Anmeldelser

Det politiske Europa – en grundbog om EU

Anmeldt af Ole Fournais

5. juli 2022

 

Det er afgørende nødvendigt ved vurderingen af denne bog at huske, at denne fjerde udgave er blevet til, før den russiske invasion af Ukraine. For denne anmelder hersker der ingen tvivl om, at den yderst erfarne forsker og forfatter, Hans Branner, ville have grebet opgaven an på en helt anden måde, hvis han kendte til dette krigsforløb.

Efterhånden er Branners bøger om EU blevet en slags klassiker i samfundsfagsundervisningen, idet eleverne både kan få et gedigent overblik over den europæiske unions særegne opbygning – og samtidig en ganske solid introduktion til Danmarks forhold til EU og teorierne om europæisk integration.

Alt dette er heldigvis bevaret i denne udgave. Men som noget nyt og forfriskende indleder Branner med et særdeles spændende kapitel om EU som historisk eksperiment. Her beskriver han på sin vanlige velskrevne måde blandt andet følgende:

 • Hvornår fører økonomisk samarbejde til konflikt – som for eksempel med Brexit?
 • Har den nye corona-genopretningspakke ændret målsætningerne for samarbejdet?
 • Er Euroen nu reddet?
 • Hvad betyder skillelinjerne nord/syd og øst/vest?
 • Hvilken plads indtager EU i den globale økonomiske konkurrence?
 • Vil EU kunne leve op til sine nye klimamålsætninger?

 Desuden er tilføjet to nye afsnit om EU’s demokratikrise med fokus på Ungarns og Polens ageren i forhold til EU’s sanktionsmuligheder.

 Branner giver med sit sædvanlige overblik over det ofte komplicerede stof en række enkle og letforståelige forklaringer.

Det politiske Europa – en grundbog om EU.jpg

Om bogen 

 • Forfatter: Af Hans Branner
 • Forlag: COLUMBUS
 • Antal sider: 212
 • Pris: 186 kroner med moms.
 • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering. 

 

Vanen tro supplerer en række vældig gode landkort, talrige figurer og mange diagrammer de korte tekster – alt i alt noget, som samler stoffet på en indlysende måde. Flere af disse giver både et fremragende indblik i det konkrete emne og vil uden tvivl skabe overraskelse og eftertænksomhed hos vores elever og studerende som for eksempel side 59 om EU’s 243 regioner. Her er alle indplaceret efter det opgjorte BNP per indbygger. Eller side 159 med et landkort over EU’s fælles civile og militære aktioner i 2019. 

Herudover rummer bogen – som tidligere udgaver – afsnit om:

 • EU’s opbygning
 • nationalstaterne
 • institutionerne
 • økonomisk samarbejde
 • integrationsteorier
 • Danmark i EU.

Samlet set igen en aldeles nyttig og vigtig lærebog fra Forlaget Columbus – ros for det! Men atter skal Hans Branner have ubetinget ros for en gedigen og særdeles velskrevet og velkomponeret bog om dette komplicerede stofområde.

Del siden på: