mads 2.jpg
En uge i mit arbejdsliv

Vi er ikke alle sammen lige – men på TAMU er vi lige meget værd

Eleverne på TAMU er ikke dumme. De har bare ikke fået så mange mulig­heder her i livet. Derfor er Mads Bunch Larsens for­nemste opgave at bygge dem og deres selv­tillid op igen. Læs, hvordan en uge i hans arbejds­liv kan se ud.

Redigeret af Dorthe Plechinger

Privatfoto

28. september 2020

Det kan være hårdt at sige til en elev, at han lugter af sved – eller at afskedige ham. Men Mads Bunch Larsen fra TAMU-skolen i Odense forsøger at lære sine elever, hvordan det er på virkelighedens arbejdsmarked.

  • TAMU er et andet ord for Træningsskolen til AMU. Uddannelserne skal så vidt muligt følge indholdet og strukturen i AMU-kurserne. Uddannelsen slutter med et uddannelsesbevis. Eleverne skal gennem praksis tilegne sig de sociale og faglige kompetencer, der understøtter deres udvikling, sikrer beskæftigelse og giver lyst til videre kompetenceudvikling. Det er for unge mellem 18 og 30 år, som ikke kan profitere af det ordinære uddannelsessystem.
  • De seks TAMU-skoler hviler på konsekvenspædagogikken. Der er et minimum af regler i TAMU, og alle elever kender dem og konsekvenserne, hvis de handler i strid med dem. De kan for eksempel blive ”afskediget” og må søge job på et af de andre områder.
  • De syv punkter, der indgår i den sociale handlingskompetence, som de skal lære på TAMU, er: selvbestemmelse, selvhjulpenhed, ansvarlighed, troværdighed, respekt, samarbejdsvilje og modtagelighed.

Læs hans dagbog, hvor han underviser på transport- og lagerdelen, og hvor man kører en meget konsekvent pædagogik.

Fredag

Tingene sker lynhurtigt på Transport-linjen. Derfor tilrettelægger vi næste uge i dag. Vi gør bilerne rene, rydder op og laver en plan for, hvem der gør hvad i næste uge.

Jeg tænker på en elev, jeg har afskediget. En af de syv handlingskompetencer, eleverne skal kunne leve op til, er ansvarlighed. Og han havde glemt at tage vasketøj med fra en anden TAMU-skole. Igen. Vi vasker alt tøjet fra skolerne her, og eleven henter det, kører det til rengøringsholdet og retur efter vask. Eleverne ved godt, at når vi laver aftaler, skal de overholdes, ellers har det en konsekvens. Eleven har tidligere røget meget hash, og det rammer ofte hukommelsen, men han havde værktøjet til at løse det – nemlig at skrive opgaven ned. Det havde han ikke gjort.

Jeg tog en god snak med ham om, hvor vigtig ansvarlighed er i forhold til en arbejdsplads, og lod ham komme med ideer til, hvad han kan gøre anderledes, når han kommer tilbage til Transport efter at have overstået sin afskedigelsesperiode. Koordinatoren tog en snak med ham og anviste et job på et af de andre værksteder. Her kom han til en jobsamtale og skulle sælge sig selv. Det er en del af pædagogikken her.  

Mandag

Det er typisk hurtigt ud ad døren på mandage. Og så ser vi sammen på, hvad kan vi forvente i ugens løb. Hvad er der kommet, som vi skal rette til i forhold til planen. Hvor mange elever er der? Lige nu er der ti.


Vi har faste ture til Sjælland tre gange og i Jylland to gange om ugen. Udover vasketøj kører vi med alt det, som metalværkstederne producerer, der skal galvaniseres. Vi har også et lager her til de færdige produkter.   

Tirsdag

Vi kolleger holder det faste daglige møde på tre kvarter og tager blandt andet elevsager op. Gør man et eller andet som lærer, der ikke svarer til konsekvenspædagogikken på TAMU, eller hvordan en situation håndteres på en arbejdsplads, er vi gode til at give hinanden kritik og tage imod. Det kan være lidt hårdt, men det er med til at holde os på rette kurs.

Vi diskuterer løbende pædagogikken, som nogle gange kan være ret grænseoverskridende. Hvis en elev for eksempel lugter af armsved, siger vi det til vedkommende. De skal jo ud på arbejdsmarkedet bagefter. Men vi prøver at finde den rigtige vinkel og sige det i en situation, hvor det giver mening.

Vi er ikke behandlere, men bruger sociale handlingskompetencer. Hvis en elev for eksempel ikke er selvhjulpen, arbejder vi med denne kompetence og er ligeglade med for eksempel en ADHD-diagnose.  

Onsdag

I dag arbejder vi med teori. Mine elever er som udgangspunkt ikke bogligt minded. De har ofte prøvet alt før os. Vi får flere, som har forsøgt sig med FGU, men synes, at der er for meget læsestof dér. Vi bruger kun teorien, når vi ikke kan vise det i praksis. Og det bedste er, hvis vi kan kombinere teori og praksis.

Vi er tilknyttet AMU-systemet, hvor mange undervisere laver deres eget undervisningsmateriale. Og det holder de ofte tæt på kroppen. Så jeg skal lidt selv opfinde den dybe tallerken i forhold til undervisningen. Det kan godt være lidt tungt. Men jeg kan sparre med vores koordinatorer.

Torsdag

Jeg forsøger at tage alle de kurser, som jeg underviser i, på AMU. Det er rart at få input fra kolleger. Vi skal med tiden have koblet prøver op på alle AMU-kurserne, men det er ikke sket endnu.

Vi kan som regel se, om vi har fejlet ved ikke at presse eleverne nok, når vi når hen i slutningen af uddannelsen. Så bliver de bange for at komme ud i virkeligheden. Pludselig er der nogle, som ikke kan noget, og så er vores opgave at få dem på banen igen. Vores menneskesyn er, at vi ikke er lige, men at vi alle er lige meget værd. De her elever er ikke dumme. De har bare ikke været i en verden med mange muligheder for dem. Så vi bygger dem og deres selvtillid op igen. Vi ved jo, at de kan – de skal bare selv i gang.

Der er flere elever, som jeg er stolte af. Blandt andre en meget ung pige, som havde haft en hashpsykose, intet kunne huske og var meget opfarende og rapkæftet. Vi tænkte, at det bliver godt nok svært det her. Men i løbet af perioden, hun var her, fandt vi i fællesskab værktøjer til at ”genopdage” hukommelsen. Hun kom ud i job og har været der siden. Så er det jo det hele værd.

Del siden på: