Gordon Ørskov Madsen_Kristian Brasen.jpg
Kristian Brasen
Nyhed

DLF får ny formand - og dermed får også du ny topforhandler ved OK21

Som ny formand for Danmarks Lærer­forening bliver Gordon Ørskov Madsen også formand for Lærerens Centralorganisation og dermed chefforhandler for medlemmerne i Uddannelsesforbundet ved overenskomst­forhandlingerne i 2021.

Inge Gleerup

Kristian Brasen

24. september 2020

Men et lille flertal blev Gordon Ørskov Madsen 23. september valgt som afløser af Anders Bondo Christensen på posten som formand for Danmarks Lærerforening. Og da formanden for Danmarks Lærerforening automatisk bestrider formandsposten i Lærernes Centralorganisation, bliver Gordon Ørskov Madsen dermed også den øverste forhandler for Uddannelsesforbundets medlemmer i forhold til løn og arbejdstid ved de offentlige overenskomstforhandlinger næste år (OK21).

En ny arbejdstidsaftale er ikke helt i hus, før vi mærker positive forandringer i alle kommuner og på hver enkelt skole.

Lærerens Centralorganisation – i daglig tale forkortet LC – forhandler på vegne af Uddannelsesforbundet, Frie Skolers Lærerforening, Danmarks Lærerforening, LC-Lederforum og enkelte medlemmer af FOA og Socialpædagogerne, som er ansat på læreroverenskomst. Danmarks Lærerforening er den største organisation og har medlemmer i både folkeskolen og på statslige arbejdspladser. Derfor har organisationen også formandsposten i LC.

Stemte ja til kommunal arbejdstidsaftale

Gordon Ørskov Madsen var blandt det flertal hos Danmarks Lærerforening, der stemte ja til den nye arbejdstidsaftale, som samlet set blev stemt hjem blandt lærerne i folkeskoler, ungdomsskoler og på de kommunale sprogcentre i begyndelsen af september.

Den tidligere lærer på Hasle skole og formand for Århus Lærerforening har været medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse siden 2007. Han har været formand for lærerforeningens overenskomstudvalg siden 2010 og har derfor været med inde i maskinrummet, da den nye kommunale arbejdstidsaftale blev forhandlet på plads med Kommunernes Landsforening (KL).

I sit valgoplæg i forbindelse med formandsvalget, skrev Gordon Ørskov Madsen blandt andet at: ”En ny arbejdstidsaftale er ikke helt i hus, før vi mærker positive forandringer i alle kommuner og på hver enkelt skole”.

Opgave med en statslig arbejdstidsaftale

Den nye formand for LC skal i efteråret også i gang med de indledende forhandlinger om en arbejdstidsaftale på det statslige område, som kan få betydning for blandt andet Uddannelsesforbundets medlemmer på erhvervsskoler, AMU’er, FGU’er og VUC’er. 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 forpligtede staten sig på at sætte gang i forhandlingerne om en aftale, der skulle afløse Lov 409, hvis der blev indgået en arbejdstidsaftale mellem KL og lærerne i løbet af den nuværende overenskomstperiode.

Resultaterne af de kommende statslige forhandlingerne kan indgå i en ny aftale om arbejdstid, der kan komme til afstemning som en del af en ny overenskomst for de statsansatte lærere i 2021.

Uddannelsesforbundets krav til arbejdstid 

På Uddannelsesforbundet repræsentantskabsmøde onsdag blev der blandt andet diskuteret, hvad forbundet ønsker sig af en arbejdstidsaftale på det statslige område. Læs artiklen Bekymring for arbejdstidsaftalen for de statsansatte lærere.

Del siden på: