Erik Poulstrup.JPG
UCplus
Hvorfor i alverden

UCplus: Overdragelse gør det vanskeligere for en ny budgiver at prøve nye ting af

Når en kommune vælger at stille krav om, at en ny leverandør af dansk­uddannelses­opgaven skal overtage medar­bejd­erne inden for loven om virksomheds­over­drag­else, er det ikke alle leverandører, som ønsker at byde på opgaven. Den nye direktør i sprogcentret UCplus forklarer her hvorfor.

Dorthe Plechinger

UCplus

17. marts 2021

Når en kommune vælger at stille krav om, at en ny leverandør af danskuddannelsesopgaven skal overtage medarbejderne på virksomhedsoverdragelseslovens vilkår, kan det være med argumenter om at sikre kontinuitet. Men det er ikke alle leverandører, som er positive over for det krav. Et af dem er sprogcentret UCplus. Uddannelsesbladet har spurgt den nye administrerende direktør i sprogcentret UCplus, Erik Poulstrup, hvorfor i alverden ikke.

Hvad er helt overordnet jeres holdning til brugen af lov om virksomhedsoverdragelse?

- Det er en lov, og vi følger loven. Jeg har ikke nogen holdning til, om det er godt eller skidt – det er et vilkår i udbudsmaterialet, siger direktør Erik Poulstrup fra UCplus.

Han oplyser, at man også kiggede på udbuddet i Herning og Ikast-Brande, hvor der var angivet et krav om, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle benyttes. Og umiddelbart forstår han godt, at man ønsker at beskytte nogle arbejdstagere og tillægger det så meget værdi, at man indskriver det i udbuddet.

- Men, som jeg forstår det, så laver man et udbud, fordi man vil markedsudsætte en leverance. Og i den proces har man måske også lyst til at se på, om det nu er den leverance, man har, man fortsat ønsker, eller om man skal kigge på noget andet.

Vanskeligere at prøve nyt af

- Helt konkret kan man sige, at hvis det var virksomhedsoverdragelse i forhold ét til ét, ville det være langt mere vanskeligt for en ny budgiver at prøve nogle nye ting af: Du vil have de samme rammer, de samme kerneprocesser, det samme personale – i princippet vil man jo næsten have vanskeligt ved at skabe en forandring. Det er det, der lægges op til i den konkurrenceudsættelse, og som budgiver vil man gerne have friheden til at sige, at det vil vi gerne prøve at løse så godt, vi kan.

Erik Poulstrup tilføjer, at når man i UCplus har overtaget nogle udbud, har man altid ansat en stor del af de tidligere ansatte, fordi man som udgangspunkt ønsker at bevare kompetencerne i de lokale sprogcentre.

Jeg oplever, at kommunerne ved en konkurrenceudsættelse egentlig også gerne vil have en mere åben drøftelse af, hvad der skal leveres og hvordan.

- Men det er et dilemma, hvis man siger, der skal være virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at det bliver en meget lineær fremskrivning. Og jeg oplever, at kommunerne ved en konkurrenceudsættelse egentlig også gerne vil have en mere åben drøftelse af, hvad der skal leveres og hvordan. Hvis man ønsker det, tror jeg, at virksomhedsoverdragelse vil begrænse et åbent syn på det.

Hvordan kan det virke begrænsende for UCplus at skulle modtage de samme medarbejdere?

- Jo mere processen er åbnet op, des mere er der mulighed for, at en tilbudsgiver kan sige, at vi kunne godt tænke os noget andet. For øjeblikket er vi i en spændende proces med onlineundervisning, hvor vi nyudvikler og får sat fokus på noget meget interessant. Og hvis en kommune siger, at man gerne vil have en meget åben drøftelse af, hvilke innovative nye tilgange man vil have, vil vi som budgivere gerne kunne komme med udviklende forslag. Men jo mere, der er låst på forhånd, des sværere vil det være.

Så loven kan i virkeligheden virke som en spændetrøje?

- Nej, det er slet ikke sådan, jeg ser det. På uddannelsesområdet som på alle mulige andre områder foregår der en udvikling hele tiden – pædagogisk og didaktisk. Og som potentiel budgiver er jeg i en proces, hvor vi skal kunne følge med udviklingen, så vi kan være sikker på, at vi tilbyder så høj og stabil en kvalitet som muligt. Derfor vil vi gerne have lov til at pege på, at det første perspektiv er, hvad den ideelle leverance er og skal være de næste fire-seks, i stedet for først at kigge på perspektivet hvad det er for mennesker, vi får, og hvilke kompetencer vi har i dette persongalleri. Så det er forskellen på et perspektiv.

Ikke bekymret for kontinuitet

- Jeg er rigtig godt tilpas med, at vi af hensyn til den pædagogiske-didaktiske udvikling har friheden til at gøre noget andet – at kravet ikke altid står der. Hvis det gør, så tager jeg det bare med og ser på, at okay, hvad er det for mennesker vi har, hvordan viderefører vi det og sikrer os, at de trives. Det kan også være et godt perspektiv, men det er anderledes.

Der er jo også kontinuiteten i forhold til borgerne og kommunen, at man ikke hvert fjerde år skal udsættes for noget helt nyt?

- Altså, hvor kommer den risiko fra? Har man noget data, der siger, at kursisterne bliver forvirret hvert fjerde år, fordi alting er lavet om? Jeg har hørt den før, den hænger lidt i luften, men det er helt udokumenteret. Det er ikke erfaringer, vi har.

- Det at løse en sprogcenteropgave er en svær opgave, og derfor har vi som virksomhed virkelig brug for at have dygtige medarbejdere. Og det har vi. Og vi vil også gerne overtage nogle dygtige medarbejdere. Jeg synes bare også, at det er arbejdstagernes interesse, at vi – når det er skattekroner, vi bruger på det – som det første snakker om, hvad det er, vi skal levere til de her borgere og den kommune, i stedet for at vi kigger på, hvem vi skal gøre det med, siger Erik Poulstrup og tilføjer, at han ingen problemer har med virksomhedsoverdragelsesloven:

- Men hvis den stod alle steder, ville den begrænse kommuners muligheder for at tænke udvikling og leverance og måske nogle anderledes kvalitetsparametre.

Har I budt på Herning?

- Nej, det har vi ikke.

Er det, fordi kravet er skrevet ind i udbuddet?

- Nej, det er simpelthen en intern virksomhedsbeslutning, som ikke har noget med udbuddet at gøre. Nogle gange vælger vi at byde og andre gange ikke, siger Erik Poulstrup.

Del siden på: