Mattias Tesfaye_Foto Lasse Lagoni_Skills2023_.jpg
Nyhed

Tesfaye: EUD-lærerne skal være garant for en skarp faglighed

Det er lærernes ansvar at være fagligt skarpe, og det er børne- og undervisningsministerens ansvar at finde pengene, hvis flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Mattias Tesfaye er med på, at den faglige fernis på flere erhvervsskoler kan være spredt tyndt ud efter mange fyringer.

Inge Gleerup

Foto: Lasse Lagoni

6. februar 2023

Uddannelsesbladet…

... bad om interview vedrørende FGU, EUD og VEU hos den nye børne- og undervisningsminister. Men i første omgang var Mattias Tesfaye kun klar til at tale om FGU og EUD. Vi vil forsøge igen at spørge om interview om VEU senere på året.

Han blev uddannet murer i 2001. Men det betyder ikke, at hans politik for erhvervsskoleområdet vil være anderledes, end hvis en enhver anden fra SVM-regeringen havde indtaget børne- og undervisningsministeriet.

- Regeringens politik er lagt fast på Marienborg, fastslår Mattias Tesfaye.

Umiddelbart oplever han ikke, at der er sket store forandringer på den uddannelse, han selv tog for 20 år siden, og den, som nuværende murerelever får. Anderledes synes han, det ser ud på de erhvervsuddannelser, der i højere grad benytter teknologi som en del af det faglige grundlag. Han har netop besøgt en SOSU-skole, som han kalder ”sindssygt lækker”.

Eleverne kræver mere kvalitet

Sidste år fik Lærlingeoprøret stor mediebevågenhed og taletid på Christiansborg, da lærlinge og svende fra håndværkeruddannelserne satte skub i debatten om utidssvarende værktøj, udstyr og lærerkompetencer på erhvervsskolerne.

-Jeg synes, at det var befriende rart, at der var nogle lærlinge, der stillede sig op på ølkassen og krævede kvalitet i deres uddannelse. Også uden at det blev på en klynkende måde, siger Mattias Tesfaye.

Lærerne er det vigtigste for elevernes oplevelse af kvalitet i uddannelsen

Fagligheden kredser ministeren længe om i interviewet med Uddannelsesbladet. Han oplever, at han kan træde ind på nogle erhvervsuddannelser, hvor han mærker, at fagligheden er bærerende. Andre steder kan han ikke fornemme, om der uddannes skorstensfejere eller frisører.

Lærerne er vigtige for kvaliteten

- Det er ikke for at tørre den af på faglærerne. Men jeg håber, at lærerne er klar over, at selvom værktøjet måske er slidt, maskinerne gamle og klasseholdene store, så er lærerne det vigtigste for elevernes oplevelse af kvalitet i uddannelsen, siger børne- og undervisningsministeren.

- Det er meget vigtigt for mig, at erhvervsskoler fremstår seriøst. Og jeg må sige, at jeg synes, at det nogle steder fremstår lidt slasket, lyder det fra den tidligere murerelev.

Det har ledelserne en del af ansvaret for, pointerer Mattias Tesfaye.

- Jeg er klar over, at taxameterstruktur og økonomi også har betydning for velfungerende erhvervsskoler, og det er mit ansvar at sikre det. Så er det lærerens ansvar at ligne en million, når man kommer ind i klasselokalet og for eksempel smile over hele femøren, når man får en mursten i hånden.

Der er jo en årsag til, at vi har indført den diplomuddannelse

Lærernes skal opdateres

Analyser fra Danmarks Evalueringsinstitut viste i 2022, at kun hver tredje erhvervsskolelærer, som er omfattet af kravet om at skulle have en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, har været gennem hele uddannelsen.

- Der er jo en årsag til, at vi har indført den diplomuddannelse. Jeg er også godt klar over, at i en presset hverdag kan det blive udskudt. Vi er nødt til at holde fast i, at selv om det koster penge og tid, så skal det gennemføres, siger Tesfaye.

Han synes også, at det vigtigt, at faglærere, der arbejder på uddannelser, hvor deres fag udvikler sig hurtigt, skal opkvalificeres for at gøre erhvervsuddannelserne attraktive.

Frafald, fyringer og kvalitet

Ministeren kobler selv fyringer, kvalitet i uddannelserne og det store frafald sammen. Sidste år blev der afskediget omkring 250 lærere på EUD og AMU. I årene inden var der i forvejen forsvundet omkring 1.000 fuldtidsstillinger over 10 år.

Vi kunne have mange flere lærere ansat på hovedforløbene, hvis færre faldt fra

- Man kan jo ikke bare beholde lærerne ved elevnedgang. Men nogle steder begynder det at true den kritiske masse, der er på et lærerkollegie, og så begynder det at være lidt mere alvorligt. Jeg er meget opmærksom på, at der skal vi have øget tilgangen og sænket frafaldet, siger ministeren.

Han har selv blæst til kamp mod frafaldet, uden at der er kommet konkrete ideer endnu.

-Vi kunne have mange flere lærere ansat på hovedforløbene, hvis færre faldt fra. Og frafald er mange forskellige ting. På de tekniske skoler handler det om overgangen til hovedforløbet, så noget går galt i praktikken. Det skal vi have fulgt op på, siger Tesfaye.

Sidste år blev der uddannet 27.000 faglærte. Det er for få, mener han. Ud over at mindske frafaldet har ministeren derfor også ambitioner om, at flere unge og voksne skal begynde på erhvervsskolerne. Her vil han også høre arbejdsmarkedets parter, eleverne og Uddannelsesforbundet.

Del siden på: