_MG_4584-lores.jpg
Kaare Smith
Tema: Dannelse i praksis

Uddannelses­forbundet danner en politik om dannelse

I slutningen af sidste år besluttede Uddannelses­forbundet sig for at sætte ord på, hvad dannelse på dets områder dækker over og kan bruges til. Se, hvad forbundet er kommet frem til, at dannelse er, og hvordan det er kommet frem til det.

Dorthe Plechinger

Kaare Smith

28. juli 2020

Forbundet danner politik

November 2019

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har arbejdet på en dannelsespolitik siden juni 2019, idet den er enig om, at ”der er tale om en ’brændende platform’, hvor den omfattende læringsmålsstyring i skole- og uddannelsessystemet har ædt sig ind på og ser ud til at have fortrængt dannelsen som et mål i sig selv.” 

Som følge heraf vedtager hovedbestyrelsen et politikpapir, der indkredser en fælles forståelse af dannelsens uddannelsespolitiske betydning og værdi.

Hovedbestyrelsen er også enig om, at forbundets dannelsespolitik skal ligge så tæt på lærernes praksis i hverdagen som muligt. Den beslutter derfor at gå i dialog med og teste politikpapiret af på forbundets medlemmer.

Januar 2020

Forbundet planlægger og indkalder til medlemsmøder i Aarhus, Odense, København og Roskilde.

Januar-februar 2020

Der gennemføres for-interviews med repræsentanter fra dansk som andetsprog, ungdomsskolen, erhvervsskoleområdet og FGU.

Februar-marts 2020

Medlemsmøderne i Aarhus, Odense, København og Aalborg afholdes med to punkter på dagsordenen: Hvorfor dannelse? Og hvordan dannelse på dit område?

Konsulent i Uddannelsesforbundet Gry Søegaard, der deltog i forarbejdet til dannelsespolitikken, for-interviewene og medlemsmøderne, referer:

- Der er overraskende mange fællestræk i det, medlemmerne giver udtryk for på tværs af forbundets uddannelsesområder. Der er fuldstændig enighed om, at dannelse er afgørende at sætte på dagsordenen. Og der er en stærk sult efter at få lov til at tale om og sætte spot på dannelsens betydning for uddannelserne, og hvordan der arbejdes med dannelse ude på skolerne.

- Dannelse vedrører jo netop noget af det særlige, vore lærere kan og gør, når de underviser. Det at flytte mennesker er faktisk noget af det, der er drivet i arbejdet for mange lærere og undervisere. Og derfor er det i virkeligheden også det, som lærerne oplever er under pres, når der fra politisk side er foretaget stramninger, der efterlader lærerne med mindre rum til at arbejde med elever og kursisters dannelse i.

Marts 2020

Hovedbestyrelsen orienteres om medlemsmøderne.

Marts-juni 2020

Corona-nedlukningen betyder, at arbejdet med dannelsespolitikken bliver sat på pause.

Juni 2020

Forbundet samler op på bidragene fra medlemsmøderne og interviewene og indarbejder bidragene i en tilføjelse til politikpapiret.

August 2020

Hovedbestyrelsen ventes at vedtage en tilføjelse til politikpapiret, hvori der blandt andet står, at fagligheden bør styrkes og nuanceres, og at uddannelse og undervisning skal styrke deltagelse, nysgerrighed, kreativitet, kritisk tænkning, selvstændig stillingtagen, empati, tillid, mod, lyst, gensidig respekt og ansvarlighed.

”Vi bør sikre mulighed for en undervisningspraksis, der sætter elever og kursisters deltagelse i spil. Det vil ikke alene understøtte læring, men også elever og kursisters demokratiske dannelse”, påpeger hovedbestyrelsen i politikpapiret.

TEMA: Dannelse i praksis
Del siden på: