_MG_4584-lores.jpg
Kaare Smith
Tema: Dannelse i praksis

Uddannelses­forbundet danner en politik om dannelse

I slutningen af sidste år besluttede Uddannelses­forbundet sig for at sætte ord på, hvad dannelse på dets områder dækker over og kan bruges til. Se, hvad forbundet er kommet frem til, at dannelse er, og hvordan det er kommet frem til det.

Dorthe Plechinger

Kaare Smith

30. juli 2020

Forbundet danner politik

November 2019

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse vedtager at udforme en dannelsespolitik, da man er enig om, at ”der er tale om en ’brændende platform’, hvor den omfattende læringsmålsstyring i skole- og uddannelsessystemet har ædt sig ind på og ser ud til at have fortrængt dannelsen som et mål i sig selv.”

Forbundets hovedbestyrelse besluttede derfor at udarbejde et politikpapir, der indkredser en fælles forståelse af dannelsesbegrebet og dets betydning og værdi i en uddannelsespolitisk sammenhæng.

Hovedbestyrelsen er også enig om, at politikken skal så tæt på praksis i hverdagen som muligt. Derfor skal politikpapiret diskuteres med og testes på medlemmerne.

Januar 2020

Der planlægges og sendes information om medlemsmøder i Aarhus, Odense, København og Roskilde ud.

Januar-februar 2020

Der laves for-interviews med repræsentanter fra Dansk som andetsprog, ungdomsskolen, erhvervsskoleområdet og FGU.

Februar-marts 2020

Der gennemføres medlemsmøder med to punkter på dagsordenen: Hvorfor dannelse? Og hvordan dannelse på dit område?

Konsulent i Uddannelsesforbundet Gry Søegaard deltog i både forarbejdet til dannelsespolitikken, interviews og medlemsmøderne. Hun siger:

- Der var overraskende mange fællestræk i det, medlemmerne gav udtryk for. Der var fuldstændig enighed om, at der er brug for at tale dannelse på tværs af uddannelsesområderne. Og der var en stærk sult efter at få lov til at tale om det og tydeliggøre, hvordan man arbejder med det. Det er noget af alt det særlige, vores lærere kan og gør, og det er i virkeligheden det, de oplever er under pres, fordi der rent uddannelsespolitisk er sket nogle skred, så der er mindre muligheder for at sætte fokus på og tale om dannelse i undervisningen.

Hun tilføjer, at:

- Nogle af lærerne var helt høje, da de gik fra procesmøderne. ”Det er jo det, der giver os noget, når tingene er bøvlet og svære”, sagde de. Det at flytte mennesker er faktisk noget af det, der er drivet i at arbejde som lærer og underviser.

Marts 2020

Orientering af hovedbestyrelsen om medlemsmøderne.

Marts-juni 2020

Corona-stop for dannelsespolitik. 

Juni 2020

Opsamling af bidrag fra medlemsmøder og interviews og indarbejdelse af disse i politikpapiret. 

August 2020

Endelig behandling i hovedbestyrelsen af det reviderede politikpapir.

Her står blandt andet, at fagligheden bør styrkes og nuanceres. At uddannelse og undervisning skal styrke deltagelse, nysgerrighed, kreativitet, kritisk tænkning, selvstændig stillingtagen, empati, tillid, mod, lyst, gensidig respekt og ansvarlighed. Desuden står der, at der skal være mulighed for en undervisningspraksis, der sætter elever og kursisters deltagelse i spil. Det vil ikke alene understøtte læring, men også elever og kursisters demokratiske dannelse.

Del siden på: