041121_FGU_Aalborg_29.jpg
Nyhed

Undrer sig over ”bedagede” FGU-tal

Den første statusredegørelse om FGU fra Børne- og undervisningsministeriet er både godt og dårligt nyt. Blandt andet hvor få, der søger EGU. Den hviler dog på relativt gamle tal.

Af Dorthe Plechinger

Modelfoto Jens Bach

18. januar 2022

De unge trivedes på FGU. En stor del af dem kom i uddannelse eller beskæftigelse, og fraværet var højt.

Det viser den første status af FGU fra Børne- og Undervisningsministeriet. Men da den i nogle af opgørelserne bruger halvandet år gamle tal, siger den mere om, hvordan tingene var, end hvordan de er. Så kan den overhovedet bruges til noget?

- Ikke meget, udover at tallene nu står samlet. Men jeg undrer mig da over, at de er så bedagede, siger Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan med henvisning til, at der findes nyere tal i ministeriet, som kunne være relevante at bruge.

Der er overhovedet ikke den aktivitet på FGU, som der burde være i forhold til behovet i målgruppen.

FGU-redegørelsen viser altså mest tal, man kender. Blandt andet om elev-tilgangen. Men den samler også op på de tre ”retningsgivende” mål for FGU: beskæftigelse, trivsel og fravær. I forhold til det ret væsentlige tal på, hvor mange FGU-elever, der kommer videre i job eller uddannelse, slutter opgørelsen dog i midten af 2020. Det vil sige for halvandet år siden.

Der er et potentiale

Tilgangen af elever til FGU var højest i tredje kvartal i 2019, hvor FGU startede, I 2020 begyndte 9.200 elever – de fleste på PGU – mens knap så mange elever valgte den almene grunduddannelse, AGU, og søgningen til EGU’en var helt i bund.

Potentialet er ellers fortsat stort. Cirka 46.000 unge mellem 15-24 år havde i februar 2020 ikke gennemført anden uddannelse end grundskolen, var ikke i job eller i gang med en uddannelse. 

- Så der er overhovedet ikke den aktivitet på FGU, som der burde være i forhold til behovet i målgruppen, siger Hanne Pontoppidan og peger på, at udfordringen derfor stadig er den samme – at få fat på de unge – og at den er endnu større nu, hvor der er en dalende tilgang til FGU. Det er noget, der skal findes en løsning på hurtigst muligt, understreger hun.

Dog viser tal dog det positive, at andelen af disse unge er faldet fra 7 procent i 2019 til 6,6 procent i 2020. 

Udslusning hviler på analyse

Redegørelsen viser, at der ER succes med FGU-ordningen – eller var. Cirka 80 procent af eleverne var i gang med enten uddannelse eller beskæftigelse en måned efter at have fuldført FGU. 439 elever eller 16 procent var i beskæftigelse, og 1.804 – eller 64 procent – var i uddannelse.

En del af øvelsen med FGU er jo også at lære dem at gå i skole og deltage aktivt og forpligtende. Derfor skal tallet også ses i forhold til alternativet

Men opgørelsen er fra august 2019 til august 2020. Der mangler ”centrale data på området”, som det hedder i rapporten. Det betyder, at tallene hviler på en analyse. Og ministeriet skriver, at det må forventes, at denne foreløbige analyse viser en højere overgang end den, fremtidige opgørelser vil vise.

Eleverne trives

Der er også andre gode nyheder. Eleverne ser ud til at trives på FGU. De giver en samlet høj score på 3,9 point på en trivselsskala fra 1-5, og det gælder både i forhold til læringsmiljø, fysiske rammer og det sociale område. Det er kendt viden, da trivselsundersøgelsen er fra 2020. Den dårlige nyhed er, at det må være en score, som en mindre andel af eleverne har afgivet, for fraværet er relativt stort?

Fraværstallene dækker over store variationer hen over perioden og fra institution til institution – og skal blandt andet ses i lyset af Corona-tidens nedlukninger. Men tallene viser overordnet, at en fjerdedel af FGU-eleverne har en samlet fraværsprocent på over 40.

- Corona er en væsentlig del af årsagen i 2020, og der har været enormt mange begynder- og implementeringsopgaver og rod på en masse skoler, siger Hanne Pontoppidan. Men hun understreger også, at FGU har en målgruppe, ”der mildt sagt kan have det anstrengt med at gå i skole”:

- En del af øvelsen med FGU er jo også at lære dem at gå i skole og deltage aktivt og forpligtende. Derfor skal tallet også ses i forhold til alternativet – at nogle helt fravælger at gå i skole, siger hun.

EGU skal have hjælp – nu

EGU er stadig et voldsomt problembarn. Kun 115 elever startede på EGU i august 2019, og tallet var i 2020 dalet til 29 – og er så vidt vides fortsat nedadgående.

- Det er helt afgørende, at vi får gjort noget ved dette nu. EGU er et fantastisk tilbud til en gruppe af unge, der skal have en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet via en meget praktisk uddannelsesvej, siger Hanne Pontoppidan:

- Hvis vi ikke handler og får rettet søgningen til EGU op nu, så risikerer vi, at den uddør helt.  

Overgang til andet august 2019-august 2020

 

Antal                              Andel          Procent

I beskæftigelse               439             16 procent

I uddannelse                  1.804          64 procent

Modtog offentlig ydelse  117             4 procent

Selvforsørget                 455             16 procent

Samlet                          2.815          100 procent

Se statusrapport her 

Nyere tal for tilgang og fravær

Børne- og Undervisningsministeriets egen uddannelsesstatik har nyere tal end dem, der er brugt i statusrapporten.

Blandt andet over tilgangen af elever. Der er dog kun tal for de tre første kvartaler i 2021, hvor 5.225 elever startede på FGU. Antallet af elever de tre første kvartaler i 2020 var derimod 8.395. Det vil sige et fald på 38 procent.

Tallet for mere end 40 procents fravær på FGU er steget i alle regioner. Uddannelsesstatistikken har dog kun tal for dette i de to første kvartaler i 2021. Derfor er tallene her en sammenligning mellem de to første kvartaler i henholdsvis 2020 og 2021.

Mere end 40 procents fravær 1. og 2. kvartal

Region Hovedstaden

I 2020: 16,9 og 13,87 procent i første og andet kvartal

I 2021: 21,72 og 29,92 procent i første og andet kvartal.

Region Midtjylland

I 2020: 10 og 4,45 procent i første og andet kvartal

I 2021: 13,26 og 21,64 procent i første og andet kvartal.

Region Nordjylland

I 2020: 3,38 og 3,13 procent i første og andet kvartal

I 2021: 8,81 og 16,40 procent i første og andet kvartal.

Region Sjælland

I 2020: 38,30 og 9,84 procent i første og andet kvartal

I 2021: 16,06 og 30,04 procent i første og andet kvartal

Region Syddanmark

I 2020: 8,27 og 9,57 procent i første og andet kvartal

I 2021: 10,40 og 20,03 procent i første og andet kvartal

Læs mere - Uddannelsesstatistik

Del siden på: