongres

18-06 2020

Danmarks Lærerforening vil have arbejdstidsaftalen med KL på plads, mindst nogle uger før lærerforeningen holder kongres 22.-23. september. Inden for den periode skal en urafstemning om et eventuelt resultat også være nået, lyder målet.

Folkeskolen.dk

Folketinget enig om hjælp til EGU

18-06 2020

Et bredt flertal i Folketinget er enig om at afsætte 61,5 millioner kroner til en pakke, som skal hjælpe med at fastholde eleverne på erhvervsuddannelserne og sikre, at flere elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) kan komme i praktik i en virksomhed.

UVM.dk

Folketinget enig om hjælp til EGU

18-06 2020

Et bredt flertal i Folketinget er enig om at afsætte 61,5 millioner kroner til en pakke, som skal hjælpe med at fastholde eleverne på erhvervsuddannelserne og sikre, at flere elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU) kan komme i praktik i en virksomhed.

UVM.dk

AMU-lokaler står tomme trods høj arbejdsløshed

17-06 2020

Regeringen er kommet med et udspil til opkvalificering af ledige, og erhvervsskolerne er klar til at tilbyde efter­uddannelse og opkval­ificering. Men selv om der er blevet flere ledige som følge af corona-krisen, står mange AMU-lokaler tomme, fortæller interesse­organisationen DEG-L.

Altinget.dk

AMU-lokaler står tomme trods høj arbejdsløshed

17-06 2020

Regeringen er kommet med et udspil til opkvalificering af ledige, og erhvervsskolerne er klar til at tilbyde efter­uddannelse og opkval­ificering. Men selv om der er blevet flere ledige som følge af corona-krisen, står mange AMU-lokaler tomme, fortæller interesse­organisationen DEG-L.

Altinget.dk

Udspil om opkvalifice­ring overser almene kompetencer

17-06 2020

Regeringen glemmer de almene kompetencer i sit udspil om opkvalificering af ledige, mener Danske HF & VUC. For tilstrækkelige almene kompetencer er ifølge interesse­organisationen en forudsætning for, at man kan tilegne sig faglige kompe­tencer.

Altinget.dk

Udspil om opkvalifice­ring overser almene kompetencer

17-06 2020

Regeringen glemmer de almene kompetencer i sit udspil om opkvalificering af ledige, mener Danske HF & VUC. For tilstrækkelige almene kompetencer er ifølge interesse­organisationen en forudsætning for, at man kan tilegne sig faglige kompe­tencer.

Altinget.dk

Følgeforskning til FGU alligevel ikke aflivet

12-06 2020

Efter at børne- og undervis­ningsminister Pernille Rosen­krantz-Theil (S) i starten af 2020 sløjfede den ekspert­gruppe, som skulle bedrive følgeforskning for at evaluere FGU, har ministeren nu alligevel valgt at lade ekspert­gruppen gennemføre sit arbejde.

Altinget.dk

Følgeforskning til FGU alligevel ikke aflivet

12-06 2020

Efter at børne- og undervis­ningsminister Pernille Rosen­krantz-Theil (S) i starten af 2020 sløjfede den ekspert­gruppe, som skulle bedrive følgeforskning for at evaluere FGU, har ministeren nu alligevel valgt at lade ekspert­gruppen gennemføre sit arbejde.

Altinget.dk

Tilskud på 57 mio. kr. på vej til FGU

12-06 2020

Partierne bag FGU er enige om at give et særtilskud på 57,2 millioner kroner til FGU-institutionerne. Pengene ventes udbetalt inden som­merferien og bliver taget fra udslusningstilskuddet på i alt 117 millioner kroner, som institutioner kan få, når elever er videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Altinget.dk

Tilskud på 57 mio. kr. på vej til FGU

12-06 2020

Partierne bag FGU er enige om at give et særtilskud på 57,2 millioner kroner til FGU-institutionerne. Pengene ventes udbetalt inden som­merferien og bliver taget fra udslusningstilskuddet på i alt 117 millioner kroner, som institutioner kan få, når elever er videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Altinget.dk

Regeringen inves­terer 750 mio. kr. i opkvali­ficering af ledige

10-06 2020

Regeringen vil investere 750 millioner kroner i uddannelse og opkvalificering frem til 2023. Det betyder blandt andet, at ufaglærte ledige over 30 år i år og næste år får ret til at tage en erhvervs­uddannelse på 110 procent dagpenge.

BM.dk

Regeringen inves­terer 750 mio. kr. i opkvali­ficering af ledige

10-06 2020

Regeringen vil investere 750 millioner kroner i uddannelse og opkvalificering frem til 2023. Det betyder blandt andet, at ufaglærte ledige over 30 år i år og næste år får ret til at tage en erhvervs­uddannelse på 110 procent dagpenge.

BM.dk

Partier vil fremskynde millioner til FGU

09-06 2020

SF, Venstre og Radikale vil fremskynde udbetalingen fra det såkaldte udslusnings­tilskud til FGU’erne. I alt er der afsat 117 millioner kroner til tilskud­det, som de enkelte FGU-institutioner kan få, når deres elever er kom­met videre i enten uddan­nelse eller beskæftigelse.

Altinget.dk (Låst indhold)

Partier vil fremskynde millioner til FGU

09-06 2020

SF, Venstre og Radikale vil fremskynde udbetalingen fra det såkaldte udslusnings­tilskud til FGU’erne. I alt er der afsat 117 millioner kroner til tilskud­det, som de enkelte FGU-institutioner kan få, når deres elever er kom­met videre i enten uddan­nelse eller beskæftigelse.

Altinget.dk (Låst indhold)

10. klasse-ekspertudvalg har intet hørt siden Riisager

05-06 2020

Daværende undervisnings­minister Merete Riisager nedsatte inden valget et ekspertudvalg, der skulle vise unge på 10. klasserne mulighederne i erhvervs­uddannelserne. Men siden regeringsskiftet har udvalget hverken fået besked på at fortsætte eller stoppe sit arbejde, fortæller medlemmer af udvalget.

Altinget.dk (Låst indhold)

10. klasse-ekspertudvalg har intet hørt siden Riisager

05-06 2020

Daværende undervisnings­minister Merete Riisager nedsatte inden valget et ekspertudvalg, der skulle vise unge på 10. klasserne mulighederne i erhvervs­uddannelserne. Men siden regeringsskiftet har udvalget hverken fået besked på at fortsætte eller stoppe sit arbejde, fortæller medlemmer af udvalget.

Altinget.dk (Låst indhold)

Ingen ny aftale om arbejdstid inden ferien

05-06 2020

På trods af tre måneders intensive forhandlinger er KL og lærerorganisationerne fortsat så uenige om, hvordan en ny arbejdstids­aftale for lærerne på de kommunale sprogcentre, ungdoms­skolerne og folkeskolerne skal se ud, at aftalen nu først ventes landet efter sommerferien.

Uddannelsesforbundet.dk

Ingen ny aftale om arbejdstid inden ferien

05-06 2020

På trods af tre måneders intensive forhandlinger er KL og lærerorganisationerne fortsat så uenige om, hvordan en ny arbejdstids­aftale for lærerne på de kommunale sprogcentre, ungdoms­skolerne og folkeskolerne skal se ud, at aftalen nu først ventes landet efter sommerferien.

Uddannelsesforbundet.dk

Voldsomt dyk i EGU-elever

04-06 2020

Antallet af elever på FGU’ens erhvervsgrunduddannelse (EGU) er styrtdykket til 382, fra omkring 1.450 inden FGU åbnede sidste sommer, viser en opgørelse fra FGU Dan­mark. Det skaber frygt for, at uddannelsen helt forsvinder, idet corona-krisen kan medføre færre praktik­pladser.

Altinget.dk (Låst indhold)

Voldsomt dyk i EGU-elever

04-06 2020

Antallet af elever på FGU’ens erhvervsgrunduddannelse (EGU) er styrtdykket til 382, fra omkring 1.450 inden FGU åbnede sidste sommer, viser en opgørelse fra FGU Dan­mark. Det skaber frygt for, at uddannelsen helt forsvinder, idet corona-krisen kan medføre færre praktik­pladser.

Altinget.dk (Låst indhold)

Færre benyttede organiserede fritidstilbud under nedlukning

04-06 2020

Andelen, der var aktive i organiserede kreative, kulturelle eller religiøse fritidsaktiviteter på blandt andet aftenskoler faldt fra 40 til 33 procent under corona-nedlukningen. Især de ældre har valgt tilbuddene fra, mens de unge omvendt har benyt­tet sig mere af digitale tilbud.

Vifo.dk

Færre benyttede organiserede fritidstilbud under nedlukning

04-06 2020

Andelen, der var aktive i organiserede kreative, kulturelle eller religiøse fritidsaktiviteter på blandt andet aftenskoler faldt fra 40 til 33 procent under corona-nedlukningen. Især de ældre har valgt tilbuddene fra, mens de unge omvendt har benyt­tet sig mere af digitale tilbud.

Vifo.dk

Ordførere sår tvivl om FGU-følgeforskning

03-06 2020

Tidligere på året meldte Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ud, at der ikke ville blive gennemført følgeforskning til FGU. Men flere ordførere mener nu at vide, at børne- og undervisningsministeren genovervejer den beslutning. Det skriver Altinget.dk, der dog ikke har fået det bekræftet af ministeriet. Altinget.dk (Låst indhold)

Altinget.dk (Låst indhold)

Ordførere sår tvivl om FGU-følgeforskning

03-06 2020

Tidligere på året meldte Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ud, at der ikke ville blive gennemført følgeforskning til FGU. Men flere ordførere mener nu at vide, at børne- og undervisningsministeren genovervejer den beslutning. Det skriver Altinget.dk, der dog ikke har fået det bekræftet af ministeriet. Altinget.dk (Låst indhold)

Altinget.dk (Låst indhold)

Aflysning af eksaminer kan bane vej til erhvervsskoler

03-06 2020

Flere 9.-klasseelever får dumpekarakter, når de går til eksamen i dansk og mate­matik, end når de får årskarakterer, viser en gennemgang af tidligere årgange. Og dermed kan aflysningen af eksaminerne i år betyde, at flere kan komme ind på en erhvervs­uddannelse.

DST.dk

Aflysning af eksaminer kan bane vej til erhvervsskoler

03-06 2020

Flere 9.-klasseelever får dumpekarakter, når de går til eksamen i dansk og mate­matik, end når de får årskarakterer, viser en gennemgang af tidligere årgange. Og dermed kan aflysningen af eksaminerne i år betyde, at flere kan komme ind på en erhvervs­uddannelse.

DST.dk

5 mia. kr. skal sikre lærlinge, elever og firmaer

29-05 2020

Regeringen og arbejds­markedets parter er blevet enige om at bruge 5,4 milliarder kroner på at holde hånden under elever, lærlinge og virksomheder, der er ramt økonomisk som følge af coronakrisen. Pengene skal tages fra det såkaldte Arbejdsgivernes Uddan­nelsesbidrag.

UVM.dk

5 mia. kr. skal sikre lærlinge, elever og firmaer

29-05 2020

Regeringen og arbejds­markedets parter er blevet enige om at bruge 5,4 milliarder kroner på at holde hånden under elever, lærlinge og virksomheder, der er ramt økonomisk som følge af coronakrisen. Pengene skal tages fra det såkaldte Arbejdsgivernes Uddan­nelsesbidrag.

UVM.dk

Flygtningehjælp nedlægger sine sprogskoler

28-05 2020

På grund af store tab har Dansk Flygtningehjælp besluttet at lukke sprog­skolerne Lærdansk, som organisationen driver for 11 kommuner. Afviklingen af sprogskolerne ventes at værre afsluttet ved udgangen af 2021.

Flygtning.dk

Flygtningehjælp nedlægger sine sprogskoler

28-05 2020

På grund af store tab har Dansk Flygtningehjælp besluttet at lukke sprog­skolerne Lærdansk, som organisationen driver for 11 kommuner. Afviklingen af sprogskolerne ventes at værre afsluttet ved udgangen af 2021.

Flygtning.dk

Hjælp på vej til udsatte elever

28-05 2020

Et flertal i Folketinget vil give størstedelen af 80 millioner kroner til at lukke udsatte elevers faglige huller efter nedlukningen af skolerne som følge af corona-udbruddet. Desuden afsættes der penge til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

UVM.dk

Hjælp på vej til udsatte elever

28-05 2020

Et flertal i Folketinget vil give størstedelen af 80 millioner kroner til at lukke udsatte elevers faglige huller efter nedlukningen af skolerne som følge af corona-udbruddet. Desuden afsættes der penge til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

UVM.dk

Store skoler har lavere udgifter per elev

28-05 2020

Jo flere elever, der går på en uddannelse, desto lavere er udgiften per elev. Det viser analyser af institutionernes udvikling og af taxameter- og tilskudssystemerne. Ten­densen gælder blandt andet især for hhx og er tydeligst på store skoler, der kan oprette større hold.

UVM.dk

Store skoler har lavere udgifter per elev

28-05 2020

Jo flere elever, der går på en uddannelse, desto lavere er udgiften per elev. Det viser analyser af institutionernes udvikling og af taxameter- og tilskudssystemerne. Ten­densen gælder blandt andet især for hhx og er tydeligst på store skoler, der kan oprette større hold.

UVM.dk

Forhandlinger skal sikre lærepladser

28-05 2020

Regeringen og arbejds­markedets parter skal mødes for at drøfte, hvordan opsparingen fra det såkaldte Arbejdsgivernes Uddannel­sesbidrag (AUB) blandt andet kan bruges til at sikre lære­pladser. Ved udgangen af 2020 ventes AUB-opspar­ingen at være på omkring seks milliarder kroner.

UVM.dk

Forhandlinger skal sikre lærepladser

28-05 2020

Regeringen og arbejds­markedets parter skal mødes for at drøfte, hvordan opsparingen fra det såkaldte Arbejdsgivernes Uddannel­sesbidrag (AUB) blandt andet kan bruges til at sikre lære­pladser. Ved udgangen af 2020 ventes AUB-opspar­ingen at være på omkring seks milliarder kroner.

UVM.dk

Forhandlingerne om arbejdstid udskudt - igen

20-05 2020

KL og repræsentanterne for lærerne forlænger endnu en gang forhandlingerne om en arbejdstidsaftale på det kommunale område. Parterne havde allerede rykket deadline til søndag, men arbejder nu videre uden deadline. Resultatet ventes at danne grundlag for en lignende aftale for statsansatte lærere.

Folkenskolen.dk

Forhandlingerne om arbejdstid udskudt - igen

20-05 2020

KL og repræsentanterne for lærerne forlænger endnu en gang forhandlingerne om en arbejdstidsaftale på det kommunale område. Parterne havde allerede rykket deadline til søndag, men arbejder nu videre uden deadline. Resultatet ventes at danne grundlag for en lignende aftale for statsansatte lærere.

Folkenskolen.dk

Kommunale OK-forhandlinger kan blive udskudt

20-05 2020

De kommunalt ansattes forhandlingsorganisation, Forhandlingsfællesskabet, går med overvejelser om at udsætte næste års overens­komstforhandlinger som følge af corona-krisen.

Folkeskolen.dk

Kommunale OK-forhandlinger kan blive udskudt

20-05 2020

De kommunalt ansattes forhandlingsorganisation, Forhandlingsfællesskabet, går med overvejelser om at udsætte næste års overens­komstforhandlinger som følge af corona-krisen.

Folkeskolen.dk

Elever på 10. klasse oplever fagligt løft

20-05 2020

Mange af eleverne i 10. klasse mener, at de løfter sig fagligt og får større faglig selvtillid i løbet af det ekstra skoleår, viser en undersøgelse af foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut.

EVA.dk

Elever på 10. klasse oplever fagligt løft

20-05 2020

Mange af eleverne i 10. klasse mener, at de løfter sig fagligt og får større faglig selvtillid i løbet af det ekstra skoleår, viser en undersøgelse af foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut.

EVA.dk

Minister sløjfer trivselsmålinger for elever på FGU

20-05 2020

Børne- og Undervisnings­ministeren aflyser de trivselsmålinger for eleverne på FGU, som ellers var planlagt her i foråret, på grund af corona-krisen. Argumentet er, at krisen vil skabe for stor usikkerhed omkring målingernes validitet.

Altinget.dk (Låst indhold)

Minister sløjfer trivselsmålinger for elever på FGU

20-05 2020

Børne- og Undervisnings­ministeren aflyser de trivselsmålinger for eleverne på FGU, som ellers var planlagt her i foråret, på grund af corona-krisen. Argumentet er, at krisen vil skabe for stor usikkerhed omkring målingernes validitet.

Altinget.dk (Låst indhold)

Åbning af alle uddannelser igen i spil til fase 2

18-05 2020

Voksenuddannelse målrettet ledige, sprogcentre og alle øvrige uddannelser kan muligvis blive en del af anden fase af genåbningen. I en mail, som flere medier har fået fat i, har statsministeren i hvert fald bedt Statens Serum Institut om at foretage nye beregninger for blandt andet de områder.

Nyheder.TV2.dk

Åbning af alle uddannelser igen i spil til fase 2

18-05 2020

Voksenuddannelse målrettet ledige, sprogcentre og alle øvrige uddannelser kan muligvis blive en del af anden fase af genåbningen. I en mail, som flere medier har fået fat i, har statsministeren i hvert fald bedt Statens Serum Institut om at foretage nye beregninger for blandt andet de områder.

Nyheder.TV2.dk

Erfaringer med skolepraktik under corona

18-05 2020

Danmarks Læringsportal, EMU, har samlet en række erfaringer, som skolepraktik­centre har gjort sig med virtuel undervisning som led i erhvervsskoleelevers skole­praktik under corona-nedlulkningen.

EMU.dk

Erfaringer med skolepraktik under corona

18-05 2020

Danmarks Læringsportal, EMU, har samlet en række erfaringer, som skolepraktik­centre har gjort sig med virtuel undervisning som led i erhvervsskoleelevers skole­praktik under corona-nedlulkningen.

EMU.dk

Fond giver halv million til sikring af livslang læring

15-05 2020

LB Fonden uddeler en 500.000 kroner til projekter, der understøtter FN’s fjerde verdensmål om at sikre alle lige adgang til kvalitets­uddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Ansøgningsfristen er 1. september.

Lbforeningen.dk

Fond giver halv million til sikring af livslang læring

15-05 2020

LB Fonden uddeler en 500.000 kroner til projekter, der understøtter FN’s fjerde verdensmål om at sikre alle lige adgang til kvalitets­uddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Ansøgningsfristen er 1. september.

Lbforeningen.dk

Dialogværktøj skal styrke psyk­isk arbejdsmiljø

14-05 2020

BFA Velfærd og Offentlig administration har samlet fem temaer om sam­arbejdet mellem ledere og medarb­ejdere i form af blandt andet systematisk inddragelse, som kan bruges til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø på uddannelsesinstitutionerne.

BFA.dk

Dialogværktøj skal styrke psyk­isk arbejdsmiljø

14-05 2020

BFA Velfærd og Offentlig administration har samlet fem temaer om sam­arbejdet mellem ledere og medarb­ejdere i form af blandt andet systematisk inddragelse, som kan bruges til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø på uddannelsesinstitutionerne.

BFA.dk

Partier vil tage milliarder fra lærlinge-ordning

13-05 2020

Fem Folketings-partier vil ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation have, at arbejdsgivere skal have 2,5 milliarder kroner, som de har indbetalt til en særlig ordning, tilbage. Rigsrevi­sionen har opgjort, at ordningen, der blandt andet skal betale for praktikpladser, rummer 4,5 milliarder kroner.

FHO.dk

Partier vil tage milliarder fra lærlinge-ordning

13-05 2020

Fem Folketings-partier vil ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation have, at arbejdsgivere skal have 2,5 milliarder kroner, som de har indbetalt til en særlig ordning, tilbage. Rigsrevi­sionen har opgjort, at ordningen, der blandt andet skal betale for praktikpladser, rummer 4,5 milliarder kroner.

FHO.dk

Erhvervsskoler savner svar på spørgsmål om genåbningen

13-05 2020

Erhvervsskolerne ved blandt andet ikke, hvor mange elever de må lukke ind, eller om de skal køre med forskudte mødetider. Det fortæller Danske Erhvervs­skoler og –Gymnasier, DEG, få dage før skolerne skal åbne igen 18. maj. DEG havde forventet svar på sine spørgsmål på nuværende tidspunkt.

BT.dk

Erhvervsskoler savner svar på spørgsmål om genåbningen

13-05 2020

Erhvervsskolerne ved blandt andet ikke, hvor mange elever de må lukke ind, eller om de skal køre med forskudte mødetider. Det fortæller Danske Erhvervs­skoler og –Gymnasier, DEG, få dage før skolerne skal åbne igen 18. maj. DEG havde forventet svar på sine spørgsmål på nuværende tidspunkt.

BT.dk

Partier vil for­længe sårbares uddannelser

12-05 2020

Sårbare elever og kursister på STU, FGU og VUC skal have forlænget deres uddannelse, så de kan indhente den tid, de har tabt under corona-krisen, mener partier på tværs af Folketinget.

Altinget.dk

Partier vil for­længe sårbares uddannelser

12-05 2020

Sårbare elever og kursister på STU, FGU og VUC skal have forlænget deres uddannelse, så de kan indhente den tid, de har tabt under corona-krisen, mener partier på tværs af Folketinget.

Altinget.dk

Sundhedsstyrelsen løsner op for kravene til afstand

11-05 2020

Sundhedsstyrelsen har lempet sine anbefalinger til afstanden, der skal holdes for at forebygge smitte af corona. Der skal fremover holdes en meters afstand i blandt andet klasse- og undervisningslokaler. Hidtil har afstandskravet været to meter.

UVM.dk

Sundhedsstyrelsen løsner op for kravene til afstand

11-05 2020

Sundhedsstyrelsen har lempet sine anbefalinger til afstanden, der skal holdes for at forebygge smitte af corona. Der skal fremover holdes en meters afstand i blandt andet klasse- og undervisningslokaler. Hidtil har afstandskravet været to meter.

UVM.dk

STU, EUD, FGU og 10. klasse åbner igen

11-05 2020

STU, EUD, FGU og 10. klasse åbner igen Som led i anden fase af genåbningen af Danmark, har Regeringen besluttet, at blandt andet STU, EUD, FGU og 10. klasse kan åbne igen fra 18. maj.

Regeringen.dk

STU, EUD, FGU og 10. klasse åbner igen

11-05 2020

STU, EUD, FGU og 10. klasse åbner igen Som led i anden fase af genåbningen af Danmark, har Regeringen besluttet, at blandt andet STU, EUD, FGU og 10. klasse kan åbne igen fra 18. maj.

Regeringen.dk

Mulig åbning af AMU'er, sprog­centre og aften­skoler i juni

11-05 2020

Voksenuddannelser målrettet ledige – for eksempel AMU – og sprogcentre samt aftenskoler kan som led i genåbningens tredje fase muligvis åbne igen 8. juni, har Regeringen besluttet. Det kræver dog, at sundheds­myndighederne anser antallet af COVID-19-smittede og -indlagte for at være under kontrol.

Regeringen.dk

Mulig åbning af AMU'er, sprog­centre og aften­skoler i juni

11-05 2020

Voksenuddannelser målrettet ledige – for eksempel AMU – og sprogcentre samt aftenskoler kan som led i genåbningens tredje fase muligvis åbne igen 8. juni, har Regeringen besluttet. Det kræver dog, at sundheds­myndighederne anser antallet af COVID-19-smittede og -indlagte for at være under kontrol.

Regeringen.dk

Erhvervsskoleelever motiveres mindre af virtuel undervisning

07-05 2020

Unge på ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelserne, motiveres mindre af virtuel under­visning end normal klasseunder­visning. De kan dog give dem motivation, når læreren er til rådighed for dem på bestemte tidspunkter. Det viser interviews, som Danmarks Evaluerings­institut har foretaget.

EVA.dk

Erhvervsskoleelever motiveres mindre af virtuel undervisning

07-05 2020

Unge på ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelserne, motiveres mindre af virtuel under­visning end normal klasseunder­visning. De kan dog give dem motivation, når læreren er til rådighed for dem på bestemte tidspunkter. Det viser interviews, som Danmarks Evaluerings­institut har foretaget.

EVA.dk

Info og hotline om corona tilgæng­elig på 25 sprog

06-05 2020

Dansk Flygtningehjælp har startet en oplysnings­kampagne med en hotline og information på 25 minoritets­sprog rettet mod flygtninge og indvandrere, som har dansk som andetsprog.

Coronadenmark.dk

Info og hotline om corona tilgæng­elig på 25 sprog

06-05 2020

Dansk Flygtningehjælp har startet en oplysnings­kampagne med en hotline og information på 25 minoritets­sprog rettet mod flygtninge og indvandrere, som har dansk som andetsprog.

Coronadenmark.dk

Nyt værktøj til ordblindevenligt undervisningsmiljø

06-05 2020

Et ordblindevenligt undervisnings­miljø kræver vedvarende opmærksomhed. Det skal et barometer, som Danmarks Læringsportal har udviklet, hjælpe FGU’erne med at skabe og fastholde.

EMU.dk

Nyt værktøj til ordblindevenligt undervisningsmiljø

06-05 2020

Et ordblindevenligt undervisnings­miljø kræver vedvarende opmærksomhed. Det skal et barometer, som Danmarks Læringsportal har udviklet, hjælpe FGU’erne med at skabe og fastholde.

EMU.dk

Juster din didaktik til ordblinde

06-05 2020

Danmarks Læringsportal har samlet seks didaktiske refleksionspunkter til planlægning af undervisning og seks didaktiske greb til gennemførelse af undervis­ningen, så du som lærer kan justere din didaktik til at imødekomme ordblinde elevers behov.

EMU.dk

Juster din didaktik til ordblinde

06-05 2020

Danmarks Læringsportal har samlet seks didaktiske refleksionspunkter til planlægning af undervisning og seks didaktiske greb til gennemførelse af undervis­ningen, så du som lærer kan justere din didaktik til at imødekomme ordblinde elevers behov.

EMU.dk

AMU: Flertal enig om hjælpepakke

05-05 2020

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enig om en økono­misk hjælpepakke til udbyderne af AMU. Det sker, efter at flere AMU-udbydere har meldt om faldende kursusaktivitet som følge af nedlukningen af AMU-udbyderne.

Regeringen.dk

AMU: Flertal enig om hjælpepakke

05-05 2020

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enig om en økono­misk hjælpepakke til udbyderne af AMU. Det sker, efter at flere AMU-udbydere har meldt om faldende kursusaktivitet som følge af nedlukningen af AMU-udbyderne.

Regeringen.dk

FH efterlyser opkvalificering af arbejdskraften

04-05 2020

Fagbevægelsens Hoved­organisation foreslår en helt ekstraordinær plan for opkvalificering, der skal uddanne og efteruddanne mere end 37.000 ledige og beskæftigede.

FHO.dk

FH efterlyser opkvalificering af arbejdskraften

04-05 2020

Fagbevægelsens Hoved­organisation foreslår en helt ekstraordinær plan for opkvalificering, der skal uddanne og efteruddanne mere end 37.000 ledige og beskæftigede.

FHO.dk

Sådan skal afgør­ende karak­terer i udskol­ing gives

04-05 2020

Børne- og Undervisnings­ministeriet har offentliggjort en vejledning for, hvordan den sidste standpunkts­karakter, der bliver afgørende for optagelsen på en ungdoms­uddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal gives.

EMU.dk

Sådan skal afgør­ende karak­terer i udskol­ing gives

04-05 2020

Børne- og Undervisnings­ministeriet har offentliggjort en vejledning for, hvordan den sidste standpunkts­karakter, der bliver afgørende for optagelsen på en ungdoms­uddannelse efter 9. eller 10. klasse, skal gives.

EMU.dk

Udskolingselever hæmmes af karakterer

04-05 2020

Eleverne i udskolingen lider under karakterpres. For selv om karakterer kan motivere dem til at arbejde hårdere, kan de også hæmme deres spørgelyst og kreativitet, advarer Danmarks Evaluerings­institut.

Skoleliv.dk

Udskolingselever hæmmes af karakterer

04-05 2020

Eleverne i udskolingen lider under karakterpres. For selv om karakterer kan motivere dem til at arbejde hårdere, kan de også hæmme deres spørgelyst og kreativitet, advarer Danmarks Evaluerings­institut.

Skoleliv.dk

Ministerium vil styrke e-læring

04-05 2020

Med ringe udsigt for genåbningen af samtlige skoler har Børne- og Undervisningsministeriet sat gang i fem initiativer, der skal hjælpe lærere til bedre fjern­undervisning. Det drejer sig blandt andet om inspiration til, hvordan man som lærer kan understøtte det sociale sammen­hold i en klasse.

UVM.dk

Ministerium vil styrke e-læring

04-05 2020

Med ringe udsigt for genåbningen af samtlige skoler har Børne- og Undervisningsministeriet sat gang i fem initiativer, der skal hjælpe lærere til bedre fjern­undervisning. Det drejer sig blandt andet om inspiration til, hvordan man som lærer kan understøtte det sociale sammen­hold i en klasse.

UVM.dk

Videnscentre for erhvervsuddannelser videreføres

04-05 2020

Ni videnscentre, som skal hjælpe elever på erhvervsuddannelserne med at håndtere den hastige teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som efterspørges på et digitalt arbejdsmarked, kan fortsætte til og med 2024. Det har aftalekredsen bag erhvervs­uddannelsesreformen fra 2015 besluttet.

UVM.dk

Videnscentre for erhvervsuddannelser videreføres

04-05 2020

Ni videnscentre, som skal hjælpe elever på erhvervsuddannelserne med at håndtere den hastige teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som efterspørges på et digitalt arbejdsmarked, kan fortsætte til og med 2024. Det har aftalekredsen bag erhvervs­uddannelsesreformen fra 2015 besluttet.

UVM.dk

Krise rammer især ikkevestlige

30-04 2020

En ny analyse fra Arbejder­bevægelsens Erhvervsråd viser, at indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund i højere grad har mistet deres job under coronakrisen end etniske danskere.

Information.dk

Krise rammer især ikkevestlige

30-04 2020

En ny analyse fra Arbejder­bevægelsens Erhvervsråd viser, at indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund i højere grad har mistet deres job under coronakrisen end etniske danskere.

Information.dk

Svendeprøverne ved at blive aflagt

30-04 2020

Afgangseleverne er tilbage på erhvervsskolerne, og på Hansenberg er to beslag­smedeelever blandt de første, som er til svende­prøve.

DEG.dk

Svendeprøverne ved at blive aflagt

30-04 2020

Afgangseleverne er tilbage på erhvervsskolerne, og på Hansenberg er to beslag­smedeelever blandt de første, som er til svende­prøve.

DEG.dk

Ny ordblinde­portal giver over­blik og værktøj

28-04 2020

Den nye portal ordblind­hed.dk skal give blandt andre lærere og vejledere et hurtigt overblik over mulighederne for støtte. Portalen giver for eksempel via tekst og film inspiration til at skabe ordblindevenlige lærings­miljøer med forskel­lige metoder.

UVM.dk

Ny ordblinde­portal giver over­blik og værktøj

28-04 2020

Den nye portal ordblind­hed.dk skal give blandt andre lærere og vejledere et hurtigt overblik over mulighederne for støtte. Portalen giver for eksempel via tekst og film inspiration til at skabe ordblindevenlige lærings­miljøer med forskel­lige metoder.

UVM.dk

Ekspertgruppe skal se på ny karakterskala

20-04 2020

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med bud på erstat­ninger for den nuværende 7-trins-karakterskala. Forslag­ene skal ligge klar ved udgangen af september og danne udgangspunkt for et regeringsudspil i efteråret.

UVM.dk

Ekspertgruppe skal se på ny karakterskala

20-04 2020

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med bud på erstat­ninger for den nuværende 7-trins-karakterskala. Forslag­ene skal ligge klar ved udgangen af september og danne udgangspunkt for et regeringsudspil i efteråret.

UVM.dk

Sprogcentre: Behov for klare regler for fravær

16-04 2020

Der er behov for en klar definition af, hvilken form for uberettiget fravær, som udløser økonomiske sank­tioner på danskunder­visningsområdet, når de nye regler for sprogcentrene træder i kraft 1. juli, mener Uddannelses­forbundet.

Altinget.dk

Sprogcentre: Behov for klare regler for fravær

16-04 2020

Der er behov for en klar definition af, hvilken form for uberettiget fravær, som udløser økonomiske sank­tioner på danskunder­visningsområdet, når de nye regler for sprogcentrene træder i kraft 1. juli, mener Uddannelses­forbundet.

Altinget.dk

Minister åbner erhvervsskoler for afgangselever

16-04 2020

Afgangselever på erhvervs­skolerne skal tilbage på skolebænken, inden de skal op til deres svendeprøve eller fagprøve til sommer. Det har regeringen besluttet.

DR.dk

Minister åbner erhvervsskoler for afgangselever

16-04 2020

Afgangselever på erhvervs­skolerne skal tilbage på skolebænken, inden de skal op til deres svendeprøve eller fagprøve til sommer. Det har regeringen besluttet.

DR.dk

FGU-ledere: Sociale og digi­tale udfordringer under krisen

02-04 2020

Manglen på fælles digitale platforme gør det vanskeligt at holde kontakt til og skabe de nødvendige sociale ram­mer om eleverne på FGU under corona-krisen, påpeger formændene for FGU-Dan­mark og FGU-Danmarks Direktør- og Rektorkollegium.

Altinget.dk

FGU-ledere: Sociale og digi­tale udfordringer under krisen

02-04 2020

Manglen på fælles digitale platforme gør det vanskeligt at holde kontakt til og skabe de nødvendige sociale ram­mer om eleverne på FGU under corona-krisen, påpeger formændene for FGU-Dan­mark og FGU-Danmarks Direktør- og Rektorkollegium.

Altinget.dk

Politiken vil give pris til bedste fjernunderviser

02-04 2020

Politiken og Lundbeckfonden rykker uddelingen af årets Undervisningspris til august. Årsagen er corona-krisen, som også er anledning til, at prisuddelerne har valgt at oprettet en særpris til den bedste digitale underviser.

Politiken.dk

Politiken vil give pris til bedste fjernunderviser

02-04 2020

Politiken og Lundbeckfonden rykker uddelingen af årets Undervisningspris til august. Årsagen er corona-krisen, som også er anledning til, at prisuddelerne har valgt at oprettet en særpris til den bedste digitale underviser.

Politiken.dk

Hjælpepakke til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteter

01-04 2020

Kulturministeriet får som følge af corona-udbruddet 141 millioner kroner til at kompen­sere højskoler, aftenskoler og Folke­universitetet med op til 90 procent af deres tab på deltagerbetaling fra 9. marts til 8. juni. De får også fortsat tilskud, selv om elevtallet går ned.

KUM.dk

Hjælpepakke til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteter

01-04 2020

Kulturministeriet får som følge af corona-udbruddet 141 millioner kroner til at kompen­sere højskoler, aftenskoler og Folke­universitetet med op til 90 procent af deres tab på deltagerbetaling fra 9. marts til 8. juni. De får også fortsat tilskud, selv om elevtallet går ned.

KUM.dk

Statsministeren overvejer gradvis åbning af skoler

31-03 2020

Skolerne kan muligvis åbnes igen efter påsken, hvis danskerne fortsat holder afstand, lyder overvejelsen fra statsminister Mette Frederiksen (S). Åbningen vil ske gradvis og forskudt, således at vi skal arbejde, uddanne os og gå i skole på forskellige tidspunkter af dagen.

Skoleliv.dk

Statsministeren overvejer gradvis åbning af skoler

31-03 2020

Skolerne kan muligvis åbnes igen efter påsken, hvis danskerne fortsat holder afstand, lyder overvejelsen fra statsminister Mette Frederiksen (S). Åbningen vil ske gradvis og forskudt, således at vi skal arbejde, uddanne os og gå i skole på forskellige tidspunkter af dagen.

Skoleliv.dk

Trepartsaftale dækker også lærlinge og elever

30-03 2020

For at undgå fyringer som følge af corona-udbruddet er regeringen, DA og FH blevet enige om, at virksomheder også kan få kompenseret størstedelen af lønnen for lærlinge og elever. Staten dækker 90 procent af lønnen, mens arbejdsgiverne finansierer resten.

UVM.dk

Trepartsaftale dækker også lærlinge og elever

30-03 2020

For at undgå fyringer som følge af corona-udbruddet er regeringen, DA og FH blevet enige om, at virksomheder også kan få kompenseret størstedelen af lønnen for lærlinge og elever. Staten dækker 90 procent af lønnen, mens arbejdsgiverne finansierer resten.

UVM.dk

Rosenkrantz-Theil lover snarlig plan for eksamen

26-03 2020

Regeringen vil inden for en ”overskuelig fremtid” komme med en samlet melding vedrørende eksamen og prøver for folkeskolen og ungdomsuddannelser, lover børne- og undervisnings­minister Pernille Rosen­krantz-Theil (S).

DR.dk

Rosenkrantz-Theil lover snarlig plan for eksamen

26-03 2020

Regeringen vil inden for en ”overskuelig fremtid” komme med en samlet melding vedrørende eksamen og prøver for folkeskolen og ungdomsuddannelser, lover børne- og undervisnings­minister Pernille Rosen­krantz-Theil (S).

DR.dk

Chefer bør bruge nedlukning til at kickstarte efteruddannelse

26-03 2020

Corona-krisen har givet mange medarbejdere tid væk fra arbejdspladsen, som de med fordel kan bruge på efter- og videreuddannelse. Det kræver dog en aktiv indsats fra især deres ledere, mener Danmarks Evaluer­ingsinstitut.

EVA.dk

Chefer bør bruge nedlukning til at kickstarte efteruddannelse

26-03 2020

Corona-krisen har givet mange medarbejdere tid væk fra arbejdspladsen, som de med fordel kan bruge på efter- og videreuddannelse. Det kræver dog en aktiv indsats fra især deres ledere, mener Danmarks Evaluer­ingsinstitut.

EVA.dk

Folkeoplysende foreninger beder om hjælpepakke

24-03 2020

Coronakrisen har økonom­iske følger for Folkeuni­versitetet, aften­skoler og andre folkeoplysende foreninger, som har måttet aflyse alle deres aktiviteter, viser en kortlægning. Dansk Folkeoplysnings Samråd har derfor kontaktet Kultur­ministeriet i håb om hjælp.

Vifo.dk

Folkeoplysende foreninger beder om hjælpepakke

24-03 2020

Coronakrisen har økonom­iske følger for Folkeuni­versitetet, aften­skoler og andre folkeoplysende foreninger, som har måttet aflyse alle deres aktiviteter, viser en kortlægning. Dansk Folkeoplysnings Samråd har derfor kontaktet Kultur­ministeriet i håb om hjælp.

Vifo.dk

Corona: Der er kommet nye regler for erhvervsskoler

24-03 2020

Erhvervsuddannelserne får blandt andet mulighed for at udstede såkaldte admini­strative svendebevis til elever, der har en praktikerklæring og mindre end tre måneder tilbage af deres uddannelse. Der fremgår af de særlige regler, som regeringen har vedtaget som følge af corona-udbruddet.

Retsinformation.dk

Corona: Der er kommet nye regler for erhvervsskoler

24-03 2020

Erhvervsuddannelserne får blandt andet mulighed for at udstede såkaldte admini­strative svendebevis til elever, der har en praktikerklæring og mindre end tre måneder tilbage af deres uddannelse. Der fremgår af de særlige regler, som regeringen har vedtaget som følge af corona-udbruddet.

Retsinformation.dk

Stor efter­spørgsel efter gratis digitale platforme

23-03 2020

På grund af en stor stigning i brugen af platform for digi­tale løsninger som følge af corona-udbruddet har flere forlag haft svært ved at følge med efterspørgslen. Men nu skulle forlagene have øget deres serverkapacitet.

UVM.dk

Stor efter­spørgsel efter gratis digitale platforme

23-03 2020

På grund af en stor stigning i brugen af platform for digi­tale løsninger som følge af corona-udbruddet har flere forlag haft svært ved at følge med efterspørgslen. Men nu skulle forlagene have øget deres serverkapacitet.

UVM.dk

Regeringen for­længer lukning af skoler to uger

23-03 2020

Som følge af corona-udbrud­det har regeringen besluttet, at alle skoler og uddannelses­institutioner skal være luk­kede til og med den 13. april.

UVM.dk

Regeringen for­længer lukning af skoler to uger

23-03 2020

Som følge af corona-udbrud­det har regeringen besluttet, at alle skoler og uddannelses­institutioner skal være luk­kede til og med den 13. april.

UVM.dk

Regeringen: Der skal nødunder­vises efter behov

20-03 2020

Skolerne skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation, vi befinder os i. Det fremgår af en ny bekendt­gørelse, som Folketinget har haste­behandlet som følge af coronakrisen.

UVM.dk

Regeringen: Der skal nødunder­vises efter behov

20-03 2020

Skolerne skal tilrettelægge nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation, vi befinder os i. Det fremgår af en ny bekendt­gørelse, som Folketinget har haste­behandlet som følge af coronakrisen.

UVM.dk

Gratis midler til e-læring kan være lovstridige

20-03 2020

En lang række forlag giver skoler gratis adgang til digitale læremidler. Men der skal ifølge EU’s GDPR-regler indgås en såkaldt data­behandleraftale, når virksomheder behandler elevers data på vegne af skoler, advarer advokat.

Skoleliv.dk

Gratis midler til e-læring kan være lovstridige

20-03 2020

En lang række forlag giver skoler gratis adgang til digitale læremidler. Men der skal ifølge EU’s GDPR-regler indgås en såkaldt data­behandleraftale, når virksomheder behandler elevers data på vegne af skoler, advarer advokat.

Skoleliv.dk

Lærernes arbejdstids­forhandlinger fortsætter trods coronaudbrud

20-03 2020

DLF og KL sigter fortsat mod at fortsætte forhandlingerne om en ny arbejdstid­saftale og være færdig med den senest 27. april. Forhandlingerne skal dog foregå på en måde, der mindsker risikoen for smitte med corona.

Folkeskolen.dk

Lærernes arbejdstids­forhandlinger fortsætter trods coronaudbrud

20-03 2020

DLF og KL sigter fortsat mod at fortsætte forhandlingerne om en ny arbejdstid­saftale og være færdig med den senest 27. april. Forhandlingerne skal dog foregå på en måde, der mindsker risikoen for smitte med corona.

Folkeskolen.dk

Næste uge kan der være nyt om skolelukningers varighed

20-03 2020

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor hårdt Danmark bliver ramt af coronaudbruddet, og dermed hvor længe skolerne skal være lukket. Men i næste uge vil man kunne sige mere, vurderer direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Skoleliv.dk

Næste uge kan der være nyt om skolelukningers varighed

20-03 2020

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor hårdt Danmark bliver ramt af coronaudbruddet, og dermed hvor længe skolerne skal være lukket. Men i næste uge vil man kunne sige mere, vurderer direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Skoleliv.dk

Minister kan udskyde eksaminer

20-03 2020

Varer coronakrisen i længere tid, kan de eksaminer, som ellers var planlagt til sommer, blive aflyst, udskudt eller erstattet af standpunkts­karakterer, hvis børne- og undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skønner det nødvendigt. Det fremgår af en ny hastebehandlet lov.

Retsinformation.dk

Minister kan udskyde eksaminer

20-03 2020

Varer coronakrisen i længere tid, kan de eksaminer, som ellers var planlagt til sommer, blive aflyst, udskudt eller erstattet af standpunkts­karakterer, hvis børne- og undervisnings­minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skønner det nødvendigt. Det fremgår af en ny hastebehandlet lov.

Retsinformation.dk

Corona: Hold dig orienteret om nye tiltag fra ministeriet

19-03 2020

Der kommer løbende nye regler og bekendtgørelser inden for alle Børne- og Undervisningsministeriets områder. På ministeriets nyhedsside kan man følge med i det.

UVM.dk

Corona: Hold dig orienteret om nye tiltag fra ministeriet

19-03 2020

Der kommer løbende nye regler og bekendtgørelser inden for alle Børne- og Undervisningsministeriets områder. På ministeriets nyhedsside kan man følge med i det.

UVM.dk

Fjernundervisning: 48 udbydere tilbyder gratis læremidler

19-03 2020

48 af landets udbydere af digitale læremidler har som følge af coronakrisen valgt at tilbyde gratis digitale læremidler på en ny portal.

Edtechdonor.dk

Fjernundervisning: 48 udbydere tilbyder gratis læremidler

19-03 2020

48 af landets udbydere af digitale læremidler har som følge af coronakrisen valgt at tilbyde gratis digitale læremidler på en ny portal.

Edtechdonor.dk

Corona: Nye regler på vej til skoler fra regeringen

16-03 2020

Der er særlige love og bekendtgørelser om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning og særlige tilskudsregler på vej fra regeringen som følge af indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19. Dem vil Børne- og Undervisnings­ministeriet løbende informere om.

UVM.dk

Corona: Nye regler på vej til skoler fra regeringen

16-03 2020

Der er særlige love og bekendtgørelser om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning og særlige tilskudsregler på vej fra regeringen som følge af indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19. Dem vil Børne- og Undervisnings­ministeriet løbende informere om.

UVM.dk

Corona: Regeringen lukker alle skoler

13-03 2020

Regeringen sender som følge af corona-udbruddet alle elever og studerende på alle offentlige uddannelses­institutioner hjem senest fra 13. marts og i foreløbigt to uger. Regeringens mål er, at eleverne skal have så meget undervisning som muligt, selv om de ikke skal møde fysisk op på deres skole.

UVM.dk

Corona: Regeringen lukker alle skoler

13-03 2020

Regeringen sender som følge af corona-udbruddet alle elever og studerende på alle offentlige uddannelses­institutioner hjem senest fra 13. marts og i foreløbigt to uger. Regeringens mål er, at eleverne skal have så meget undervisning som muligt, selv om de ikke skal møde fysisk op på deres skole.

UVM.dk

Gymnasievejledere får lov til at råde om erhvervsuddannelser

05-03 2020

Studievalg Danmark får fra nytår lov til at rådgive gymnasieelever om erhvervsuddannelser. Det har vejlederne på gymnasierne hidtil ellers ikke måttet.

UVM.dk

Gymnasievejledere får lov til at råde om erhvervsuddannelser

05-03 2020

Studievalg Danmark får fra nytår lov til at rådgive gymnasieelever om erhvervsuddannelser. Det har vejlederne på gymnasierne hidtil ellers ikke måttet.

UVM.dk

VEU: Erhvervsuddannede halter bagefter

02-03 2020

Erhvervsuddannede bruger de videregående VEU-tilbud i langt mindre grad end personer, der har en uddannelse på akademi- eller masterniveau. Generelt deltager flere personer i videregående VEU – til gengæld deltager de i gennemsnit i kortere tid end tidligere.

EVA.dk

VEU: Erhvervsuddannede halter bagefter

02-03 2020

Erhvervsuddannede bruger de videregående VEU-tilbud i langt mindre grad end personer, der har en uddannelse på akademi- eller masterniveau. Generelt deltager flere personer i videregående VEU – til gengæld deltager de i gennemsnit i kortere tid end tidligere.

EVA.dk

Mere end 90.000 unge er på offentlig forsørgelse

28-02 2020

92.000 unge under 30 år er på offentlig forsørgelse. Det er 25.000 flere end under den seneste højkonjunktur i 2007.

DA.dk

Mere end 90.000 unge er på offentlig forsørgelse

28-02 2020

92.000 unge under 30 år er på offentlig forsørgelse. Det er 25.000 flere end under den seneste højkonjunktur i 2007.

DA.dk

Erhvervsuddannelser er det mest populære valg i Nordjylland

28-02 2020

59 procent af de studerende, der begyndte en ungdomsuddannelse i 2019 i Region Nordjylland, valgte en erhvervsfaglig uddannelse, mens 41 procent begyndte på en gymnasial uddannelse.

DST.dk

Erhvervsuddannelser er det mest populære valg i Nordjylland

28-02 2020

59 procent af de studerende, der begyndte en ungdomsuddannelse i 2019 i Region Nordjylland, valgte en erhvervsfaglig uddannelse, mens 41 procent begyndte på en gymnasial uddannelse.

DST.dk

Færre fuldførte en erhvervsuddannelse

28-02 2020

Mens der i 2018 var 30.200, der fuldførte en erhvervsuddannelse, var det sidste år blot 25.900, svarende til 14 procent. Hovedårsagen er ændringer i strukturen og længden på to af de største erhvervsuddannelser – uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent.

DST.dk

Færre fuldførte en erhvervsuddannelse

28-02 2020

Mens der i 2018 var 30.200, der fuldførte en erhvervsuddannelse, var det sidste år blot 25.900, svarende til 14 procent. Hovedårsagen er ændringer i strukturen og længden på to af de største erhvervsuddannelser – uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent.

DST.dk

Brug for flere voksne på FVU

27-02 2020

Selv om aktiviteten på FVU er mere end fordoblet fra 2008/2009 til 2017/2018, er der lang vej igen, før flertallet af voksne med svage basale færdigheder har deltaget. Væksten er ikke sket på VUC’erne siden 2013/2014, men på sprogcentre og i oplysningsforbund.

EVA.dk

Brug for flere voksne på FVU

27-02 2020

Selv om aktiviteten på FVU er mere end fordoblet fra 2008/2009 til 2017/2018, er der lang vej igen, før flertallet af voksne med svage basale færdigheder har deltaget. Væksten er ikke sket på VUC’erne siden 2013/2014, men på sprogcentre og i oplysningsforbund.

EVA.dk

FGU-elev: FGU giver muligheder og selvtillid

27-02 2020

FGU samler de unge op og giver dem muligheder, selvtillid og udgangspunkt for at tage det næste skridt i livet, skriver FGU-elev Karoline Vestberg i et debatindlæg.

(Låst indhold) Altinget.dk

FGU-elev: FGU giver muligheder og selvtillid

27-02 2020

FGU samler de unge op og giver dem muligheder, selvtillid og udgangspunkt for at tage det næste skridt i livet, skriver FGU-elev Karoline Vestberg i et debatindlæg.

(Låst indhold) Altinget.dk

Bred kritik af regeringen for at ville sløjfe FGU-følgeforskning

26-02 2020

Uddannelsesforbundet, FGU Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og flere af partierne bag FGU er utilfredse med, at regeringen vil droppe den ellers planlagte følgeforskning i forbindelse med oprettelsen af FGU.

(Låst indhold) Altinget.dk

Bred kritik af regeringen for at ville sløjfe FGU-følgeforskning

26-02 2020

Uddannelsesforbundet, FGU Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og flere af partierne bag FGU er utilfredse med, at regeringen vil droppe den ellers planlagte følgeforskning i forbindelse med oprettelsen af FGU.

(Låst indhold) Altinget.dk

Ministre vil diskutere karakterskalaen

26-02 2020

Der er brug for en diskussion af, hvad karakterskalaen skal kunne, og hvad den ikke skal, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, som lægger op til dialog om og diskussion af karakterskalaen.

UFM.dk

Ministre vil diskutere karakterskalaen

26-02 2020

Der er brug for en diskussion af, hvad karakterskalaen skal kunne, og hvad den ikke skal, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, som lægger op til dialog om og diskussion af karakterskalaen.

UFM.dk

To ud af tre der har gennemført IGU er i job eller uddannelse

26-02 2020

Knap to tredjedele af de 57 flygtninge, der indtil nu har afsluttet integrationsgrunduddannelsen på Sjælland er i enten job eller uddannelse, viser en rundringning til 12 kommuner. Lidt over en tredjedel er i dag på dagpenge eller anden ydelse.

DR.dk

To ud af tre der har gennemført IGU er i job eller uddannelse

26-02 2020

Knap to tredjedele af de 57 flygtninge, der indtil nu har afsluttet integrationsgrunduddannelsen på Sjælland er i enten job eller uddannelse, viser en rundringning til 12 kommuner. Lidt over en tredjedel er i dag på dagpenge eller anden ydelse.

DR.dk

Regeringen vil have udenlandske studerende til at blive

26-02 2020

Det skal være lettere for udlændinge, der har studeret i Danmark, at blive og finde et arbejde. Det mener regeringen, der vil give dem lov til at blive i Danmark i op til to år for at have mulighed for at etablere sig på arbejdsmarkedet.

DR.dk

Regeringen vil have udenlandske studerende til at blive

26-02 2020

Det skal være lettere for udlændinge, der har studeret i Danmark, at blive og finde et arbejde. Det mener regeringen, der vil give dem lov til at blive i Danmark i op til to år for at have mulighed for at etablere sig på arbejdsmarkedet.

DR.dk

1.200 færre fik læreplads i 2019

25-02 2020

Antallet af nye aftaler om lærepladser faldt med cirka 1.200 i de 12 måneder, der ledte op til november 2019, sammenlignet med samme periode året før. Målet i den seneste trepartsaftale var ellers, at der skal indgås flere aftaler, så der i 2025 indgås op mod 10.000 flere aftaler end i 2016.

UVM.dk

1.200 færre fik læreplads i 2019

25-02 2020

Antallet af nye aftaler om lærepladser faldt med cirka 1.200 i de 12 måneder, der ledte op til november 2019, sammenlignet med samme periode året før. Målet i den seneste trepartsaftale var ellers, at der skal indgås flere aftaler, så der i 2025 indgås op mod 10.000 flere aftaler end i 2016.

UVM.dk

4.478,5 FGU-årselever

25-02 2020

… det er det antal, der lige nu – med en vis usikkerhed – er opgjort til at gå på FGU. Men selv om det er langt fra de 14.000 årselever, der forventes, så regner man med, at målet opfyldes i år.

(Låst indhold) Altinget.dk

4.478,5 FGU-årselever

25-02 2020

… det er det antal, der lige nu – med en vis usikkerhed – er opgjort til at gå på FGU. Men selv om det er langt fra de 14.000 årselever, der forventes, så regner man med, at målet opfyldes i år.

(Låst indhold) Altinget.dk

DLF vedtager seks mål for forhandlinger om arbejdstid

25-02 2020

Danmarks Lærerforening har på en ekstraordinær kongres vedtaget seks mål for forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale, som ifølge formand Anders Bondo Christensen er mere detaljerede end de krav, man havde ved de seneste overenskomstforhandlinger.

Folkeskolen.dk

DLF vedtager seks mål for forhandlinger om arbejdstid

25-02 2020

Danmarks Lærerforening har på en ekstraordinær kongres vedtaget seks mål for forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale, som ifølge formand Anders Bondo Christensen er mere detaljerede end de krav, man havde ved de seneste overenskomstforhandlinger.

Folkeskolen.dk

Gruppesamtaler kan forebygge frafald

25-02 2020

I forskningsprojektet "At blive på sporet" har 13 uddannelsesinstitutioner set på, hvad der skal til for at reducere frafald blandt elever. Her har brugen af gruppesamtaler vist sig effektiv.

Folkeskolen.dk

Gruppesamtaler kan forebygge frafald

25-02 2020

I forskningsprojektet "At blive på sporet" har 13 uddannelsesinstitutioner set på, hvad der skal til for at reducere frafald blandt elever. Her har brugen af gruppesamtaler vist sig effektiv.

Folkeskolen.dk

Hver anden erhvervsskoleelev med et handicap falder fra

25-02 2020

Både skole- og praktikperioderne på erhvervsuddannelserne mangler fleksibilitet og støtte til elever, der har et handicap, konkluderer Institut for Menneskerettigheder i en undersøgelse.

Menneskeret.dk

Hver anden erhvervsskoleelev med et handicap falder fra

25-02 2020

Både skole- og praktikperioderne på erhvervsuddannelserne mangler fleksibilitet og støtte til elever, der har et handicap, konkluderer Institut for Menneskerettigheder i en undersøgelse.

Menneskeret.dk

Styr på FGU’s IT

24-02 2020

Så skulle der så småt være styr på it-infrastruktur på FGU-institutionerne med syv måneders forsinkelse. Sta¬tens It forventer, at det vil være på plads ultimo februar. Her skulle elev-pc’er også være tilgået, meldes det i Børne- og Undervisningsministeriets nyhedsbrev. (PDF) UVM.dk

(PDF) UVM.dk

Styr på FGU’s IT

24-02 2020

Så skulle der så småt være styr på it-infrastruktur på FGU-institutionerne med syv måneders forsinkelse. Sta¬tens It forventer, at det vil være på plads ultimo februar. Her skulle elev-pc’er også være tilgået, meldes det i Børne- og Undervisningsministeriets nyhedsbrev. (PDF) UVM.dk

(PDF) UVM.dk

74 millioner kroner brugt på få måneder

24-02 2020

Børne- og undervisningsministeriet har brugt 74,2 millioner kroner på fire måneders konsulentydelser i 2019. Blandt andet har Aarhus Universitet tjent 1 million kroner for ”trivselsprojekt – afrapportering på forsøg med erhvervsskoler”.

(Låst indhold) Altinget.dk

74 millioner kroner brugt på få måneder

24-02 2020

Børne- og undervisningsministeriet har brugt 74,2 millioner kroner på fire måneders konsulentydelser i 2019. Blandt andet har Aarhus Universitet tjent 1 million kroner for ”trivselsprojekt – afrapportering på forsøg med erhvervsskoler”.

(Låst indhold) Altinget.dk

Regeringen indfører stop for fusioner

24-02 2020

Der skal også være lige adgang til uddannelse i tyndt befolkede områder, mener børne- og undervisningsministeren, som derfor indfører et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner.

Regeringen.dk

Regeringen indfører stop for fusioner

24-02 2020

Der skal også være lige adgang til uddannelse i tyndt befolkede områder, mener børne- og undervisningsministeren, som derfor indfører et midlertidigt stop for fusioner mellem uddannelsesinstitutioner.

Regeringen.dk

Flere voksenlærlinge kan afhjælpe arbejdskraftsmanglen

24-02 2020

Hvis alle landets yngre ledige ufaglærte og faglærte uddanner sig som voksenlærlinge, vil det afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft med 28 procent, viser en beregning fra Fagbevægelsen Hovedorganisation.

FHO.dk

Flere voksenlærlinge kan afhjælpe arbejdskraftsmanglen

24-02 2020

Hvis alle landets yngre ledige ufaglærte og faglærte uddanner sig som voksenlærlinge, vil det afhjælpe manglen på faglært arbejdskraft med 28 procent, viser en beregning fra Fagbevægelsen Hovedorganisation.

FHO.dk

Danmark vil være vært for Euroskills

23-02 2020

De europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelser skal i 2024 afholdes i MCH Messecenter Herning – i hvert fald hvis det står til regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Herning Kommune, Region Midtjylland og SkillsDenmark.

UVM.dk

Danmark vil være vært for Euroskills

23-02 2020

De europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelser skal i 2024 afholdes i MCH Messecenter Herning – i hvert fald hvis det står til regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Herning Kommune, Region Midtjylland og SkillsDenmark.

UVM.dk

AOF Danmark: Danskuddannelsen skal være folkeoplysning

23-02 2020

Danskuddannelsen skal skrives ind i folkeoplysningsloven, skriver John Meinert Jacobsen fra AOF Danmark i et debatindlæg.

DFS.dk

AOF Danmark: Danskuddannelsen skal være folkeoplysning

23-02 2020

Danskuddannelsen skal skrives ind i folkeoplysningsloven, skriver John Meinert Jacobsen fra AOF Danmark i et debatindlæg.

DFS.dk

Faglige fællesskaber er afgørende for EUD-elevers læring

23-02 2020

Det er afgørende for deres læring, at eleverne på erhvervsskole får adgang til faglige fællesskaber i deres praktikforløb, lyder et vidensnotat.

Cefu.dk

Faglige fællesskaber er afgørende for EUD-elevers læring

23-02 2020

Det er afgørende for deres læring, at eleverne på erhvervsskole får adgang til faglige fællesskaber i deres praktikforløb, lyder et vidensnotat.

Cefu.dk

AMU’er sammen om digitale forløb

22-02 2020

Nu skal der udvikles god, fleksibel og digital undervisning til voksne. Seks AMU-projekter har fået del i en pulje, der er afsat til voksen- og efteruddannelse i Trepartsaftalen. De skal afprøve forskellige tilgange til samarbejde, udbud af kurser og udformning af undervisning. UVM.dk

UVM.dk

AMU’er sammen om digitale forløb

22-02 2020

Nu skal der udvikles god, fleksibel og digital undervisning til voksne. Seks AMU-projekter har fået del i en pulje, der er afsat til voksen- og efteruddannelse i Trepartsaftalen. De skal afprøve forskellige tilgange til samarbejde, udbud af kurser og udformning af undervisning. UVM.dk

UVM.dk

FGU-ledere vil nedbringe sygefravær

22-02 2020

Der har været mange udfordringer i opstarten af FGU, og at det har påvirket mange medarbejdere, erkender FGU Danmark, der vil arbejde på at nedbringe sygefraværet.

(Låst indhold) Altinget.dk

FGU-ledere vil nedbringe sygefravær

22-02 2020

Der har været mange udfordringer i opstarten af FGU, og at det har påvirket mange medarbejdere, erkender FGU Danmark, der vil arbejde på at nedbringe sygefraværet.

(Låst indhold) Altinget.dk

FGU-hoved-arkitekt advarer mod at sløjfe følgeforskning

22-02 2020

Formanden for ekspertgruppen, der tegnede stregerne for FGU, advarer børne- og undervisningsministeren mod at sløjfe den ellers planlagte følgeforskning for uddannelsen.

(Låst indhold) Altinget.dk

FGU-hoved-arkitekt advarer mod at sløjfe følgeforskning

22-02 2020

Formanden for ekspertgruppen, der tegnede stregerne for FGU, advarer børne- og undervisningsministeren mod at sløjfe den ellers planlagte følgeforskning for uddannelsen.

(Låst indhold) Altinget.dk

Yoga og Cross Dance hitter på aftenskolerne

21-02 2020

Bevægelse er det største fag på aftenskolerne, hvor antallet af bevægelseshold er steget de seneste ti år.

Vifo.dk

Yoga og Cross Dance hitter på aftenskolerne

21-02 2020

Bevægelse er det største fag på aftenskolerne, hvor antallet af bevægelseshold er steget de seneste ti år.

Vifo.dk

Taxametrene til ungdomsuddannelser skal ligestilles

21-02 2020

”Der skal være ligestilling mellem de forskellige typer ungdomsuddannelser. De skal have ensartede økonomiske betingelser for det, de laver,” siger børne- og undervisningsministeren i et svar i forbindelse med et eftersyn af ungdomsuddannelsernes taxameter- og tilskudssystem.

(Låst indhold) Altinget.dk

Taxametrene til ungdomsuddannelser skal ligestilles

21-02 2020

”Der skal være ligestilling mellem de forskellige typer ungdomsuddannelser. De skal have ensartede økonomiske betingelser for det, de laver,” siger børne- og undervisningsministeren i et svar i forbindelse med et eftersyn af ungdomsuddannelsernes taxameter- og tilskudssystem.

(Låst indhold) Altinget.dk

Fire ud af ti unge med handicap er i uddannelse eller job

20-02 2020

Blot fire ud af ti unge med handicap i uddannelse eller job 20.02 Hvor omkring 40 procent af de 19-20-årige, der har modtaget indsatser på grund af et handicap, er i beskæftigelse eller uddannelse, er tallet for alle unge voksne med samme alder 82 procent, viser en redegørelse, som Social- og Indenrigsministeriet har foretaget.

FT.dk

Fire ud af ti unge med handicap er i uddannelse eller job

20-02 2020

Blot fire ud af ti unge med handicap i uddannelse eller job 20.02 Hvor omkring 40 procent af de 19-20-årige, der har modtaget indsatser på grund af et handicap, er i beskæftigelse eller uddannelse, er tallet for alle unge voksne med samme alder 82 procent, viser en redegørelse, som Social- og Indenrigsministeriet har foretaget.

FT.dk

Sådan kan vi gøre voksne mere digitale

20-02 2020

Det nytter ikke noget, at det offentlige kræver digitale færdigheder, når mere end en million danskere har svært ved at udføre hverdagshandlinger på en computer. Derfor efterlyser det nordiske netværk for voksnes læring NVL en ny politik på området.

NVL.dk

Sådan kan vi gøre voksne mere digitale

20-02 2020

Det nytter ikke noget, at det offentlige kræver digitale færdigheder, når mere end en million danskere har svært ved at udføre hverdagshandlinger på en computer. Derfor efterlyser det nordiske netværk for voksnes læring NVL en ny politik på området.

NVL.dk

Lærer: FVU skal motivere til mere uddannelse

20-02 2020

For kortuddannede kan deltagelse i FVU være det afgørende første skridt på vejen til mere uddannelse, mener FVU-lærer Annette K. Jensen.

EVA.dk

Lærer: FVU skal motivere til mere uddannelse

20-02 2020

For kortuddannede kan deltagelse i FVU være det afgørende første skridt på vejen til mere uddannelse, mener FVU-lærer Annette K. Jensen.

EVA.dk

Præmie for at erhvervsrette 10. klasse

19-02 2020

Randers, Herning, Kalundborg og Norddjurs har søgt om at rykke deres 10. klasse ud på erhvervsskolen. Det sker som led i folketingsaftalen om præmieordning fra 2018. Målet er at øge antallet af elever, der vælger erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Folkeskolen.dk

Præmie for at erhvervsrette 10. klasse

19-02 2020

Randers, Herning, Kalundborg og Norddjurs har søgt om at rykke deres 10. klasse ud på erhvervsskolen. Det sker som led i folketingsaftalen om præmieordning fra 2018. Målet er at øge antallet af elever, der vælger erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Folkeskolen.dk

KL vil tage livtag med ungdomsuddannelser

18-02 2020

Der er behov for en grundlæggende ændring af strukturerne i ungdomsuddannelsessystemet, så det bliver de unge og samfundets behov, der bliver det styrende frem for markedskræfterne, mener KL.

KL.dk

KL vil tage livtag med ungdomsuddannelser

18-02 2020

Der er behov for en grundlæggende ændring af strukturerne i ungdomsuddannelsessystemet, så det bliver de unge og samfundets behov, der bliver det styrende frem for markedskræfterne, mener KL.

KL.dk

Få kvinder på erhvervsuddannelser

17-02 2020

Danmark er blandt de dårligste OECD-lande til at få kvinder til at vælge en erhvervsuddannelse. Her skraber vi bunden som det femtedårligste land ud af 36. Det viser en analyse, som Lederne har lavet på baggrund af den seneste rapport fra OECD.

Lederne.dk

Få kvinder på erhvervsuddannelser

17-02 2020

Danmark er blandt de dårligste OECD-lande til at få kvinder til at vælge en erhvervsuddannelse. Her skraber vi bunden som det femtedårligste land ud af 36. Det viser en analyse, som Lederne har lavet på baggrund af den seneste rapport fra OECD.

Lederne.dk

Guide til konflikthåndtering

16-02 2020

Konflikter skal forebygges, håndteres og efterbehandles. Og det kan du få redskaber til at takle som underviser på blandt andet ungdomsuddannelserne.

EMU.dk

Guide til konflikthåndtering

16-02 2020

Konflikter skal forebygges, håndteres og efterbehandles. Og det kan du få redskaber til at takle som underviser på blandt andet ungdomsuddannelserne.

EMU.dk