tomt klasselokale.jpg
Nyhed

Lærerne går til fjern­undervisning med krum hals og stor kreativitet

Der er ros til lærerne fra de centrale parter på erhvervsuddannelses­området. Og en opfordring til at dele gode erfaringer og opsamle den viden, man får, til fremadrettet brug for også andre.

EUD-lærerne ser ud til at have bestået opgaven med at undervise online under coronaen med en thumbs up, selv om de er blevet kastet ud i at undervise efter nødbekendtgørelse.

 Sådan lyder det fra erhvervsuddannelsernes centrale parter.

 - Vores oplevelse er, at der er en kæmpe mobilisering på det her. Lærerne er gået til opgaven med krum hals og stor kreativitet trods alle de uklarheder og spørgsmål, der har været, siger Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef hos Dansk Industri.

Coronasituationen, der betød et akut farvel til normal undervisning og et nødvendigt værsgo til digital fjernundervisning, kunne have været en mavepuster for undervisningen. Men lærerne på erhvervsuddannelserne er i stedet kommet hurtigt op i gear med at fjernundervise efter nødbekendtgørelse.

Underviserne er – som altid – i front, når det gælder selve undervisningen.

For nogle lærere har det været nemmere at sadle om – for eksempel på det merkantile område, hvor flere i forvejen kører med e-læring. Men for mange andre, der dels ikke har arbejdet med fjernundervisning før, og dels kører praktisk undervisning og værkstedsundervisning, har man også klaret udfordringen med stor arbejdsomhed og kreativitet, lyder det fra DI og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. 

- Underviserne er – som altid – i front, når det gælder selve undervisningen også på nye måder, som det sker i denne tid, siger Lone Folmer Berthelsen. Hun peger på, at lærerne udover at skulle sørge for god undervisning, også har skullet følge op på de elever, som man kan være nervøse for falder fra. De har skulle gøre noget ekstra ud af også at sikre relationen til dem.

De har tænkt ud af boksen

Sekretariatschef i Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Morten Ørnsholt, er også fuld af lovord over lærerne og deres evne til at omstille sig. Blandt andet i forhold til den store udfordring, at der i så høj grad er tale om praktiske uddannelser. For det er noget af en mundfuld at skulle overføre håndelags-undervisning til computer eller mobil:

Lærerne har prøvet at være mere fleksible og taget fat på noget af det, der kan lade sig gøre.

- Men lærerne har haft den tilgang at forsøge sig frem med et ”hvordan kan vi gøre det, og hvad skal vi finde ud af for at gøre det her godt?” Der er jo ikke nogle, der har været forberedt på den her situation. Så lærerne har prøvet at være mere fleksible og taget fat på noget af det, der kan lade sig gøre, og har gemt noget andet til senere, hvor det forhåbentligt bliver nemmere, siger han og understreger, at det kræver, at man ”tænker lidt ud af boksen” og prøver at inspirere hinanden.

- Men det kan jeg også fornemme, at lærerne gør: Der kører nogle erfaringer rundt i miljøet, som ”nå, har I gjort det sådan, det kan vi måske også prøve”, siger han og forklarer, at han især har set denne ”tænken ud af boksen” i forhold til at afvikle svendeprøver:

- Her har nogle justeret og tilpasset svendeprøven og talt med dem i fagligt udvalg om, hvordan man kan gennemføre noget uden at være til stede, siger han.  

Ledelse er fortsat meget vigtigt

Lidt for mange lærere har dog været lidt overladt til sig selv i den digitale nøds-omstilling. De har fået at vide, at ”nu må du bare få noget nødundervisning op at køre”, fortæller Lone Folmer Berthelsen, som finder det uacceptabelt at lade lærerne stå alene med opgaven.

- Uddannelseslederne skal også træde i karakter i sådan en situation. De skal stå til rådighed med den sparring, man som underviser har brug for, og de skal sørge for, at it fungerer. I det hele taget skal man som leder og institution sørge for, at rammerne er optimale for, at underviserne kan løfte opgaven, siger Lone Folmer Berthelsen. Hun understreger, at det har nogle uddannelsesledere gjort fremragende:

- Men der er nogle, hvor der er plads til forbedring, siger hun og tilføjer, at lederne skal sørge for at holde sig i kontakt med underviserne. DI’s erfaringer med fjernledelse viser faktisk, at lederne bør holde sig endnu mere i kontakt med medarbejdere end ellers – og også dem, som ikke selv kontakter lederne, forklarer hun.

Del jeres viden!

De erfaringer med fjernundervisning, som alle er blevet kastet ud i lige nu, bør man samle op på. Både de gode og de mindre gode. Erhvervsuddannelseschefen opfordrer derfor til, at man på tværs af undervisningsområder deler sine gode ideer og erfaringer med, hvordan man får det til at fungere, og hvilke gode modeller, man har fundet frem til.

Nogle gange lærer man også noget af kriser. Man får prøvet ting af, som man ikke får prøvet til dagligt.

- Vi vil gerne stille os til rådighed for at samle erfaringerne og brede dem og modeller ud både internt og på tværs af uddannelsesområder og institutioner. Erfaringerne skal være med til at styrke kvaliteten af undervisningen fremadrettet, men både gode og mindre gode erfaringer med, hvad online undervisning kan – og ikke kan – er værdifuld viden i denne tid, understreger Lone Folmer Berthelsen.

Rummer eksperimenter

Morten Ørnsholt fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg håber også, at man vil bringe nogle erfaringer videre med fjernundervisningen efter coronaen:

- De kan bruges til at få flere strenge at spille på fremadrettet. Når man forhåbentlig snart åbner igen og tingene normaliseres, kan det sagtens være, at der ud af det her bliver nogle lærermæssige erfaringer med, hvor det er godt eller rigtigt godt som et supplement til den klassiske måde at undervise på. Den her situation rummer jo også nogle eksperimenter med undervisningsformer, og det kunne godt give nogle gode erfaringer, som man måske kunne implementere fremover i en mere almindelig skolesituation.

Det er i hvert fald min oplevelse, at lærerne gør alt, hvad de kan.

Så det, der er foregået i den her periode, har ikke været fuldstændigt spildt?

- Det har jo ikke ligefrem været en gave til nogen som helst, men når det nu skal være, så må man sige, at nogle gange lærer man også noget af kriser. Man får prøvet ting af, som man ikke får prøvet til dagligt, og noget af det kan bestemt også være værd at tage med sig i visse situationer, siger han.

Lone Folmer Berthelsen understreger, at det selvfølgelig er for tidligt at sige, om underviserne lykkedes med fjernundervisning i en grad, så eleverne vil kunne klare sig på samme niveau som før, når de engang skal til prøve:

- Men det er i hvert fald min oplevelse, at lærerne gør alt, hvad de kan for det, siger hun.

Didaktikken er vigtig

Hvad fjernundervisningen kan bidrage med i et lidt mere langsigtet perspektiv er lidt svært at sige. Og et stort spørgsmål, da uddannelserne er så forskellige. Alligevel giver erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri Lone Folmer Berthelsen et bud:

- Online-undervisning kan for eksempel understøtte elevernes læringsprogression – både hos dem, der kan og vil noget mere, og dem, der har brug for tilegne sig tingene over flere omgange, siger hun og forklarer, at man i DI har et ønske om, at man også på sigt i langt højere grad gør sig erfaringer med digitale underviserstyrede læringsforløb med en didaktisk tilrettelæggelse.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det er underviserstyret onlineundervisning – ikke metervare. Der skal være en pædagogisk tanke bag. Derfor er det også vigtigt, at lærerne selv er med til at udvikler forløbene og selv plukker i det, der giver mening i deres forløb, siger hun.

Der, hvor onlineundervisning ikke er optimal, er i forhold til den sociale interaktion og relationen, forklarer Lone Folmer Berthelsen, men tilføjer, at man også kan bruge onlineundervisningen til at styrke relationen.

- Det er også vigtigt for mig at pointere, at vi ikke tænker onlineundervisning som noget, der er billigere. Skoler kan ikke spare på lærerstyret onlineundervisning – det ville være en helt forkert vinkel at gå ind i det med. Vi skal ikke have mere onlineundervisning for at spare, men for at kvalificere undervisningen og styrke læringseffekten hos eleverne yderligere.

Men er der ressourcer til det? Erhvervsuddannelserne er trængte økonomiske.

- Ja, der er ressourcer, hvis man gør det klogt

Del siden på: