Kort fortalt

Se flere
TEMA: FGU’s forsømte første år
Ev genrefoto til artikel om lærere mangler tid  - af Kaare Smith.jpg

Undersøgelse: Hver anden FGU-lærer savner tid og klarhed

Omkring halvdelen af FGU-lærerne får ikke en brugbar oversigt over deres arbejdsopgaver, og lige så mange får ikke tid nok til at forberede deres undervisning, viser undersøgelse.

mulig genrefoto til til første opslag - af Kaare Smith .jpg

Efter kaos-år: Nu skal FGU’s store poten­tiale forløses

FGU er kommet igen­nem sit første år, der mildest talt har været kaotisk. Og der er stadig lang vej igen, før FGU’s potentiale som pæda­gogisk pionerprojekt kan blive forløst. Men det er uagtet det store mål for FGU’en efter sommer­ferien, mener lærer­forbund og lederorgani­sation.

20200703_UddBladet_KasperFGU05.jpg

Lærerne: FGU’en bliver skabt mens vi er gået i gang med at undervise

Efter en kaotisk start er FGU-institutioner ved at finde sine ben. Forud venter en knaldgod ud­dannelse med et stort potentiale, lyder det fra tillidsrepræsentanter, som har været med til at løbe uddannelsen i gang.

PernilleRTfotoafNielsChristianVilmann.jpg

Rosenkrantz-Theil: Behov for ro på FGU efter første år med turbulens

FGU er den største implementeringsopgave, der ligger på Pernille Rosenkrantz-Theils bord. Det fortæller børne- og undervisnings­ministeren, der betegner FGU’s første år som så kaotisk, at man på mange måder må starte forfra efter sommerferien.

Dug på vindue COLOURBOX23910286.jpg

FGU-lokaler kriti­seres af tillidsfolk, ledere og elever

Mange af lokalerne, som bruges til undervisning på FGU, har ikke den standard, de bør have, lyder det fra såvel lærer-repræsentanter, ledere og elever.

Metalværksted

For mange unge er blevet fejl­placeret på FGU’en

FGU’en skal kunne rumme alle unge under 25 år. Men det kan give store udfordringer for skolerne, og både de unge afklarede og de unge, der ikke kan modtage et uddannel­ses­tilbud, ser ud til at komme i klemme.

 

Anmeldelser

Anmeldelser

Forskning

Forskning