foto Mads Jensen Ritzaus Scanpix.jpg
Nyhed

Onlineunder­visningen har fået fat i nye grupper

Det er lykkedes at få fat i nye grupper af sårbare unge med onlineunder­visningen, lyder erfaringerne fra flere, som mener, at det bør man samle op på. Psykolog advarer dog mod, at man gør fjernundervisningen til en permanent løsning for disse grupper.

Dorthe Plechinger

Mads Jensen, Ritzau/Scanpix

22. april 2020

Pludselig dukkede der unge op til onlineundervisningen i heltidsundervisningen i Helsingør Kommune, som lærerne ikke havde været i kontakt med i næsten et halvt år. Og lærer Patrick Kofoed Pedersen fortalte i sin dagbog til Uddannelsesbladet.dk om en mulig årsag:

- Med de her onlineopgaver har vi fanget dem på en anden måde. De synes, det er rigtig fedt at kunne sidde derhjemme i trygge rammer og lave noget fagligt i stedet for at have face to face-undervisning i en klasse, sagde han.

Patrick.jpg

Dagbog fra heltidsundervisningen

Og det er ikke bare en enkelt observation på en enkelt skole. Formanden for sektionen af lærere i heltidsundervisningen i Uddannelsesforbundet, Jan Andreasen, blev selv overrasket over at høre de samme meldinger gå igen og igen fra andre lærere i heltidsundervisningen, som han talte med.

Kontakten til den elevgruppe, der har angst, social angst og for eksempel autisme, er i mange tilfælde blevet bedre i perioden med fjernundervisningen, mener han. Så selv om heltidsundervisningen som et af de eneste tilbud til de ældre elever nu er åbnet igen, bør erfaringerne med de sårbare elevers onlineundervisning fra coronatiden samles op.

- Underviserne i heltidsundervisningen har fået en generel erfaring i at undervise på og skabe kontakt med de unge over de digitale medier, som de ikke havde før. Man har indrettet en kontakt og en undervisning til en elevgruppe, som man ellers har svært ved at nå via undervisningen, siger Jan Andreasen, og tilføjer, at den viden må man udnytte og prøve at dykke ned i og tænke videre i.

- Men det er meget vigtigt for mig at understrege, at det ikke skal være, fordi man føler sig tvunget til det af økonomiske grunde. Og erfaringen viser i øvrigt også, at god onlineundervisning ikke er en billigere løsning, påpeger han.

En god kontakt – på afstand

Formanden for heltidslærer-sektionen understreger også, at man helst ikke vil mindske det, lærerne her opfatter som det allervigtigste – nemlig den tætte, nære kontakt til eleverne.

- Problemet er bare, at hvis de unge ikke er i stand til at tage imod den, hvad gør man så. Så gør man enten ikke noget. Eller gør det i meget små doser. I denne periode har de kunnet få endnu større doser med en kontakt på afstand og under nogle former, som eleverne har kunnet slappe af i. De har kunnet være derhjemme og ikke nødvendigvis have billede på skærmen eller skullet være sammen med nogle, som de skal bruge enormt meget energi på at være sammen med og rumme, siger Jan Andreasen.

Det kan ifølge ham måske kan skyldes, at man har fjernet et pres fra eleverne ved, at de ikke har skullet agere i samme rum som andre.

De har kunnet have en distance, men alligevel en tæthed til den voksne underviser.

- De har kunnet have en distance, men alligevel en tæthed til den voksne underviser, siger han.

Lars Buchholt Kristensen, formand for Ungdomsskoleforeningen, har hørt de samme erfaringer fra sine lederkolleger rundt om i landet – at man har fanget en gruppe af elever ind med fjernundervisningen.

- Der er faktisk nogle potentialer fremadrettet i forhold til dem, vi ikke nu kan få motiveret af vores tilbud. Så jeg kan godt genkende billedet, og mine folk er jo optaget af, hvad kan vi trække ud af det her, når vi lige om lidt skal videre, siger han.

Andre kommer til orde

Et af de områder, hvor man har gjort sig erfaringer forud for coronaen er på VUC-området – dog mest i form af blended learning, hvor der både er onlineundervisning og møde med en sparrende og coachende lærer.

Det siger Pernille Brøndum, der er formand for institutionsforeningen Danske HF & VUC og selv rektor på Nordvestsjællands HF og VUC. Her oprettede man før coronaen et læringscenter i Holbæk og Kalundborg, som mest skete af nød, da det er svært at stable store nok hold på benene niveau- og fagmæssigt i så små områder.

Og nogle af kursisterne har udtrykt, at de faktisk lærer mere på denne måde, blandt andet fordi der er større mulighed for undervisningsdifferentiering. Men det har også vist sig at være en fordel for de grupper af kursister, som af den ene eller anden grund har det svært med fremmøde-undervisning.

Vi har både på AVU og HF oplevet kursister, der druknede i klasseundervisning.

- Jeg tror, vi skal passe på ikke at tale onlineundervisningen helt ned under gulvbrædderne, som jeg synes, mange gør lige nu. Vi bliver afhængige af den også fremover, og læringsmæssigt kan en kombination af fremmøde og online faktisk vise sig også at fange nogle kursister, som ellers bliver tabt i et klasselokale, siger Pernille Brøndum.

Hun påpeger, at der jo også kan være noget utaknemmeligt ved samlende klasseundervisning.

- Vi har både på AVU og HF oplevet kursister, der druknede i klasseundervisning, og som pludselig kom til orde i en onlineundervisning. De kan måske ikke lide at sige noget, når alle kigger. Men de kan godt skrive noget til lærerne, og har fået mere plads fagligt på den her måde, siger hun og tilføjer:

Der er virkelig mange elever, som kommer til orde på denne måde. Også kursister med for eksempel social angst.

- Så der er virkelig mange elever, som kommer til orde på denne måde. Også kursister med for eksempel social angst.

Onlineundervisningen på VUC har ifølge hende haft kursister, som har et max på deres sociale kapacitet:

- De kan ikke bære at være sammen med andre i mere end 12 timer om ugen. Så der er rigtig mange nuancer i onlineundervisning, siger Pernille Brøndum.

En midlertidig løsning

Signe Marie Bjerregaard er psykolog i Psykiatrifonden, men trækker primært på sin viden i forhold til sårbare elever i heltidsundervisningen fra det arbejde, hun havde før, nemlig som PPR-psykolog i Faxe Kommune.

Her var hun blandt andet tilknyttet heltidsundervisningen og stødte på rigtig mange enkeltsager med børn og unge, der vægrede sig ved at møde fysisk op på skolen. De havde dog stort set alle et ønske om at blive ”normale” igen. Og derfor mener hun, at man skal være varsom med at lade dem være bag en skærm i en fortsat onlineundervisning.

Det er synd, hvis vi bare giver op og ikke prøver at lære dem at indgå i relationer.

- Man skal i hvert fald ikke prøve at negligere, at for mange af de her unge er det deres største ønske at være normale, sætte sig op på cyklen og bare komme i skole på almindelig vis. Men der er noget, der gør det rigtig svært for dem at tage det skridt. Jeg har næsten ikke været med i nogle skolevægringssager, hvor der ikke ligger et dybfølt ønske om at være normal, siger hun.

Man skal altså ikke bare acceptere, at de unge hellere vil undervises derhjemme?

- Jeg tænker i hvert fald, at det er rigtig ærgerligt, hvis det bliver den nye standard – at så laver vi bare et forløb, hvor vi underviser den unge hjemmefra. Der vil være nogle unge, hvor det måske vil være den rigtige løsning, men også mange andre, som dybest set har et ønske om at komme ud blandt andre unge igen. Og dem når man ikke med for eksempel en onlineundervisning, siger hun.

Et tveægget sværd

Signe Marie Bjerregaard tilføjer, at det dog er et lidt ”tveægget sværd”: Det kan godt være, at den unge har brug for i en periode at blive hjemmeundervist, men hvis man ikke bliver skubbet til at komme tilbage og ud og eksponeret for noget af det, man er bange for, er man også med til at vedligeholde angsten.

- Det skal man i hvert fald have for øje, at det er en midlertidig løsning, hvor slutmålet er noget andet.

Der er noget, de går glip af, som de jo i hvert fald ikke får, når de bliver hjemmeundervist – relationer, samarbejde og lignende.

Så ifølge hende kan det godt fungere her og nu som en helle for mange unge, men det skal ikke fortsætte, så de bliver fastholdte i angst og isolation.

- Der er noget, de går glip af, som de jo i hvert fald ikke får, når de bliver hjemmeundervist – relationer, samarbejde og lignende. Jeg har nok den indstilling, at det er synd, hvis vi bare giver op og ikke prøver at lære dem at indgå i relationer, siger hun og tilføjer:

- Vi lever i et samfund, hvor det med relationer kun bliver vigtigere i den tid, vi går i møde. Så man går glip af noget væsentligt ved bare at opgive. Jeg synes, man skal være lidt insisterende på, at det er noget, der skal læres.

Del siden på: