P1030241.JPG
Nyhed

Forsvarsforbeholdet skaber debat om Uddannelsesforbundets politiske arbejde

Skal Uddannelsesforbundet kun arbejde politisk for medlemmernes løn og arbejdsvilkår samt uddannelsespolitik? Eller skal forbundet også deltage i politisk arbejde, der ligger uden for uddannelsesområdet? Den debat blev sat i gang på forbundets repræsentantskabsmøde efter FH’s anbefaling til at stemme ja til forsvarsforbeholdet.

Inge Gleerup

2. maj 2022

En resolution fra sektionen for ungdomsskolelærere skabte en større debat blandt de tillidsvalgte på Uddannelsesforbundets repræsentantskabsmøde. Den oprindelige resolution koblede den kommende folkeafstemning om forsvarsforbeholdet sammen med manglende bevillinger til uddannelsesområdet og andre velfærdsområder i Danmark som følge af budgetloven.

Budgetloven sætter normalt et loft på, hvor mange penge der årligt må bruges i stat, regioner og kommuner. Loven blev første gang midlertidig ændret under corona-pandemien. Nu er der igen løsnet for de økonomiske krav i loven, da krigen i Ukraine og de 100.000 flygtninge, der forventes til Danmark, kan få en betydelig indflydelse på det offentlige forbrug i 2022.

- Lempelserne i budgetloven betyder, at vi i Danmark kommer til at bruge 18 milliarder kroner ekstra på krudt og kugler i stedet for på velfærden, som i den grad har brug for et løft. Se på vores egne undervisningsområder. Se også på, hvordan de seneste tal viser, at hver femte elev går i privatskole i stedet for folkeskole. Senest har en EVA-rapport cementeret, at inklusionen i folkeskolen også er fejlet, sagde sektionsformanden for ungdomsskolelærerne, Jan Andreasen, da han fremlagde resolutionen. 
 

jan.jpg
Jan Andreasen, sektionsformand for ungdomsskolelærerne
Jan Andreasen, sektionsformand for ungdomsskolelærerne

Jan Andreasen gjorde det også klart, at resolutionen var et modstykke til den klare ja-anbefaling, som formanden for hovedorganisationen FH, Lizette Risgaard, kom med tidligere på foråret.

Forbundets hovedbestyrelse havde i forberedelserne til repræsentantskabsmødet været delt i spørgsmålet om resolutionens indhold. Et flertal mente, at resolutionen kunne opfattes for politisk og var for langt væk fra kerneopgaven i forhold til Uddannelsesforbundets vedtægter.

Hvor går grænsen for fagforeningspolitik?

Forslaget fra ungdomsskolelærerne fik også flere tillidsrepræsentanter på talerstolen for at understrege, at Uddannelsesforbundet er partipolitisk neutralt, og derfor er en stillingtagen til forsvarsforbeholdet ikke inden for skiven af, hvad forbundet bør beskæftige sig med.

- Det er uheldigt, at Lizette Risgaard kommer med den anbefaling, men jeg synes alligevel ikke, at det hører hjemme, at vi i Uddannelsesforbundet skal forholde os til et for eller imod forsvarsforbeholdet, lød det fra Torben Michelsen.

Han er foreningsformand på erhvervsskolen Tradium og hovedbestyrelsesmedlem i Uddannelsesforbundet.

- Selvfølgelig blander vi os i politik, men det er undervisningspolitik, for det er her, vores medlemmer arbejder. Men i Nordjylland, hvor jeg kommer fra, er jeg sikker på, at flere af medlemmerne ville melde sig ud, hvis forbundet kommer med anbefalinger på andre politiske områder, sagde Jens Andersen, der er foreningsformand på Tech College og også medlem af hovedbestyrelsen.

Foreningsformanden Flemming Bruun fra Mercantec gjorde opmærksom på, at netop Uddannelsesforbundets uafhængighed fra politiske partier er vigtig i særligt én opgave som tillidsrepræsentant:

- Når jeg er i gang med medlemshvervning, så oplever jeg en lettelse, når jeg kan fortælle, at Uddannelsesforbundet er partipolitisk uafhængigt.

Plads til både ja- og nej-anbefaling

Et flertal i forbundets hovedbestyrelse fremlagde et ændringsforslag, hvor det mere politiske indhold om forsvarsforbeholdet blev fjernet fra resolutionen.

Hovedbestyrelsesmedlem Lotte Klein, der også er sektionsformand for VUC-lærerne, støttede den oprindelige resolution fra ungdomsskolesektionen.
- Jeg har svært ved at se, at resolutionen er partipolitisk. Den handler mere om, at pengene kun kan bruges én gang. I skal se resolutionen som en anerkendelse af, at vi i fagbevægelsen skal have mulighed for at mene noget forskelligt og diskutere det, lød det fra Lotte Klein.

SE UDDANNELSESFORBUNDETS RESOLUTION oprust på uddannelse og velfærd

Også Jeppe Jensen, der er medlem i sektionsbestyrelsen for ungdomsskolelærerne, var kritisk overfor den mere udvandede resolution fra flertallet i hovedbestyrelsen.

- Jeg har brug for, at mit forbund kan sige FH imod. Jeg synes simpelthen, at det er for tøset, at man ikke må have en anden holdning, sagde Jeppe Jensen.

En afstemning endte dog med, at repræsentantskabet vedtog den korte resolution, hvor der ikke henvises til afstemningen om forsvarsforbeholdet.

Del siden på: