140120_Sprogcentret_32.jpg
Interview

Stor usikkerhed hos oplysnings­forbundene trods hjælpepakker

Nedlukningen af undervisningsaktiviteter som følge af corona-krisen medfører udfordringer for landets aftenskoler. Både for de små og de store aftenskoler er der stor usikkerhed omkring, hvordan deres økonomi vil blive påvirket på længere sigt, lyder vurderingen fra Videncenter for Folkeoplysning.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

20. april 2020

Regeringen har sat gang i en hel stribe hjælpepakker oven på nedlukningen af store dele af det danske samfund grundet corona-udbruddet. Det gælder blandt andet en hjælpepakke målrettet aftenskolerne og flere af de øvrige folkeoplysende organisationer.

Men på trods af de gode intentioner fra regeringen er det stadig svært at sige, hvad corona-krisen kommer til at betyde for landets oplysningsforbund på længere sigt.

Meget vil afhænge af, hvor længe krisen varer, hvordan hjælpepakkerne bliver udmøntet i praksis, og hvordan befolkningen agerer, når der igen bliver mulighed for at deltage i aftenskoleundervisning, lyder vurderingen fra Malene Thøgersen, der er senioranalytiker i Videncenter for Folkeoplysning.

Både små og store skoler er ramt

- Det er for tidligt at sige, hvad konsekvenserne bliver i praksis, men et gæt kunne være, at de små flerfaglige aftenskoler risikerer at blive ramt. Vi ved fra vores landsdækkende undersøgelse af aftenskolerne, at det i forvejen er dem, som har det sværest økonomisk, og derfor vil de også have mindre at stå imod med, når krisen rammer, påpeger Malene Thøgersen.

De mindre skoler vil dog ofte have begrænsede udgifter til lærerløn, når undervisningen ikke afvikles, men der vil stadig være udgifter til lederløn og eventuelle lokaleudgifter.

Mange af lærerne er jo løst ansatte og får derfor ikke nødvendigvis løn, når undervisningen ikke gennemføres.

Situationen kan ligeledes være alvorlig for de større oplysningsforbund.

- De har betydeligt flere faste udgifter – for eksempel til administration, ledelse og lokaler – så derfor bliver de muligvis også hårdt ramt. Men det afhænger af, hvordan de er dækket af hjælpepakkerne, påpeger Malene Thøgersen.

Endelig kan den aflyste undervisning give udfordringer for lærernes situation.

- Mange af lærerne er jo løst ansatte og får derfor ikke nødvendigvis løn, når undervisningen ikke gennemføres, lyder det fra Malene Thøgersen.
Hun præciserer, at lærernes situation vil afhænge af, hvilke kontraktlige forhold de arbejder under lokalt, og hvorvidt de enkelte aftenskoler har mulighed for at søge om lønkompensation.

Hjælpepakker og kommuner afgørende

Malene Thøgersen understreger, at der stadig er usikkerhed omkring, hvordan hjælpepakken til aftenskolerne om kompensation for deltagerbetaling konkret bliver udmøntet, ligesom det varierer på tværs af aftenskolerne, i hvilken udstrækning de går ind under de generelle hjælpepakker om lønkompensation og muligheden for dækning af faste udgifter.

Hjælpepakken for aftenskolerne

Læs mere om Kulturministeriets hjælpepakke til aftenskolerne: Hjælp til højskoler, aftenskoler og folkeuniversiteterne

- Derudover er det på lokalt plan op til kommunerne at finde en model for, hvordan de kan håndtere tilskudssituationen, nu hvor aktiviteterne ikke bliver afholdt, fortæller Malene Thøgersen.

Kommunerne har ifølge hende dog fået en kraftig opfordring fra regeringen til at finde løsninger, ligesom de har fået hjemmel til at fravige de tilskudsbestemmelser, der normalt gælder på området.

- Så meget vil også afhænge af, hvordan udfordringerne bliver håndteret lokalt, forklarer hun.

Endnu mere usikkerhed efter sommerferien

Med den store usikkerhed, der allerede nu hersker omkring oplysningsforbundenes økonomi, er det rent gætværk, hvordan verden ser ud for oplysningsforbundene efter sommerferien.

Det handler ifølge Malene Thøgersen i høj grad om, hvor længe corona-krisen kommer til at stå på, hvordan genåbningen kommer til at foregå, og hvordan befolkningen reagerer på genåbningen.

- Måske vil man efter krisen – hvor oplysningsforbundenes tilbud ikke har været der – i højere grad gøre brug af dem og melde sig til kurser, man længe havde tænkt på. Og måske bliver man som borger mere bevidst om vigtigheden af at støtte de lokale folkeoplysende initiativer, opstiller Malene Thøgersen som ét muligt scenarie.

Omvendt kan det være, at nogle af de borgere, der ellers var kommet i gang med en aktivitet, ikke kommer af sted igen.

Det vil ifølge hende måske særligt komme de mindre og de mere lokale skoler til gavn.

- Omvendt kan det være, at nogle af de borgere, der ellers var kommet i gang med en aktivitet, ikke kommer af sted igen, når de først er blevet afbrudt i aktiviteten. Måske har de fundet på andre aktiviteter i mellemtiden – som for eksempel kreative hjemmesysler eller aktiviteter i naturen, opstiller Malene Thøgersen som et andet muligt scenarie.

Hun frygter, at særligt mindre ressourcestærke borgere, hvor barriererne for fritidsdeltagelse ofte er lidt højere, kan have sværere ved at komme i gang igen.

Og endelig kan købekraften ifølge Malene Thøgersen måske være en faktor, der påvirker, hvor mange kursister oplysningsforbundene får efter corona-krisen. Bliver den lavere, kan det gå ud over oplysningsforbundenes tilbud, der ofte er relativt dyre, vurderer hun.

Del siden på: