bibbi foto_test.jpeg
I dybden med

VUC-lærere hjælper kursister ved at teste for talblindhed

Jo mere fokus, der kommer på talblindhed, jo nemmere bliver det at hjælpe de talblinde. Bibbi Søgaard Visby samler sammen med kolleger fra FVU på HF og VUC Fyn i Nyborg viden ind fra den testmetode, de har fundet virker. Der er nemlig ingen anerkendt test til trods for, at talblindhed er en anerkendt diagnose.

Dorthe Plechinger

Privatfoto

26. september 2022

Elever og kursister, der har det meget svært med tal, eksisterer. Lærerne i Uddannelsesforbundet møder dem ofte i den daglige undervisning. Talblindhed – eller dyskalkuli – er en officiel diagnose hos verdenssundhedsorganisationen WHO, men alligevel er der i Danmark og andre lande ingen bredt anerkendt videnskabelig test til at vise dette handicap:

- Og når der ikke er det, griber man ofte til en masse hovsaløsninger rundt omkring, siger Bibbi Søgaard Visby.

Hun tester for talblindhed og underviser talblinde kursister på HF & VUC Fyn i Nyborg. Sammen med kolleger har hun fundet en metode, der kan skille talblindhed fra talvanskeligheder og mulige diagnoser. Men hun er ærlig over for dem, der tager testen, og fortæller, at det er et meget komplekst område:

- Jeg siger til dem, at det, jeg kan fortælle om talblindhed i dag, ikke nødvendigvis er det samme, som jeg kan fortælle om et år. Det er en proces, og vi bliver hele tiden klogere – som vi også er blevet det med ordblindhed, forklarer Bibbi Søgaard Visby.

Udfordringen er, at det på den ene side haster med at finde testen, så talblinde kan få den rigtige hjælp. På den anden side skal arbejdet gøres meget grundigt og ordentligt:

- For ellers er det de rigtige talblinde, der taber igen. Og så kommer undervisningsministeriet aldrig til at godkende vores arbejde, understreger Bibbi Søgaard Visby.

Test tager tid

Bibbi Søgaard Visby arbejder på mange måder som autodidakt talblinde-opsporer. Hun har forud ”siddet på lårene” af sin mentor, Vicky Hnida, der har en mangeårig erfaring med talblindehed, i tre år samt kollegaen Lis. Og sammen prøver de metoden til test af talblindhed af hos både interne kursister og andre udefra.

Udfordringen er som nævnt, at det stadig er komplekst at finde ud af, om der ligger andet bag talvanskelighederne. Derfor er det vigtigste element i den metode og test, man bruger i Nyborg, … tid. Nok af den. En test kan vare tre timer.

Bibbi Søgaard Visby tager allerførst en lang og mere personlig snak med den enkelte. Dernæst bruger de den såkaldte Atler-test – som udgangspunkt:

- For den er ikke fyldestgørende og kan helt sikkert ikke stå alene, der skal mere til, siger hun og forklarer, at grunden til, at man alligevel bruger denne test, er, at den giver adgang til SPS-midler til eleven. Testen bliver derfor suppleret med skolens egne prøver og test.

- Derfor er det så vigtigt, at vi giver os tid til at få et reelt billede af, om vedkommende er talblind. Og hvis jeg er det mindste smule i tvivl, henter jeg min kollega, og så gennemgår vi testen sammen. Vi har ikke været uenige endnu, fortæller Bibbi Søgaard Visby.

SPS er Specialpædagogisk Støtte

Talblinde kursister kan få SPS-støtte til deres uddannelse. Det kan være hjælp til særligt udformede undervisningsmaterialer eller støttetimer med en enelærer.

”Det her kan du godt”

På HF & VUC Fyn i Nyborg har de en treårig talblindelinje på HF. Det første år handler om at gøre kursisterne trygge, så her får de ingen matematik. På den måde kan Bibbi Søgaard Visby stille og roligt forberede dem på, at det ikke er farligt at gå i skole. Meget af hendes SPS-tid går i det hele taget med at give dem støtte, opbakning og ”en krammetur”.

- Så taler jeg dem til ro og siger: ”Det her kan du godt”, siger hun.

Hos talblinde lukker hjernen af, når de præsenteres for tal. Den tager ikke tal ind. Og derfor ”snyder” Bibbi Søgaard Visby dem ved hele tiden at prøve at presse dem til at gå til kanten – og lidt over:

- Jeg siger til dem, at ”det her er ikke farligt. Du kan godt, hvis du gør sådan og sådan”. På den måde får jeg dem lidt ud over komfortzonen, så de tør prøve mere næste gang. Dermed lærer de at acceptere, at det er okay at lære tal.

Vær nysgerrig – det er de talblinde elever

Kan man som ”almindelig” lærer gøre noget for en talblind kursist?

- Man skal først og fremmest anerkende, at talblindhed eksisterer og ikke tro, at eleven altid ”bare” har svært ved matematik. Talblindhed er komplekst, men også individuelt, så det er vigtigt, at man sætter sig ind i den enkelte elevs udfordringer, slår Bibbi Søgaard Visby fast.

Hun har haft rigtig mange talblinde ”gennem fingrene” og siger på den baggrund, at der er et fællestræk: De er generelt meget nysgerrige – hvis de ellers tør stille spørgsmålene:

- Hvis læreren siger: ”Vi rykker over på den anden side af ligningen, og så ændrer fortegnene sig”, kunne han lige så godt tale russisk eller kinesisk for den talblinde. Og hvis eleven spørger hvorfor, har matematiklærere en tendens til at svare, at ”sådan er det bare”. Jeg stopper som regel op og siger, at det vender jeg lige tilbage til, eller jeg forklarer det på stedet, siger hun og tilføjer:

- For ellers vil lille Ib, som sidder i klassen, måske tænke så meget over hvorfor, at han ikke hører resten af forklaringen. Det vil jeg opfordre andre lærere til også at gøre.

Hvis en ”almindelig” lærer derfor brænder for det, er nysgerrig og har lyst til at kaste sig ud i det, kan han eller hun sagtens undervise talblinde – også uden at være matematiske genier. Det er Bibbi ikke selv, forklarer hun:

- Men jeg er nysgerrig på matematikken sammen med mine elever. 

LÆS OGSÅ: Talblindhed mangler anerkendelse i Danmark 

Har ændret tilgang

Bibbi Søgaard Visby insisterer på at være ærlig over for kursisterne og sige til dem, hvad der kan lade sig gøre som talblind. Men hun har måttet ændre sit syn på det gennem årene – og ser det som et eksempel på, hvor ukendt terræn talblindhed stadig er. Tidligere kunne hun sige til en talblind kursist, at ”du skal nok forberede dig på, at du ikke bliver ingeniør”. Men for nylig blev hun kontaktet af en tidligere talblind kursist, der netop var blevet ingeniør:

- Så jeg har ændret min tilgang til at sige: Det bliver benhårdt, men med det, jeg har oplevet gennem årene, er der ikke meget, der er umuligt som talblind.  

Tilbud – også til andre udefra

Førhen testede Bibbi Søgaard Visby og de andre talblindeeksperter på HF og VUC Fyn i Nyborg kun for at se, om en kursist kunne blive optaget på skolens HF-talblindlinje. Men nu tilbyder de også testen til folk udefra, fordi der ikke er noget andet tilbud om hjælp:

- Jeg kunne høre, at nogle af dem var faldet i armene på de forkerte, som tjener penge på at teste, siger Bibbi Søgaard Visby og forklarer, at man regnede ud, at en test, en samtale og en tilbagemelding hos dem koster 1.500 kroner – samtidig med, at de lærer noget af alle testene.

Samtidig lærer hun noget af alle testene.

Arbejdet kan samlet set måske blive anerkendt som metode til at afgøre talblindhed i Børne- og undervisningsministeriet. 

Del siden på: