041121_FGU_Aalborg_25.jpg
Nyhed

4 råd til klasseledelse: Sådan kommer eleverne godt fra start

Sociale relationer, inddragelse af elever, klasseledelse og øje for særlige behov. Det er nogle af de ingredienser, der skal til for en vellykket start på det nye skoleår. Få chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut Kristine Heckshers råd her.

Mette Jensen

Jens Bach

9. august 2022

Elever i trivsel har mindre sandsynlighed for at falde fra i løbet af deres uddannelse. Derfor er det værd at sætte ind med tiltag, der kan få alle elever og kursister godt ombord, når et nyt skoleår begynder.

Det handler blandt andet om fokus på klassefællesskabet og trygge relationer samt om at være opmærksom på elever med særlige behov, fortæller chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Kristine Hecksher.

Hun har disse fire råd til en god skolestart.

Opbyg tillid og spot særlige behov

Elever og kursister møder op med vidt forskellige forudsætninger og skoleerfaringer i bagagen. For nogle af dem vil personlige og faglige udfordringer udgøre en potentiel barriere. Det er derfor vigtigt at få disse problemer spottet, så I kan sætte ind med støttende tiltag og andre nødvendige foranstaltninger.

Nogle skoler har succes med, at kontaktlæreren for klassen eller skolens trivselsvejleder gennemfører individuelle samtaler med alle nye elever og kursister. Samtalen kan både have fokus på, hvad den enkelte har med sig af skoleerfaringer og udfordringer – fagligt som personligt. Og den kan fungere som en forventningsafstemning, hvor I får lejlighed til at tale om, hvad eleven forventer sig af uddannelsen, og hvilke forventninger I har som uddannelsesinstitution.   

Et andet redskab er at screene eleverne for ord- og talblindhed tidligt i skoleåret, så de kan få tilbudt den nødvendige støtte til undervisningen.

Lad det sociale komme før det faglige

Det bliver lettere at fastholde nye elever og kursister, hvis de allerede i begyndelsen af uddannelsen danner gode relationer til deres medstuderende og underviserne.

Før der tages hul på pensum og faglige lærerplaner, bør du derfor sætte god tid af til et intro-forløb med klassen. Her kan sociale arrangementer som teambuilding-øvelser, fællesspisning, udflugter og aktiviteter hjælpe fællesskabet og sammenholdet på vej.

Find inspiration i dette forslagskatalog fra emu.dk, der rummer gode råd til opstarten på erhvervsuddannelser, men som kan inspirere på tværs af skoleformer.     

Skab en god klassekultur – sammen med eleverne

Elevinddragelse er med til at motivere og skabe mening for mange elever og kursister og kan dermed bidrage positiv til fastholdelsen.

Når skoleåret går i gang, kan du inddrage elever og kursister i blandt andet at forme den stærke klassekultur, som også er en vigtig faktor, når man ser på elevernes trivsel.

Spørg eleverne, hvad der er en god klassekultur for dem, og lad dem være med til at lave de klasseregler, som skal give kulturen liv. Eller lad dem være med til at finde på øvelser og arrangementer i løbet af introugen.

Vær opmærksom på at få alle med

Klasseledelse er altid vigtig som underviser. Men i starten af et skoleår er den særlig vigtig. Her er alt endnu nyt for eleverne, venskaber er endnu ikke etableret, og nogle elevers eller kursisters faglige selvtillid kan være præget af et en turbulent folkeskoletid.

Når eleverne starter i en ny klasse eller på et nyt hold, kan det være en god ide at give dem faste pladser, så de sidder samme sted i de første uger. Derudover skal alle sikres mulighed for at deltage i undervisning og gruppearbejde.

Det kan være godt, hvis du står for at sammensætte grupper, så der ikke sidder elever eller kursister, der føler sig fravalgt eller udenfor. Ved sammensætning af grupper kan du have øje for:

  • At alle føler, at de bidrager til gruppearbejdet. Det kan du blandt andet imødekomme ved at give alle i gruppen en rolle/et særligt ansvar.
  • At grupperne kan bidrage til at styrke de sociale relationer i klassen.
  • At grupperne træner de enkeltes evner til at samarbejde – for eksempel ved at sætte elever og kursister sammen, som er forskellige enten fagligt eller i forhold til interesser og værdier.
  • At grupperne er velfungerende rent fagligt, så du ser efter, hvilke faglige kompetencer blandt elever og kursister, som vil supplere hinanden godt.
041121_FGU_Aalborg_48.jpg
Sjove aktiviteter og teambuilding-øvelser kan være med til at ryste eleverne sammen i den første tid. Jens Bach
Sjove aktiviteter og teambuilding-øvelser kan være med til at ryste eleverne sammen i den første tid. Jens Bach

Brug for inspiration?

I EVA’s udgivelse Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne kan du læse flere tips til at sikre den gode trivsel blandt eleverne – ikke kun i opstarten, men hele skoleåret. Hvis du underviser på FGU, VUC, i ungdomsskolen, et sprogcenter eller en hel femte skoleform, så kan du sagtens også søge inspiration i rådene.

Rådene i artiklen her er målrettet nye elever. Står du over for en opstart af elever, som også gik på skolen før sommerferien, kan en god overlevering fra elevernes tidligere undervisere være vigtig. Det kan for eksempel være tilfældet for elever, der skal starte op på grundforløb 2.

Tørre tal på trivslens betydning

EVA udgav i 2021 en undersøgelse af erhvervsskoleelevers trivsel.

Kristine Hecksher var projektleder på undersøgelsen, som viste en klar sammenhæng mellem trivsel og elevfrafald. Samtidig lød konklusionerne, at oplevelsen af et trygt læringsmiljø samt tillidsfulde og respektfulde relationer mellem lærere og elever har positiv betydning for elevernes faglige trivsel. Og at det er vigtigt, at undervisningen differentieres, så eleverne har mulighed for at deltage aktivt, uanset om de er fagligt dygtige eller udfordrede, hvilket kræver stærke kompetencer i klasseledelse fra lærerens side.

EVA’s undersøgelse viste blandt andet, at:

  • Sandsynligheden for, at en elev med gennemsnitlige baggrundskarakteristika frafalder sin uddannelse inden for det første år, er 32 procent, hvis eleven scorer 1 ud af 5 på generel trivsel. Scorer eleven 3 ud af 5 på generel trivsel, vil sandsynligheden falde til 12 procent, mens en score på 5 ud af reducerer risikoen til 3 procent.
  • Sammenhængen mellem trivsel og frafald er særlig stærk, når det kommer til trivselsindikatorerne for egen indsats og egne evner: En gennemsnitlig elev vil have 24 procent sandsynlighed for at falde fra sin uddannelse inden for det første år, hvis eleven scorer 1 ud af 5 på trivselsindikatoren egen indsats og egne evner i elevtrivselsundersøgelsen (ETU). Denne sandsynlighed falder til 4 procent, hvis eleven scorer 5 ud af 5.

Du kan hente undersøgelsen her 

Del siden på: