_MG_4498-hires.jpg
TEMA: DANNELSE I PRAKSIS

Dannelse på ungdoms­skolen

På afklaringsforløbet Nye Veje under Køben­havns Kommunes Ungdomsskoler arbejder man med det helt basale som at lære eleverne at komme til tiden og fungere i et fællesskab på en arbejdsplads. Men man arbejder også med at gøre dem til kritiske samfundsborgere på andre måder, fortæller lærer og vejleder Jeppe Jensen.

Dorthe Plechinger

Kaare Smith

29. juli 2020

For mange af de unge på afklaringsforløbet Nye Veje for de 15-21-årige i ungdomsskolens regi i København handler det om at lære dem helt grundlæggende ting som at passe på sig selv og få en hverdag til at fungere.

- Det er ofte ikke dem, der har stået forrest i køen, når der blev uddelt privilegier, og de er tit også bagud på point i forhold til det, som mange andre finder helt naturligt, forklarer lærer og vejleder på Nye Veje, Jeppe Jensen og fortæller, at der blandt andet er en del unge med diagnoser, men også mange, der er kommet bagud i uddannelseskapløbet.

På morgensamlinger ser vi nyheder og stopper undervejs, hvis der er grundlæggende begreber, som de unge ikke kender. Og dem er der mange af.

- På Nye veje arbejder vi meget med de sociale og personlige kompetencer. Vi er tit nede på meget basale, grundlæggende adfærdsting og arbejder med at give de unge motivation til at sætte skruen i vandet. Give dem en tro på, at det gør en forskel at prøve, siger han og forklarer, at de unge på Nye Veje har prøvet på rigtig mange måder, har fejlet og faldet igennem. Så på forløbet hjælper man dem til at finde motivationen frem i form af små sikre sejre.

- Det er på mange måder det, vi taler om, når vi taler dannelse, forklarer Jeppe Jensen.

Det store stygge SKAT

Kan man tale om en slags forberedende dannelsesproces før den egentlige, hvor man for eksempel lærer at tænke kritisk, indgå i medborgerskab og lignende?

- Hvis vi tager den store klinge på, er det klart, at det med at være borger i samfundet og kunne forholde sig kritisk til de informationer, man får, er noget, vi også arbejder med. Vi gør det bare på en anden måde. På morgensamlinger ser vi nyheder og stopper undervejs, hvis der er grundlæggende begreber, som de unge ikke kender. Og dem er der mange af. Bare et begreb som SKAT. De har ingen forståelse for, at de penge kommer et bestemt sted fra, men er bare ærgerlige over, at den der onde SKAT pludselig kommer og stjæler halvdelen af deres løn, fortæller Jeppe Jensen.

- Vi vil gerne have kritiske samfundsborgere ud af vores elever, men er nogle gange nødt til at starte et andet sted. Så for os handler dannelse meget om at oparbejde de unges personlige og sociale kompetencer, uddyber han.

Arbejder med dannelse på andre måder

Jeppe Jensen oplever, at der er et enormt fagligt pres i tiden. Det, der tæller og har værdi, er gennemførelse af det ene og andet samt karakterer. På Nye veje arbejder man meget målbevidst med at pege på de sider af dannelsen, der ikke bare kan gøres op i karakterer. Man har lavet nogle kompetencebeskrivelser af effekterne på det, man går og laver, som er brudt helt ned i hverdagsting – for eksempel at kunne komme til tiden – noget, som mange af eleverne ikke kan.

- Det kan være at gå helt baglæns tidsmæssigt sammen med eleven og forklare, at ”hvis du skal være der på den tid, skal du være på Østerport Station på det og det tidspunkt og tage den og den bus klokken det og det”. Det kan lyde banalt, men når man forudsætter det i det almindelige uddannelsessystem, er de på spanden, når de ikke kan, siger han.

Heltidsundervisningen er i det grå område mellem specialundervisning og normalområdet. Nu, hvor FGU er kommet, er mulighederne for at sende dem videre, blevet færre:

- Der er kun én indgang, og nogle af de krav, der bliver stillet, er større end tidligere. For uanset om du er på PGU eller EGU, er der krav om faglig uddannelse. Hækken er blevet højere – det er sværere at komme over. De unge, vi har nu, har brug for lidt hjælp til at komme på FGU. Det er lige før, vi er blevet en FGU-forberedelses-uddannelse, forklarer Jeppe Jensen.

Erfaring gør mester

Dannelse er efter Jeppe Jensens mening ikke at stille de høje faglige krav op. Dannelse på en arbejdsplads handler om at kunne begå sig og være klar over, at der er noget, der for eksempel hedder en fagforening, og hvad solidaritet er. Og det er noget, man skal erfare ved at komme ud.

- Så jeg prøver også at danne ved at sende dem i praktik, så de kan se, hvordan de skal kunne begå sig på en arbejdsplads, siger Jeppe Jensen og tilføjer, at det vigtigste værktøj på skolen er lærerne selv, der skal være troværdige voksne over for unge, der har oplevet mange nederlag:

- Og vi kommer ingen vegne, før vi har skabt nogle relationer til dem. På Nye Veje kan vi fokusere på relationer og de individuelle behov, fortæller Jeppe Jensen.

Del siden på: