stig_paraply.jpg
HF & VUC Fyn
Tema: Bæredygtig undervisning

Bæredygtig undervisning: ”Verdensmål 4 er simpelthen skrevet til VUC”

HF & VUC Fyn er som det eneste VUC certificeret som CHORA 2030-skole, men flere er på vej. Rektor Stig Holmelund Jarbøl fortæller her, hvorfor det giver mening.

Dorthe Plechinger

HF & VUC Fyn

2. september 2021

Der er flere grunde til, at HF & VUC Fyn valgte at tage verdensmålene med ind i sin strategi for uddannelsesinstitutionen, men en meget vigtig grund er denne:

- Verdensmål 4 er simpelthen skrevet til VUC. Vi skal netop sikre, at alle kan få adgang til uddannelse, siger rektor Stig Holmelund Jarbøl fra HF & VUC Fyn og tilføjer, at han også er meget glad for den sidste sætning i målet, der handler om at fremme alles adgang til livslang læring:

- For som voksenuddannelsesaktører skal vi netop være en skole, der sikrer denne adgang. Faktisk oplever jeg, at medarbejderne synes, at verdensmål 4 er en fantastisk indgang – det kunne ikke blive skrevet bedre til et VUC.

Så derfor er HF & VUC Fyn nu blevet en CHORA 2030-skole som det foreløbigt eneste VUC. CHORA 2030 er et certificeringssystem, der har de 17 verdensmål som overordnet ramme. Og en skole kan melde sig til at blive certificeret, hvis man gerne vil skubbe undervisningen, medarbejderne og skolens drift i en mere bæredygtig retning. Det kræver, at man har en handlingsplan for, hvordan man helt konkret vil arbejde med verdensmålene, og den har HF & VUC Fyn længe været i gang med.

Vældig ambitiøse mål

CHORA 2030 viste sig at være det redskab, som HF & VUC Fyn havde brug for, da man gerne ville udvide sin strategi for 2019-2022. Strategien hedder overordnet Fælles fokus på læring og havde i forvejen tre ben: Høj trivsel hos medarbejdere og kursister, Markante faglige mål og det at gøre VUC-sektoren mere synlig for omverdenen. Udvidelsen med verdensmål kom derfor til at hedde: Gør din verden bedre:

- Vi ville gerne gøre kursistens verden bedre og gøre kursisten bevidst om, hvordan han eller hun kunne gøre sin verden bedre. Verdensmålene skulle indgå i vores strategi i en læringsdimension, og den handler om, hvordan vi får gjort vores kursister til verdensborgere, fortæller Stig Holmelund Jarbøl og tilføjer, at han godt ved, det lyder ”vældig ambitiøst”:

- Det, vi mener med det, er, at kursisterne bliver opmærksomme på, at de er en del af verden, og at det er nødvendigt for alle, at vi tager ansvar over for verden, siger han.

Vigtige spørgsmål

CHORA 2030-certificeringen har tre spor: Et undervisningsspor, et værdi- og driftsmæssigt spor og et mere organisatorisk – hvordan koordinerer, inddrager og kompetenceudvikler man, og hvordan bakker organisationen op om det. Og alle spor er dels rettet mod udvikling af undervisningen, dels hænger de tre spor sammen, da man ikke kan tænke det ene uden det andet.

- Problemet er, at når man går i gang, bliver det hurtigt et: Hvorfor gør vi ikke også det og det? Det er ikke nok at have solceller på taget, vi bliver også nødt til at have affaldssortering eller tænke rygning på vores skoler med. Det fører en masse gode spørgsmål med sig, som vi bliver nødt til at tage stilling til, forklarer Stig Holmelund Jarbøl.

stig_holmelund_maal4.jpeg
HF & VUC Fyn
HF & VUC Fyn

Og netop udvikling er et af kodeordene for certificeringen. Skolen har lavet en baseline for, hvor langt de er på de enkelte områder, og hvad de vil arbejde med og udvikle inden for de tre spor: pædagogikken, som aktører og i organisationen:

- Men vi ville ikke have et certificeringssystem, hvor man skal afrapportere, hvor langt vi er i forhold til nogle mål – vi vil bruge det som redskab til at udvikle os ud fra vores baseline. Så det, at vi arbejder med det, er basis for at blive certificeret, siger Stig Holmelund Jarbøl.

En hjælp og ikke en byrde

Helt konkret arbejder blandt andet lærerne nu med bæredygtigheden i undervisningen, hvor det er naturligt. Det kan være engelsklæreren, der tager udviklingsmålene ind, når man taler om teksterne og samfundsfagslæreren, der bringer det ind i undervisningen om internationale samarbejdsorganisationer. Området er også blevet en del af skolens evalueringssystem, hvor kursisterne bliver spurgt, om de føler, at skolen arbejder med verdensmålene, og om de selv bliver mere bevidste om det.

- Det er en måde at synliggøre, at vi tager det alvorligt, og at der bliver arbejdet med det, siger rektoren for det fynske HF og VUC.

Tema: Bæredygtig undervisning

Er der ingen, der har følt det som bare endnu et krav, der bliver trukket ned over hovedet på dem?

- Vi arbejder meget med, at vores strategi ikke skal ses som en byrde, men som en hjælp til den dagligdag, vi har, og at vi kan tale om de samme ting, siger Stig Holmelund Jarbøl og forklarer, at man i den første strategiperiode har arbejdet på at få et fælles sprog for de otte afdelinger med de 400 ansatte og en fælles udviklingsretning, så man kan tale sammen på tværs. Dermed kan man inspirere og hjælpe hinanden, når der for eksempel skal udarbejdes forløb.

- Det skal tænkes ind i det, vi i forvejen løser på skolen, og altså være et naturligt element i undervisningen. Og lektionerne skal alligevel laves – derfor kommer målene ind i det tankesæt, mener Stig Holmelund Jarbøl.

Vi kan gøre en stor forskel

Arbejdet med certificeringen har ført noget andet med sig: Den handlingsplan, der var udgangspunktet, blev også sendt til UNESCOs verdensmålsskoler. Så nu er HF & VUC ligeledes blevet medlemmer der – og det kan bruges i forhold til de internationale projekter, skolen er med i.

Og også kursisterne synes for nogles vedkommende, at det er virkelig vigtigt at arbejde med verdensmålene, og for andre, at det er motiverende. Men der er kursister, der synes, det er for meget. Et af målene i 2020 var at lave røgfri skole ud fra verdensmålet om sundhed:

- Vi har store grupper af rygere blandt vores brugere, så det er klart, at sådan et mål giver udfordringer, siger Stig Holmelund Jarbøl og forklarer, hvorfor det alligevel giver mening: Den største risikofaktor for levetiden er rygning, men den næststørste er manglende uddannelse:

- Så tænk, hvis vi kan påvirke de to største risikofaktorer på samme tid? Så gør vi virkelig en forskel, siger rektor Stig Holmelund Jarløv.

Del siden på: