Anmeldelser

Store nyheder - Undersøgende journalistik fra Watergate til fake news.

Martin Dybdal

26. september 2022

Bogens første del giver en udførlig og saglig indføring i journalistikkens og mediernes grundlæggende begreber. Oplysningerne er klart og logisk struktureret - og da der bydes på faktabokse, grafik og indlagte opgaver, bliver det aldrig tørt og kedeligt. Efter hvert kapitel er der en liste af kapitlets nøgleord, et nyttigt redskab til at tjekke forståelsen, eller som et udgangspunkt for eksempelvis en frugtbar diskussion.

Anden del består af seks cases fra Watergate til fake news. Også her er strukturen klar og tydelig, og der er mange spændende, involverende opgaver.

Store nyheder - Undersøgende journalistik fra Watergate til fake news..jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Peter Christensen og Henrik Poulsen
  • Forlag: Systime
  • Antal sider: 196
  • Pris: 294,95 (Saxo)
  • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering. 

"Store nyheder" er grafisk meget indbydende og velordnet, med velanbragte faktabokse og grafik.  Opgaver og aktiviteter spænder vidt, fra diskussion og refleksion til research og skriftlige opgaver. 

Bogen er primært rettet mod danskfaget på stx, htx, hhx og hf, men forfatterne gør selv opmærksom på, at stoffet med fordel kan samlæses med samfundsfag, engelsk og historie.

Den vil kunne danne grundlag for et meget spændende og engagerende undervisningsforløb i journalistik og medier.

Del siden på: