tjek_paa_udd_barsel.gif
Få tjek på

Nu øremærkes lige meget barsel til begge forældre

Der er netop trådt nye barselsregler i kraft. De ændrer ikke på den samlede barselsperiode efter fødslen, men på fordelingen af barselsorloven mellem forældrene. Har du barsel i sigte? Få tjek på, hvad de nye regler indebærer her.

Mette Jensen

Kim Ewald Fossum

13. juli 2022

Som forældre har I ret til i alt 48 ugers barsel efter fødslen. Hvor man tidligere havde 32 ugers forældreorlov, som frit kunne deles, så er der nu en større portion af ugerne, som er øremærket til begge forældre.

I alt er 11 uger øremærket mor, og 11 uger er øremærket far eller medmor. At uger er øremærket betyder, at de ikke kan overdrages til barnets anden forælder, hvis man er lønmodtager. De vil således gå tabt, hvis de ikke bruges.

Udover de i alt 22 øremærkede uger, har I som forældre hver 13 ugers barselsorlov. Disse uger kan dog frit fordeles imellem jer, som det passer bedst til jeres familieliv.

I de nye regler er der også ændret på fristerne for varsling af arbejdsgiver. Der er fortsat mulighed for at forlænge og udskyde dele af barslen. 

Øremærkning er for lønmodtagere

De nye barselsregler indebærer, at barslen som udgangspunkt er ligeligt fordelt mellem barnets forældre. Reglerne om øremærkning gælder dog ikke for selvstændige, ledige og studerende. Disse grupper har mulighed for at overdrage flere ugers barsel til barnets anden forælder. I alt 14-22 uger afhængig af beskæftigelse, og om det er mor eller far/medmor.

Hvis du er soloforælder eller bor alene

Soloforældre har ret til 46 ugers barselsorlov efter fødslen uanset køn. Bor du ikke med barnets anden forælder på fødselstidspunktet, fordeles barslen også anderledes. Den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, får 13 ugers ekstra orlov. Det vil sige 37 uger i alt. De ekstra uger kan overdrages til den anden forælder. Som samværsforælder har man ret til mindre orlov, hvor meget afhænger af, om det drejer sig om mor eller far/medmor.

Disse frister skal du huske

Med de nye barselsregler er der kommet flere varslingsfrister, I skal overholde. Der er i alt fire frister for, hvornår jeres arbejdsgivere skal have besked. Tre måneder før forventet fødsel, fire uger før forventet fødsel, seks uge efter fødslen og otte uger efter fødslen. uddannelsesforbundet.dk/barsel kan du læse mere om, hvad de fire frister dækker over. 

6+7+6 modellen gælder stadig

Som det var tilfældet i de tidligere regler, har I tilsammen ret til 19 ugers barselsorlov med løn, hvis I er dækket af en overenskomst. Resten af barslen får I barselsdagpenge. Ugerne med løn fordeles, så seks uger er øremærket til mor, syv uger er øremærket far eller medmor, mens de resterende seks uger med løn kan deles mellem jer. Din ret til løn kræver, at din arbejdsgiver kan få refusion for dine barselsdagpenge. 

Vil du vide mere? 

På Uddannelsesforbundet.dk kan du læse vedledning om både de gamle og de nye barselsregler - find links på siden Planlæg din barsel.

 

Del siden på: