160120_UCHolstebro_04.jpg
Jens Bach
Nyhed

EUD-elever oplevede trivsel under corona-nedlukning meget forskelligt

Mens det begrænsede sociale liv under forårets nedlukning førte til mistrivsel hos nogle elever på erhvervs­skol­erne, opfattede andre den virtuelle nød­under­visning som positiv, viser kortlægning.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

25. februar 2021

Forårets nedlukning har påvirket erhvervsskolernes elevers trivsel i forskellig grad. For nogle elever har perioden været en udfordring på grund af begrænsningerne i den sociale kontakt. For andre elever har perioden bidraget til øget trivsel.

Det viser en kortlægning, som Danmarks Evalueringsinstitut har udført for Børne- og Undervisningsministeriet. Formålet har været at samle og lære af de erfaringer, som skoler og uddannelser gjorde sig under den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020.

I alt siger 37 procent af de adspurgte elever i undersøgelsen, at de var i dårligere eller meget dårligere humør i nedlukningsperioden sammenlignet med perioden inden COVID-19-pandemien.

Hver fjerde elev oplevede derimod at være i bedre eller meget bedre humør. Ledere og lærere, som er interviewet til undersøgelsen, peger blandt andet på, at det er elever med angst og andre psykiske eller sociale udfordringer, som så ud til at trives bedre.

Kortlægningen viser der ud over blandt andet, at:

  • Størstedelen af de adspurgte elever vurderer, at deres læringsudbytte og motivation for læring var lavere i nedlukningsperioden sammenlignet med normalt.
  • På nogle uddannelser var det muligt at gennemføre det meste af undervisningen virtuelt. På andre uddannelser var det ikke muligt – især på tekniske uddannelser med meget praktisk undervisning.
  • Variation i den virtuelle undervisning under nedlukningen var vigtig for elevernes motivation. Lærerne udviklede deres undervisning undervejs i perioden til at blive mere varieret og indebære mindre sammenhængende tid foran skærmen for eleverne.
  • I nedlukningsperioden blev en stor del af den praktiske undervisning udskudt, og genåbningsperioden blev derfor især brugt til at styrke elevernes praktiske kompetencer.
  • Nødundervisningsperioden har bidraget positivt til lærernes digitale kompetencer og har medvirket til, at skolerne er blevet opmærksomme på at klæde elever og lærere på til at anvende skolens digitale læringsplatform.

 

Læs mere

Læs hele EVAs rapport om erhvervsskolerne under nedlukningen

Del siden på: