Headset
I dybden med

Corona: Sådan kommer du i gang med at undervise fra dit hjem

Lukningen af skolerne betyder ikke nødvendigvis, at du som for eksempel EUD-, VUC- eller FGU-lærer ikke kan undervise dine elever eller kursister hjemmefra. Der findes nemlig en masse digitale værktøjer til fjernunder­visning, som selv værk­steds-lærere kan have gavn af.

Andreas Antoni Lund

Colourbox

17. marts 2020

R

egeringen har på grund af corona-udbruddet lukket alle offentlige uddannelsesinstitutioner i mindst to uger, og det betyder, at langt de fleste lærere ikke kan undervise deres elever og kursister på traditionel vis.

En mulighed for at forsøge at holde fast i noget af undervisningen, selv om lærere og elever er hjemme, er e-læring.

Men det er ikke alle lærere, som har erfaring med at undervise digitalt og langt fra alle, der har erfaring med e-læring – ikke mindst når man nu ikke kan møde op på sin skole for at planlægge, hvordan man skal komme i gang og aftale med ledere, kolleger og elever, hvordan man i praksis gør.

Det gælder om at være pragmatisk og ikke se det, som om man skal kunne det hele.

Det kan især virke som en umulig opgave at kaste sig ud i, hvis udviklingen af fjernundervisningen overlades til den enkelte underviser, påpeger Sissel Kondrup, som er chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, på baggrund af flere undersøgelser, instituttet har foretaget om e-læring. Det betyder ifølge hende imidlertid ikke, at det er en umulig opgave.

- Det, digital undervisning kræver, er, at skolen har en læringsplatform, hvor undervisere og elever kan udveksle forskellige materialer og øvelser og interagere med hinanden. Mange bruger i forvejen en læringsplatform til deres undervisningsmaterialer, forklarer Sissel Kondrup.

Sissel Kondrup.jpg
Sissel Kondrup har en ph.d.-grad i pædagogisk og uddannelsesstudier og har tidligere blandt andet være konsulent i Uddannelsesforbundet og lektor i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitet.
Sissel Kondrup har en ph.d.-grad i pædagogisk og uddannelsesstudier og har tidligere blandt andet være konsulent i Uddannelsesforbundet og lektor i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitet.

Det nye for mange er, at man nu skal i gang med at udvikle digitale aktiviteter, hvor eleverne aktivt arbejder med stoffet, aktiviteter som man typisk ville have lavet sammen i klassen ved hjælp af for eksempel gruppearbejde, diskussioner og øvelser. 

Du skal bruge en computer og en platform

Med andre ord er man godt på vej, hvis eleverne eller kursisterne har en computer med internetadgang derhjemme, og skolen har en digital platform, hvor man kan lave digitale forløb med forskellige materialer og aktiviteter.

- Der er selvfølgelig mange lærere, som ikke har erfaringer med at undervise på den måde.  For dem vil det måske være en stor udfordring. Men der gælder det om at komme i gang med det, som er muligt og som giver værdi i undervisning. Det gælder om at være pragmatisk og ikke se det, som om man skal kunne det hele, påpeger chefkonsulenten.

Her finder du gratis digitale redskaber

Sissel Kondrup anbefaler, at man finder den kommunikationskanal – de medier og redskaber – man føler sig tryggest ved og i første omgang bare går i gang med den.

Næste skridt er at planlægge, hvilke materialer og aktiviteter, man vil beskæftige sig med. 

Kan ikke kun bruges til almene fag

Umiddelbart kan man måske tænke, at virtuel undervisning kun egner sig til almene fag, såsom dansk eller matematik.

Man kan komme ret langt, hvis man er kreativ og vel at mærke har teknologi til rådighed.

Men ifølge Sissel Kondrup, der tidligere har været konsulent for Uddannelsesforbundet, er der også mulighed for at fjernundervise i mere værkstedsorienterede eller praktiske fag.

- Bag al praktisk undervisning ligger der nogle teorier, som man kan arbejde med i sin fjernundervisning, men man kan sagtens arbejde kreativt digitalt, lave eksperimenter, tegne og bygge modeller eller lave sin egen instruktionsvideo, foreslår hun. 

- Selvfølgeligt er det ikke al undervisning, som egner sig til digitale forløb. Men man kan komme ret langt, hvis man er kreativ og vel at mærke har teknologi til rådighed, som understøtter det, uddyber hun.

Kræver noget andet af læreren

En af de store faldgruber ved e-læring er, at det kan være vanskeligt for eleverne at holde koncentrationen og med Sissel Kondrups ord ikke ”føle sig alene”. 

- Det kan være vanskeligere for eleverne at holde ved i et virtuelt klasselokale. Derfor er det meget vigtigt at få eleverne til at være aktive, og at underviserne følger deres deltagelse og progression, så de ikke falder fra. Som lærer skal man være aktiverende og digitalt til stede, påpeger Sissel Kondrup.

Man kan skabe et holdfællesskab og aktivere eleverne ved for eksempel at sætte gang i diskussioner, få eleverne til at tage billeder og opfordre dem til at give hinanden feedback.

Ansvaret ligger hos ledelserne

Chefkonsulenten understreger, at skolerne ikke må overlade e-læringen til de enkelte lærere.

- Det er en ledelsesopgave at sørge for, at lærerne har de rette redskaber og ressourcepersoner at trække på, og at lærerne kan bruge hinanden til for eksempel at samarbejde i deres teams, så dem, der ikke har så meget erfaring med digital undervisning, kan få hjælp, og så alle kan inspirere hinanden og finde på gode læringsaktiviteter, fremhæver hun.

Lige nu opfordrer hun samtidig både lærere og ledere til at se det som et eksperiment – en mulighed for at afprøve nye former for undervisning.

Læs mere om Corona

- Men hvis institutionerne lukker ned i længere tid end to uger, så er det ikke nok at eksperimentere med enkeltstående aktiviteter. Så gælder det om at designe længerevarende og sammenhængende forløb, som har fokus på, hvordan eleverne når fagets samlede mål, understreger Sissel Kondrup. 

Det kræver, at lærerne laver et samlet redesign af deres undervisning, og så skal der fra ledelsernes side sættes tid af til at kompetenceudvikling af lærerne og til udviklingen af de nye forløb og nye læringsaktiviteter, understreger Sissel Kondrup.

Bliv klogere på e-læring

Her er steder, hvor du kan finde mere inspiration til e-læring

Del siden på: