121120_FUG Midt-Vest_Skjern_28.jpg
Jens Bach
Nyhed

Forårets corona-ned­lukning var særlig hård ved FGU

FGU-institutionerne var stadig ganske nye og havde stort set ingen erfaringer med fjern­und­er­visning, da de blev lukket i foråret 2019, viser undersøgelse.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

25. februar 2021

Forårets nedlukning var særligt udfordrende for FGU’erne, som på det tidspunkt kun havde eksisteret i lidt over et halvt år. De fleste af institutionerne havde derfor heller ingen fælles digital platform eller erfaring med at gennemføre fjernundervisning.

Det viser en kortlægning, som Danmarks Evalueringsinstitut har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Undersøgelsen skal samle de erfaringer, som skoler og uddannelser gjorde sig under den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020.

I alt angiver seks procent af de adspurgte FGU-ledere i spørgeskemaundersøgelsen, at deres institution i nogen eller høj grad havde erfaring med fjernundervisning på tidspunktet for nedlukningen.

Kortlægningen viser desuden blandt andet, at:

  • De sårbare unge blev hårdest ramt i form af mindre læring og mere mistrivsel under forårets nedlukning.
  • Mange elever oplever, at nedlukningsperioden har påvirket deres læring negativt. Lærerne peger på, at undervisningen blev udfordret, blandt andet fordi det ikke var muligt at gennemføre værkstedsfag og anden praktisk undervisning.
  • Lederne vurderer, at en stor del af eleverne mistrivedes i perioden. Vurderingen var, at eleverne manglede den struktur i hverdagen og de sociale relationer, som de får ved at komme i skole.
  • Nedlukningsperioden var særligt udfordrende for FGU-skolerne, da de på tidspunktet for nedlukningen kun havde eksisteret i lidt over seks måneder. De var således kun lige i gang med at opbygge en helt ny praksis på både det organisatoriske og det pædagogisk/didaktiske plan.
  • Nedlukningsperioden gav i flere tilfælde anledning til store ændringer i undervisningen. Eleverne blev for eksempel kun undervist af en lærer eller modtog kun undervisning i få fag. Samtidig var der fokus på, at lærerne skulle have jævnlig individuel kontakt med eleverne.
  • Perioden med nødundervisning har understreget, at struktur i hverdagen er vigtigt for mange elever på FGU. Lærerne fik derfor en øget opmærksomhed på at strukturere elevernes skoledag i løbet af nedlukningsperioden.
  • Perioden med nødundervisning har sat skub i den digitale udvikling på FGU-skolerne. Perioden har medvirket til, at der er sket en positiv udvikling af lærernes kompetencer og institutionernes digitale infrastruktur.

 

Læs mere

Læs hele EVAs rapport om FGU under nedlukningen.

Del siden på: