uddan2.jpg
Brian Rasmussen, Fotografhuset
De står sammen

Da de faglærte blev undervist i Black Lives Matter

En underviser og en virksomhedskonsulent med masser af erfaring i rygsækken fra VUC har sammen med en global og højteknologisk virksomhed skabt undervisningsforløb i dansk og engelsk midt i corona-krisen.

Dorthe Plechinger

Brian Rasmussen, Fotografhuset

13. januar 2021

Hvis man ikke kan få medarbejderne ud på VUC, må VUC komme til dem. Det er tankegangen i samarbejdet om efteruddannelse af de timelønnede og faglærte på den globale og højteknologiske virksomhed Johnson Controls i Aarhus. Et samarbejde om virksomhedsforlagt undervisning med VUC Erhverv Aarhus har vist sig at være win-win for både virksomhed og medarbejdere – specielt i coronakrisetider.

- Ved at tilbyde undervisningstimer har virksomheden kunnet fastholde medarbejderne og få refusion via SVU ved Industriens Kompetence Udvikling, IKUF, forklarer Rikke Poulsen.

Hun er manufacturing analyst for hele produktionsledelsen, der har med de timelønnede at gøre på Johnson Controls. Rikke Poulsen har medvirket i dels et pilotprojekt for de ufaglærte, dels det nye og andet hold af undervisning for fortrinsvist faglærte efter sommeren 2020.

Det danske skal være i orden først

Fremtiden bliver mere digital hos Johnson Controls, ligesom kendskab til engelsk bliver et must for virksomhedens medarbejdere.  Der skal nemlig indføres et nyt forretningssystem, der samler alle virksomhedens arbejdsområder og -processer i et fælles system, som er på engelsk, ligesom kommunikationen fra ledelsen i den globale virksomhed i form af blandt andet mails i høj grad er på engelsk.

- Det var efterhånden en del år siden, at der sidst var blevet afholdt sprogkurser her og derfor en udfordring at finde ud af, hvordan udformningen af kursustilbuddet skulle være, siger Michaela Reinholt fra Johnson Controls.

Derfor kontaktede virksomheden virksomhedskonsulent Inger Goul Andersen fra VUC Erhverv i Aarhus. Hendes erfaring er, at kursister skal have gode danskkundskaber for overhovedet at være i stand til at dygtiggøre sig på engelsk. Så derfor blev der både udbudt undervisning i dansk og engelsk.

Tillidsrepræsentanten gik forrest

Virksomhedens Uddannelsesudvalg fik mandat til at sætte efteruddannelse med fokus på alment kompetenceløft på dagsorden. Det har måske også hjulpet på motivationen, at initiativet kom fra dette udvalg, for her sidder blandt andet tillidsrepræsentanter og andre nøglemedarbejdere. De har båret ideen videre ud til de enkelte medarbejdere og taget den vigtige motiverende snak med dem, der har været i tvivl, forklarer Michaela Reinholt, der er tillidsrepræsentant. Hun var selv med ved de indledende screeninger og trinplaceringer for at vise, at det ikke var ”farligt”.

- Jeg sneg mig ind – også fordi jeg var nysgerrig på, hvad mit eget niveau var, siger hun.

Deltagerne føler, at de er på arbejde, men nogle siger også, at det er et godt afbræk at få undervisning.

Da det første FVU engelsk-hold på pilotprojektet var igennem, gik det mere af sig selv:

- Det giver en masse ambassadører, der går ud til deres kolleger og fortæller om det. På den måde bliver det afmystificeret.  

På pilotprojektet deltog i alt 30 ufaglærte, som var opdelt trinmæssigt. Og efter sommer, hvor Birgitte Margrethe Thomsen tog over som underviser, var det primært de faglærtes tur. I slutningen af 2020 var der gennemført fem FVU-hold opdelt på fire trin.

Et godt afbræk

Johnson Controls er en stor virksomhed, og der er gode faciliteter på stedet, hvilket gør det attraktivt at blive undervist og være underviser, fordi der blandt andet er selvstændige undervisningslokaler.

- Det er meget hyggeligt, at det er så tæt på. Deltagerne føler, at de er på arbejde, men nogle siger også, at det er et godt afbræk at få undervisning. Det er sådan en god arbejdsplads og gode samarbejdspartnere. Og kursisterne er så søde – hvis man altså kan bruge det udtryk om smede og svejsere, tilføjer Birgitte Thomsen.

En anden fordel er, at der er så mange medarbejdere, at det har været muligt at lave et FVU-danskhold for tosprogede.

- De er på forskellige trin, men har alle det til fælles, at de ikke er etnisk danske, fortæller Rikke Poulsen, og Birgitte Thomsen tilføjer:

- De har boet i Danmark i mange år og er screenet i forhold til dansk-niveauet. Mange taler engelsk, men FVU handler meget om det skriftlige – endelser, ordklasser og lignende. Og det har de lige så meget brug for som mange danskere.

Black Lives Matter i undervisningen

Det var vigtigt for Birgitte Thomsen, at undervisningen blev relevant for netop medarbejderne på denne virksomhed med intelligente løsninger og højteknologi. Men hun besluttede hurtigt, at alt det tekniske med køleanlæg havde hun ikke forstand på, så hun måtte finde noget andet mere humanistisk, som man kunne have samtaler om.

- Jeg gik ind på Johnsons hjemmeside. Det er en kæmpestor engelsk hjemmeside. Men her så jeg på deres værdier – eller deres values – og fandt simpelthen et forrygende afsnit om Black Lives Matter, fortæller Birgitte Thomsen.

- Det sad lige i skabet. Jeg startede med Martin Luther King, og uden at jeg vidste det, var det utrolig godt timet. Der var så mange demonstrationer i USA i august 2020, hvor jeg underviste. Så vi gennemgik hans tale om formiddagen, og så demonstrationerne i pressen om aftenen.


Rikke Poulsen udbryder, at da hun mødte Birgitte første gang og hørte om denne tilgang, tænkte hun:

- Wow, fedt! Sikke da et engagement allerede! Jeg havde nok forestillet mig, at her kom en lærer med en stak papirer, og så var det ligesom det. Men Birgitte målrettede virkelig undervisningen til os. Og som medarbejder kan man meget bedre relatere sig eller får lyst til at engagere sig mere, når det handler om ens hverdag herude.

Senere blev et andet undervisningsområde de engelske mails, som medarbejderne modtager. Her hjalp Rikke Poulsen Birgitte med at finde nogle, som deltagerne fik lov at læse og bruge i undervisningen.

- Vi bliver jo tæppebombet med amerikanske mails, og det er ikke sikkert, at en medarbejder altid lige kan afkode dem, siger Rikke Poulsen.

Ensomt i længden

Birgitte Thomsen erkender, at det kan være anstrengende at undervise på virksomheder:

- Men det giver rigtig meget igen. Det er så dejligt at være gæst… Man kan selvfølgelig sige, at okay, så har jeg ikke frikvarteret sammen med kollegerne, og det er så det, jeg mister.

Savner du sparringen med dine kolleger?

- Jeg har undervist i så mange år, at jeg efterhånden har bunkevis af erfaringer og kolleger at trække på. Og jeg kommer til alle de møder, jeg kan, på VUC og følger nyhedsstrømmen… Men hvis jeg skulle arbejde sådan i fem år, ville det nok være lidt ensomt. På VUC Aarhus bytter man dog hele tiden rundt. Det er ikke altid de samme undervisere, der er ude.

Befriende med egne routere

Det kan være en ulempe, at man som lærer skal huske hvert eneste stykke papir – at alt skal være nøje forberedt, og at man ikke hurtigt lige kan kopiere, hvis der mangler noget, som på VUC. Det er i øvrigt VUC Erhverv i Aarhus, der leverer computere og kommer med egne routere til undervisningen. Og det er en stor fordel, at man som lærer ikke ”kommer til at rode rundt på virksomhedens net og ind i noget, som man ikke skal”:

- Det er en stor befrielse, at jeg slet ikke behøver være bange for det, siger Birgitte Thomsen.

Vi havde hørt, hvis de var utilfredse

Kan I, Rikke og Michaela, mærke en forskel på de kolleger, der har fået undervisning?

- Dem, jeg har talt med, er meget begejstret for at gå på det her forløb, siger Rikke Poulsen og griner lidt:

- Og en ting er i hvert fald sikkert: Hvis nogle var utilfredse, havde vi helt sikkert hørt det! Men nu er Birgitte altså også en ualmindelig dejlig person, så jeg tror, det har været et virkelig godt match mellem vores medarbejdere og dig, siger hun henvendt til Birgitte Thomsen.

Birgitte Thomsen mener også, at det nok er meget godt, at hun har sin alder og erfaring med sig, for det er en virkelig voksen gruppe af medarbejdere, og ”man skal kunne klare lidt ping-pong med dem”, som hun siger.

Fordele og ulemper

Rikke Poulsen og Michaela Reinholdt kan se absolut flest fordele ved virksomhedsforlagt undervisning.

- Der var nok mange, der ikke kom på kursus, hvis de skulle køre efter det, og her har vi helt sikkert fået nogle på kursus, som ellers ikke var kommet af sted. Det er så perfekt tilrettelagt, at vi har mulighed for at gøre det i vores arbejdstid, og det er en kæmpe fordel, siger Michaela Reinholt, og Rikke Poulsen tilføjer:

- Jeg tror, at vores medarbejdere føler, at det er fedt, at virksomheden vil investere penge til uddannelse til dem.

- Ja, de føler sig set, hørt og værdsat. Man er ikke ligeglad med dem, indskyder Birgitte Thomsen.

Det er mere trygt, men…

Det kan derimod både være en fordel og en ulempe, at kursisterne kender hinanden i et eller andet omfang. Fordelen er blandt andet, at det er mere trygt:

- Men ulempen er, at det kan være svært at skulle blotte sig over for kollegerne, hvor god eller dårlig man er til at tale engelsk eller dansk, siger Michaela Reinholt.

Hun mener, at man får væsentligt flere med, end hvis folk skal bruge deres fritid på det. Og derudover er der transporten:

I stedet for at transportere 20 mennesker hen til ét sted, er det kun en, der skal herhen.

- Jeg mener, i stedet for at transportere 20 mennesker hen til ét sted, er det kun en, der skal herhen. Det giver vel også noget... Det er jo lige ved, at det er bæredygtigt, tilføjer hun.

Er det så bare at lægge al undervisning ud på virksomhederne?

- Nej, for hvis det foregår i arbejdstiden, kan du som privatperson jo så ikke vælge, hvad du vil undervises i, siger Rikke Poulsen.

De kan jo fortsætte på VUC

Kurserne på Johnson Controls blev afholdt fra august til december i 13 uger med 40 timer på dansk og 25 timer på engelsk i en fem ugers periode for at få dækket de timer ind, hvor der måske ikke var nok at lave for medarbejderne i produktionen.

Kan deltagerne så få lov at gå videre, hvis de får blod på tanden bagefter?

- Den aftale arbejder vi på, men der er stadig mange herude, der skal igennem første gang, og vi synes, at alle skal have en chance, før de kan komme igen, siger Rikke Poulsen.

Hertil tilføjer Birgitte Margrethe Thomsen:

- Men hvis de består det trin, de er på nu, kan de jo altid tage det næste på VUC..."  …

Del siden på: