231120_VUC_Holstebro_10.jpg
Jens Bach
Nyhed

Især deltagere i dansk som andetsprog på VUC blev ramt under nedlukning

Forårets corona-ned­lukning havde en negativ indvirkning på de fagligt svage deltagere, vurde­rer de fleste VUC-ledere i en ny undersøgelse.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

25. februar 2021

Sidste års nødundervisning gik især ud over de i forvejen udfordrede deltagere på VUC. Og ikke mindst deltager i dansk som andetsprog blev ramt af at skulle fjernundervises.

Det viser en kortlægning, som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet med det formål at samle og lære af de erfaringer, som skoler og uddannelser gjorde sig under den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020.

I alt 67 procent af VUC-lederne, der er blevet adspurgt i undersøgelsen, vurderer, at nødundervisningen havde en meget eller overvejende negativ betydning for de fagligt svage deltagere på VUC. Samtidig vurderer i alt 83 procent af lederne på VUC, at nødundervisningen havde en meget eller overvejende negativ betydning for deltagere med dansk som andetsprog.

En årsag kan ifølge undervisere, der er interviewet i undersøgelsen, være, at mange af deltagerne på VUC generelt har svage digitale kompetencer, og at det har haft betydning for, at de fik et mindre læringsudbytte i nedlukningsperioden.

Undersøgelsen viser desuden blandt andet, at:

  • Meget undervisning blev aflyst i nedlukningsperioden. VUC havde som udgangspunkt dog nogle erfaringer med fjernundervisning.
  • Forud for nedlukningsperioden varierede uddannelsesinstitutioners erfaringer med fjernundervisning og brug af digitale læremidler, hvilket betød de havde et forskelligt udgangspunkt for at omlægge til fjernundervisning.
  • Det var en stor opgave for underviserne at introducere deltagerne til digitale platforme og understøtte deltagernes deltagelse med it-support.
  • Rammesat videndeling og ekstra ressourcer var ifølge underviserne med til at styrke deltagernes læringsudbytte af fjernundervisning og kvaliteten i undervisningen.
  • Undervisningen blev i perioden mere varieret i takt med, at undervisernes erfaringer og kompetencer inden for fjernundervisning og digitale læremidler udviklede sig.
  • Perioden med nødundervisning medførte et løft i brugen af digitale læremidler og fjernundervisning.

 

Læs mere

Læs hele EVAs rapport om VEU under nedlukningen

Del siden på: