160120_UCHolstebro_41.jpg
Jens Bach
Nyhed

Under halv­delen af AMU-under­vis­ningen blev gen­nem­ført under forårets nedlukning

Over halv­del­en af AMU-undervisningen blev enten udskudt eller helt aflyst under forårets corona-nedlukning, viser undersøgelse.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

25. februar 2021

Under forårets nedlukning blev blot 46 procent af undervisningen på AMU gennemført som fjernundervisning.

Det viser en kortlægning, som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet. Formålet har været at samle og lære af de erfaringer, som skoler og uddannelser gjorde sig under den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020.

Samtidig blev 32 procent af den planlagte undervisning udskudt, mens 22 procent helt blev aflyst. Årsagen er ifølge undersøgelsen formentlig, at en stor del af AMU-kurserne er i form af praktisk undervisning, hvor undervisningen normalt foregår i værksteder og med maskiner.

Undersøgelsen konkluderer, at det var en stor opgave for underviserne at introducere deltagerne til digitale platforme og understøtte deltagernes deltagelse med it-support. Mange undervisere manglede tekniske og didaktiske kompetencer til at afholde digital undervisning, ligesom de manglede kendskab til de platforme og it-systemer, de skulle bruge.

46 procent af lederne på AMU vurderer desuden, at deres undervisere manglede tekniske kompetencer.

Undersøgelsen viser desuden blandt andet, at:

  • Underviserne og lederne vurderer, at læringsudbyttet under nødundervisningsperioden var mindre end under almindelig undervisning. Det gjaldt særligt for de fagligt svage deltagere, deltagere med sproglige udfordringer og deltagere med svage digitale kompetencer.
  • Forud for nedlukningsperioden varierede uddannelsesinstitutioners erfaringer med fjernundervisning og brug af digitale læremidler, hvilket betød de havde et forskelligt udgangspunkt for at omlægge til fjernundervisning.
  • Rammesat videndeling og ekstra ressourcer var ifølge underviserne med til at styrke deltagernes læringsudbytte af fjernundervisning og kvaliteten i undervisningen.
  • Undervisningen blev i perioden mere varieret i takt med, at undervisernes erfaringer og kompetencer inden for fjernundervisning og digitale læremidler udviklede sig.
  • Perioden med nødundervisning medførte et løft i brugen af digitale læremidler og fjernundervisning.

 

Læs mere

Læs hele EVAs rapport om VEU under nedlukningen

Del siden på: