051121_TechCollege_Aalborg_07.jpg
Nyhed

Antallet af voksenlærlinge boomer

Antallet af voksenlærlinge er steget med knap en fjerdedel på et år, viser nye tal fra STAR. Det sker i en tid med stor beskæftigelse for ufaglærte på et overophedet arbejdsmarked. Der er forskellige bud på hvorfor.

Af Dorthe Plechinger

Modelfoto: Jens Bach

13. januar 2022

Aldersgennemsnittet for elever på erhvervsuddannelserne er steget: Flere voksne vil nemlig gerne tage en erhvervsuddannelse. Af de seneste tal databanken i Beskæftigelsesministeriets styrelse for arbejdsmarked og rekruttering, STAR fremgår det, at der er sket en stigning i antallet af voksne, der tager en faglært uddannelse. Fra oktober 2020 til oktober 2021 er stigningen på hele 24 procentpoint – fra 9.437 til 11.724. Tallene vækker glæde hele vejen rundt.  

- Det er jo sindssygt glædeligt, for vi taler alle om, at der er brug for flere faglærte, siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, der ligesom andre er usikre på, hvad der præcist ligger bag stigningen, eller hvilke brancher, der især har oplevet vækst, for det viser opgørelsen fra STAR ikke.

Det, vi savner allermest, er mere fleksibilitet og tid på grundforløbet for de voksne.

Mie Dalskov Pihl peger dog på AE’s undersøgelser, der viser, at coronakrisen har ramt de ufaglærte hårdest og vist dem, hvor usikker en position, de har som faglærte. Det kan være en af grundene til, at flere har taget skridtet til at blive faglært, mener hun:

- Det har vi i det stille håbet på, for vi ved, at der er mange barrierer for, at voksne tager en uddannelse. Og på det personlige plan er det også glædeligt for de mennesker, der er i gang. Vi ved, at antallet af ufaglærte jobs forsvinder, og også, at det accelererer, når der er krise. Så i det lys er det glædeligt at se på bagkant af coronakrisen, siger hun.

Nye muligheder bliver brugt

Både Mie Dalskov Pihl og andre peger også på de tiltag, som regeringen har gjort i forhold til uddannelse og opkvalificering af voksne ufaglærte som en forklaring. Aftalen fra den 20. august 2020 udvidede mulighederne for at bruge voksenlærerordningen. Den betyder, at ufaglærte ikke mere skal være ledige i seks måneder, men kun tre, før de kan komme i voksenlære. En ordning, der er blevet forlænget til og med 2022. Og den har også udvidet mulighederne for at få og give tilskud til flere jobområder for ledige.

Ole Heinager, er formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Lederne, DEG-L, og selv direktør på NEXT Uddannelse i København. Han mener, at det, at det har stor betydning for stigningen, at man på visse områder nu kan få 110 procent af dagpengesatsen med, hvis man tager en erhvervsuddannelse, og også, at man har mulighed for at få merit, så man kan skære gode dele af sin uddannelsestid væk.  

Fleksibel uddannelsestid – også til voksne

I virkeligheden er der mange gode muligheder for voksne, der gerne vil være faglært, siger Ole Heinager.

Han understreger dog, at det er vigtigt at huske, at tallet for voksenlærlinge som udgangspunkt var lavt:

- Så selv om det er en god nyhed, så kunne vi godt bruge, at der er endnu flere voksne, der bliver faglærte.

I DEG ønsker man, at grundforløb plus (GF+) gøres til en mulighed for alle voksne over 25 år, som har behov for afklaring af uddannelsesvalg eller kompetenceløft, og hvor erhvervsskolerne ville kunne få lov til at tilbyde at løfte til adgangskravet til 2 i dansk og matematik for dem, der har brug for det.  

- Så det, vi savner allermest, er mere fleksibilitet og tid på grundforløbet for de voksne, der gør det mere enkelt og overskueligt for dem, der overvejer at tage en erhvervsuddannelse i løbet af voksenliv, siger Ole Heinager.

Der er brug for alle aldre

Det er vigtigt, at der nu er kommet et større fokus på de voksne. EUD-reformen fra 2015 fokuserede ekstremt meget på de unge, men nu er man nu klar over, at de voksne også skal med for at få tilstrækkelig faglært arbejdskraft, siger Ole Heinager:

- Hvis vi skal lykkes med at få det antal faglærte, der mangler til stort set alle faglærte brancher, herunder den grønne omstilling og velfærdsområdet, er der brug for alle i alle aldre. Vi føler, at politikerne har lyttet i forhold til at sætte voksenlærlinge på dagsordenen.

Vi håber, at vi også snart vil se en stigning blandt de unge voksne på 18-24 år.

Men er det ikke svært lige nu at argumentere for uddannelse på et arbejdsmarked, der er overophedet?

- Der er ikke altid en årsagssammenhæng mellem, at når der er krise, vil man gerne uddanne sig og omvendt. Folk er blevet opmærksomme på det med, at beskæftigelsesgraden er 49 procent, hvis du er ufaglært, og 81 procent, hvis du er faglært. Du har bare en anden sikkerhed, og inden for nogle brancher er der næsten nul arbejdsløshed, siger han og peger på, at de kampagner, der har kørt om at gå fra ufaglært til faglært, dermed generelt har virket i forhold til at få dette budskab ud.

Klimaet og håndværket trækker

Samtidig er der opstået en ny trend, hvor det er attraktivt for mange voksne med akademiske uddannelser at blive håndværkere:

- Der er en tendens til at søge tilbage til håndværket, fordi man gerne vil skabe noget og ikke bare sidde i møder i syv timer om dagen, siger han og forklarer, at nu har man i mange år skullet læse de boglige uddannelser, siger Ole Heinager.:

- Men nu kan vi se et modtræk i forbindelse med den grønne omstilling: Her er uddannelser, hvor man faktisk kan bidrage til bæredygtighed og en klogere klode. Dermed er vi lidt tilbage i, at håndværk også kan være et kald og ikke bare handle om at tjene penge. De tendenser synes jeg, jeg kan mærke.

Anja Trier Wang, seniorchefkonsulent fra Dansk Industri, er generelt med i jubelkoret i forhold til, at flere voksne uddanner sig. Hun så dog gerne, at endnu flere voksne bliver motiverede for at gennemføre en erhvervsuddannelse, især på de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Samtidig peger hun på, at antallet af voksne i erhvervsuddannelserne er væsentligt større, end de læreforløb, hvor virksomheden får løntilskud til voksenlærlinge fra jobcenteret. I oktober 2021 blev 44 procent af alle indgåede lærepladsaftaler indgået med en person over 25 år.

- Der er heldigvis mange voksne, der er interesseret i at tage en erhvervsuddannelse, og vi håber, at vi også snart vil se en stigning blandt de unge voksne på 18-24 år, hvor der har været et væsentligt fald de seneste år, siger hun.

Om ordningen til voksenlærling

målgruppen er:

  • ledige ufaglærte og ledige faglærte over 25 år med forældet uddannelse samt ledige faglærte med mere end tre måneders ledighed (forsøg frem til udgangen af 2022)
  • beskæftigede ufaglærte med en forældet uddannelse.

Den ny positivliste, der er revideret i december 2021, anvendes kun for ufaglærte i beskæftigelse. 

 

Indvandrerkvinder bruger ordningen

Dansk Arbejdsgiverforening har på baggrund af tallene fra databanken fra STAR udarbejdet en analyse, der viser, at indvandrerkvinderne i høj grad også bruger voksenlærerordningen. Siden første kvartal 2017 er antallet af voksenlærlinge under uddannelse fra denne gruppe næsten firedoblet. For kvinder med dansk oprindelse er der tale om en fordobling.

Indvandrerkvinder stormer ind på arbejdsmarkedet gennem voksenlærlingeordningen (da.dk)

Del siden på: