121120_FUG Midt-Vest_Skjern_16.jpg
Tema: Frivillige i undervisningen

Mentorer skal hjælpe FGU-elever med dansk som andetsprog

Foreningen Nydansker er i gang med at definere rammerne for et nyt projekt, der skal hjælpe FGU-elever, der har udfordringer med det danske sprog. Rollefordelingen mellem vejledere og frivillige er ved at blive udviklet.

Af Dorthe Plechinger

Modelfoto: Jens Bach

11. marts 2022

FGU har generelt ikke mange erfaringer med mentorordninger. Blandt andet fordi man ikke her - som på flere andre uddannelsesinstitutioner - har mulighed for at bruge en betalt mentorordning.

Foreningen Nydansker har dog haft en erhvervsmentorordning for unge FGU-elever, men fandt ud af, at de unge med dansk som andetsprog også efterspurgte alt muligt andet fra deres mentorer.

Det er baggrunden for et nyt fireårigt projekt, som foreningen Nydansker står bag, og som Det Obelske Familiefond støtter med 1.800.000 kroner. Dette ”alt muligt andet”, som mentorerne skal have værktøjer til, er ikke helt på plads endnu. Det er det, der skal bruges udviklingstimer på.

- Det handler hele tiden om at blive klogere på målgruppen, så vi kan justere, hvis der er behov for andet, end vi troede, og gøre nogle værktøjer og undervisningsmaterialer klar til de frivillige, siger Sofie Havn Jensen, der er leder af projektet ”Bedre trivsel for FGU-elever med dansk som andetsprog”.

Forankret i FGU

I projektet skal 90 unge med udfordringer i dansk som andetsprog have hjælp fra en mentor, så de i højere grad kan klare sig i uddannelse eller beskæftigelse. Og vejledere fra FGU Nord, FGU Nordsjælland og FGU Nordvestsjælland skal hjælpe med henvisningen af de unge.

Vi kigger meget på, hvad det er for en ung, der kommer ind, og så beder vi mentorer bruge mere tid på dem, end vi er vant til.

Sprogtræning kommer til at fylde i, for målgruppen kommer kun ind projektet, hvis de har begrænsede sprogkundskaber. Så under alle omstændigheder vil formålet være at tale dansk og træne sproget. Men for mange vil der også vil være et element af praktisk hjælp og støtte til at forstå uddannelsessystemet, finde ud af, hvordan man finder en lejlighed, eller hvad der står i brevet i e-Boks, fortæller Sofie Havn Jensen:

- Vi kalder dem helhedsorienterede mentorer. Det betyder, at der er flere opgaver for de frivillige. Det handler om at finde ud af, hvad den enkelte unge har brug for støtte til for at opnå en større trivsel, siger hun og forklarer, at man i det nye projekt prøver at udvide rammen lidt for mentorernes rolle.

- Vi kigger meget på, hvad det er for en ung, der kommer ind, og så beder vi mentorer bruge mere tid på dem, end vi er vant til.

De har ikke hænderne

I projektet er man kun lige begyndt på at definere rollerne, som FGU-vejledere og mentorer skal spille i forhold til den faglige udvikling. Men hun tror, at man på FGU-skolerne generelt gerne ville kunne gøre noget mere for denne målgruppe, der på mange måder blev overset i etableringen af FGU.

- Skolerne har bare ikke hænderne, så ekstra hjælp er kærkommen, siger hun, men understreger, at man er opmærksomme på arbejdsdelingen:

Skolerne har bare ikke hænderne, så ekstra hjælp er kærkommen

- Vi kommer til løbende at koordinere og afstemme vejledere og frivillige imellem, siger hun og oplyser, at det er en af grundene til, at projektet er forankret i FGU. Det vil medføre et tæt samarbejde mellem vejledere og frivillige mentorer. 

- Vi ser et stort potentiale i, at det er vejledere og mentorer, der kommunikerer direkte om, hvad der er brug for i forhold til den her unge. Men jeg håber, vi bliver langt klogere på, hvor skæringen præcis vil være i løbet af de fire år, projektet kører, siger hun.

Del siden på: