230120_UCH-transport_15.jpg
Jens Bach
Få tjek på

4 lærertyper på EUD: Kan du kende dig selv i en eller flere af dem?

Lærere har forskellige tilgange til deres undervisning. Lektor Henrik Hersom beskriver fire lærertyper og mener, at indsigten i, hvilken type man selv og kollegerne er, kan hjælpe en med at udvikle sig som underviser og lærerteamet med at udvikle sig sammen.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

27. maj 2021

Forskellige baggrunde og erfaringer gør, at vi opfatter verden forskelligt. Og det kan medføre forvirring og konflikter, når et lærerteam eksempelvis skal planlægge, gennemføre og evaluere undervisning sammen. Men hvis man bliver mere bevidst om, hvilken type man selv er, kan man bedre begrunde sine pædagogiske og didaktiske valg og forstå sine kollegers prioriteringer.

Det mener Henrik Hersom, der er lektor ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole. Og han har derfor opstillet fire lærertyper.

Vi er som undervisere nok lidt mere den ene type end den anden type.

- De fire lærertyper er karikerede og eksister nok sjældent i ren form, men mere i utallige afarter og kombinationer. Pointen med at opstille de fire typer er, at de måske kan hjælpe læreren med at bevidstgøre ham eller hende om sit eget menneskesyn, og dermed hvad der ligger bag ens måder at prioritere på i undervisningen, forklarer Henrik Hersom.

Han understreger, at der ikke er nogen af lærertyperne, der er bedre end andre, men at de kan have hver deres styrke i forskellige undervisningssituationer.

- Men vi er som undervisere nok lidt mere den ene type end den anden type, vurderer lektoren, som til dagligt underviser erhvervsskolelærere.

De fire lærertyper

Den faktuelle lærer

Den faktuelle lærer er orienteret mod fakta og objektivitet. Den faktuelle lærer forsyner eleverne med viden, for at eleverne bagefter kan vise, at de har lært de fakta, som læreren ønsker. Eleverne kan godt nok også selv finde frem til svarene. Men der er stadig bestemte fakta, som læreren mener, er de vigtigste.

- Den lærertype passer måske godt til for eksempel AMU-kurserne, hvor der er meget fakta, som skal nås på kort tid, og kursisterne skal igennem et fastlagt pensum, og hvor der ikke er megen tid til at forstå kursisternes baggrunde eller fortolke deres handlinger, eksemplificerer Henrik Hersom.

Den lyttende lærer

Den lyttende lærer er meget optaget af at forstå elevernes læringsbehov og forudsætninger og lægger det til grund for sin undervisning. Den lyttende lærer er orienteret imod at afklare den enkelte elevs forudsætninger for at deltage i undervisningen.

Denne lærertype ser efter hvilke muligheder og barrierer, som den enkelte elev har med sig, og er interesseret i at høre og forstå den enkelte elevs perspektiver og tage afsæt i det i sin undervisning.

- Mens den faktuelle lærer spørger ud til holdet og derefter konstaterer, om eleverne gengiver fakta korrekt eller forkert, så vil den lyttende lærer spørge ind til, hvorfor eleverne svarer, som de gør, også selv om svaret er forkert, forklarer Henrik Hersom.

Den samspillende lærer

Den samspillende lærer har fokus på, at fagets ”sandheder” i høj grad bliver skabt i et samspil og fællesskab mellem læreren og eleverne. Den samspillende lærer mener, at det, som læreren gør og siger, medvirker til at skabe ”sandhederne”, fordi læreren har en særlig rolle som leder af fællesskabet.

Denne lærertype har dermed ikke opmærksomheden så meget rettet mod, hvordan eleverne lærer som enkeltpersoner, men mere på hvordan samlingen af elever interagerer, og hvordan det kan give dem motivation og skabe læring.

- Den lærertype tager udgangspunkt i, at eleverne ikke primært lærer som individer. Det vil der være andre, der synes. Men den samspillende lærer mener, at god undervisning skabes med fælles holdenergi via fælles øvelser og gruppearbejde, forklarer Henrik Hersom.

Den fortolkende lærer

Den fortolkende lærer vil gerne få indblik i både egne og elevernes forforståelser og forsøger at gøre begge dele til grundlaget for sin undervisning. Den fortolkende lærer vil altså gerne forstå såvel egne som elevernes læringsbehov, forudsætninger og perspektiver.

Det mener denne lærertype er nødvendigt, fordi en lærers egne interesser, muligheder og barrierer er med til at afgøre, hvad der særligt skal fokuseres på i undervisningen. Og idet det kan være mere eller mindre ubevidst, gælder det om at gøre sig den ubevidste del af sin egen lærerrolle mere bevidst. Lærerens holdninger og handlinger kan nemlig skabe bestemte måder at være elev på, mener den fortolkende lærer.

- Den lyttende lærer fokuserer på at forstå eleven. Men den fortolkende lærer forsøger at skabe en horisontsammensmeltning: at man selv er bevidst om sine egne forforståelser, og at man også medtænker elevernes forforståelser i undervisningen, forklarer Henrik Hersom.

Dyk længere ned i de fire lærertyper

Læs mere om de fire lærertyper, og find inspiration til diskussionsspørgsmål.

Ifølge Henrik Hersom kan man med fordel skifte mellem de forskellige typer afhængigt af faget og den konkrete undervisningssituation. Det gælder også i de enkelte lektioner.

- For eksempel kunne man starte en lektion med det faktuelle og derefter gå over i gruppearbejde eller fælles øvelser omkring forståelse af faktaene, råder Henrik Hersom.

Lektoren erkender imidlertid, at det er krævende at bruge typerne til at udvikle sig som lærer.

- Erhvervsskolelærerne er pressede og har ikke ret meget tid til udvikling at gøre godt med. Det her er et forslag til noget, man kunne fokusere på i udviklingen af lærernes pædagogik og undervisning. Men det kræver selvfølgelig, at der bliver sat tid af til det, påpeger Henrik Hersom.

Del siden på: