UDB_seksualundervisning_web1.png
Julie Flansmose
Tema: Sex og samvær på skemaet

Fem forudsæt­ninger for seksual­undervisning

Der er en håndfuld forhold, som ungdoms­uddannelserne skal være opmærk­somme på, hvis de vil gå i gang med at undervise i køn, krop og seksualitet.

Andreas Antoni Lund

Julie Flansmose

3. februar 2021

Der findes allerede materiale, der er lige til at gå til, hvis man som underviser vil i gang med seksualundervisning på EUD og FGU. Men der er også nogle rammer, som uddannelsesstederne og lovgiverne først skal have på plads.

Fem råd til skolerne

  • Fokus på forhold: På ungdomsuddannelserne bør seksualundervisningen have fokus på følelser og samtykke. Blandt andet bør de unge få viden om, hvad samtykke-loven går ud på.
  • Udnyt skolestarten: Uddannelsesstederne bør bruge studiestart som momentum til at starte seksualundervisning, da det i høj grad kan sætte tonen for fællesskabskultur og samvær.
  • Tovholder: Som minimum bør der på ungdomsuddannelserne udnævnes en tovholder, som har ansvaret for, hvad der skal undervises i på de enkelte skoler, og som kan støtte de andre lærere og har overblik over, hvad skolen bør være opmærksom på.
  • Midler: Skolerne skal afsætte midler og tid, hvis de vil have lærere, som efteruddannes i seksualundervisning, eller til at hente specialiserede undervisere ind udefra til seksualundervisningen.
  • Præcisering af lov: Seksuel chikane og uønsket opmærksomhed på ens køn bør skrives ind i undervisningsmiljøloven, og undervisningsmiljøvurderinger bør omfatte seksuel chikane, ligesom der skal være mulighed for tilsyn med den del af elevernes trivsel.

Kilder: Amnesty og Sex og Samfund.

Del siden på: