Filtrer
121120_FUG Midt-Vest_Skjern_42.jpg

Kort fortalt

Se flere
Tema: Aftaler om arbejdstid
Allan_Aabenraa-20210625-06.jpg

Lærerne på Ung Aabenraa har fået mere fleksibilitet og tid til forberedelse

På Ung Aabenraa var det vigtigt for lærerne at få mere selvbestemmelse over, hvor og hvornår de forbereder deres undervisning. Og det har de fået med deres nye arbejdstidsaftale.

050821_UCH_arbejdstidsaftale_08.jpg

Lærerne på Holstebro Ungdoms­skole har fået en arbejdstids­aftale med tydelig prioritering af opgaverne

På Holstebro Ungdoms­skole har lærerne med deres nye arbejdstids­aftale fået opfyldt deres ønske om mindre tilstede­værelsestid på skolen uden at gå på kompromis med kerne­opgaven.

UR.jpg

Nye arbejdstids­aftaler giver dig flere rettigheder og øget indflydelse

De nye arbejdstids­aftaler bygger på øget samarbejde mellem lærere og ledelse. Opfyldes formålet og udnyttes mulig­hederne i aftalerne, vil de også skabe en bedre balance mellem lærernes opgaver og den tid, de har til at løse dem og sikre et rimeligt forhold mellem tid til under­visning og forbered­else, forklarer Uddannelses­forbundets formand.

050821_UCH_arbejdstidsaftale_07.jpg

Sådan kan du selv være med til at sikre den bedst mulige arbejdstid

Hvis de nye arbejdstids­aftaler skal leve op til sit fulde potentiale på de enkelte uddannelses­steder, er det afgørende, at du som lærer selv byder ind på sam­arbejdet med ledelsen, som de centrale aftaler lægger op til, under­streger Uddannelses­forbundets formand.

tjek_paa_udd_arbejdstid.gif

På disse tids­punkter træder de nye arbejds­tidsaftaler i kraft

De nye arbejdstids­aftaler, der skal erstatte den forhadte Lov 409, træder i kraft på forskel­lige tids­punkter afhæng­igt af, om du er kom­munalt ansat eller arbejder på en stats­lig uddannelses­institution.

 

Anmeldelser

Anmeldelser

Forskning

Forskning

Relationen til lærerne er afgørende for fastholdelse af erhvervsuddannelses-elever

Især relationerne til lærerne er afgørende for elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). De elever, der trives dårligst på erhvervsuddannelserne, er da også netop dem, som slider mest med relationen til læreren. Omkring 50 procent af eleverne, der trives allerdårligst, oplever således ikke ifølge undersøgelsen, at læreren respekterer dem eller giver dem faglig hjælp, når de har brug for det. Og 60 procent oplever ikke, at lærerne forklarer tingene, så de forstår dem. Undersøgelsen viser samtidig, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel blandt eleverne og frafald på erhvervsuddannelserne.

Relationen til lærerne er afgørende for fastholdelse af erhvervsuddannelses-elever

Især relationerne til lærerne er afgørende for elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). De elever, der trives dårligst på erhvervsuddannelserne, er da også netop dem, som slider mest med relationen til læreren. Omkring 50 procent af eleverne, der trives allerdårligst, oplever således ikke ifølge undersøgelsen, at læreren respekterer dem eller giver dem faglig hjælp, når de har brug for det. Og 60 procent oplever ikke, at lærerne forklarer tingene, så de forstår dem. Undersøgelsen viser samtidig, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel blandt eleverne og frafald på erhvervsuddannelserne.