ai-generated-gf9a268cc3_1920.jpg
Kunstig intelligens i undervisningen

ChatGPT til eksamen – sådan klarede den sig

Vi har bedt ChatGPT løse en eksamensopgave på tre af Uddannelsesforbundets områder – den merkantile erhvervsuddannelse EUX, VUC og ungdomsskolen. Læs her, hvordan den klarede sig.

Mette Jensen

Alexandre Koch/Pixabay

20. april 2023

ChatGPT og lignende kunstige intelligenser er de seneste måneder blevet udråbt som trusler mod den store eksamenstid, som snart er over os.

Men hvor effektiv og hjælpsom er ChatGPT egentlig, hvis man som elev falder for fristelsen og bruger den til at levere tekst til eksamen eller afleveringer?

Det har vi sat os for at undersøge. Og til det formål har vi allieret os med tre undervisere, som hjælper med at bedømme, hvordan ChatGPT løser en opgave fra deres uddannelse.

ChatGPT er en chatbot, som:

  • Mestrer flere sprog og kan levere svar på de spørgsmål eller opgaver, du stiller den.
  • Har trænet sin evne til at imitere menneskers sprog gennem analyse af massive mængder af tekst fra hjemmesider, medier og andre tilgængelige kilder.
  • Bruger Machine Learning til at analysere dialog med brugere i et forsøg på hele tiden at blive bedre.
  • Havde 100 millioner aktive brugere blot to måneder efter lanceringen.
  • Blev opgraderet til GPT-4 i marts, som er tilgængelig for abonnenter. Denne version skulle efter sigende være endnu bedre til at imitere mennesker og mere kreativ.
  • Er udviklet og trænet af OpenAI og har en milliardinvestering fra Microsoft i ryggen.

LÆS OGSÅ: AI er en bombe under uddannelsessektoren, som lærer må du i offensiven

Hurtigere end øjet kan følge med, men er det nok?

Til forsøget har vi brugt ChatGPT-3 og altså ikke den nyeste version, der er lanceret af udvikleren OpenAI.

I processen har det været slående, hvor hurtigt ChatGPT leverer store mængder tekst. Tekst, som i hvert fald ved første øjekast hænger sammen sprogligt og grammatisk. I alle tre forsøg begyndte den efter blot et par sekunders pause at skrive sin besvarelse, og sætninger fandt vej til skærmen langt hurtigere, end det var muligt at læse med.

Heldigvis handler læring om meget andet end hurtighed. Og vi lader derfor de faglige eksperter vurdere, hvor den har klaret sig.

I de tre artikler herunder kan du læse, hvordan ChatGPT løste en opgave fra EUX, VUC og ungdomsskolen.

Brug bliver betegnet som snyd

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har sendt dette skriftlige svar til Uddannelsesbladet vedrørende elevers brug af ChatGPT:

”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at brug af ChatGPT og andre lignende værktøjer ikke er tilladt ved folkeskolens prøver og de gymnasiale prøver. Det fremgår af det nuværende regelsæt om hjælpemidler, at eleven udelukkende må benytte eventuel internetadgang til at tilgå materiale, som er blevet brugt i undervisningen, og som i udgangspunktet ikke kan opbevares lokalt (fx en digital ordbog). Eleven må ikke benytte eventuel netadgang til at tilgå interaktive programmer som fx Wolfram Alpha eller Google Translate og nu altså også ChatGPT.

Endvidere foreskriver bekendtgørelsen på det gymnasiale område, at en prøvebesvarelse skal være selvstændig og elevens egen. Hvis en chatbot enten bidrager til eller leverer hele elevens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse.

På folkeskoleområdet fremgår det af bekendtgørelse om folkeskolens prøver, at formålet med folkeskolens prøver er, at eleverne får lov til at dokumentere, i hvilken grad de har opnået færdigheder i de enkelte fag. Derudover foreskriver bekendtgørelsen, at eleverne fx ved prøven i dansk skriftlig fremstilling, individuelt skal udfærdige deres besvarelse. Hertil fremgår det af prøvebekendtgørelsens § 43, at elever ikke uretmæssigt må udgive en andens arbejde for sit eget. Dette kan blandt andet medføre, at elevens prøvebesvarelse eller eventuelle karakter bortfalder. Det vil således være i strid med bekendtgørelse om folkeskolens prøver, hvis en elev afleverer en besvarelse fra en chatbot som sin egen. Eleven vil endvidere ikke kunne bedømmes i sine færdigheder i det enkelte fag.

Reglerne fremgår af bekendtgørelse om folkeskolens prøver, §43 og Bilag 1, Afsnit I og II  og i prøvevejledningerne for fagene samt § 6, stk. 3-6, og § 7 i bekendtgørelsen om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.”

Del siden på: