121120_FUG Midt-Vest_Skjern_07.jpg
Jens Bach
Nyhed

FGU rammes af stigende priser på alt fra jern til nyttedyr

FGU Midt- og Øst­sjælland er bekymret for næste års undervisning i de praktisk fag. Det gælder alt fra insti­tu­tionens smede- og tømrerværksteder til dens køkken og gartneri.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

22. november 2021

Voldsomt stigende priser på metal og træ kan blive en stor udfordring for undervisningen i de praksisorienterede fag på FGU næste år.

Sådan lyder advarslen fra FGU Midt- og Østsjælland, der som eksempel nævner, at prisen på jern omtrent er tredoblet det seneste år.

I vores gartneri bruger vi eksempelvis ikke sprøjtemidler, men nyttedyr som ofte kommer langvejs fra. Også prisen på dem er steget.

- Vi bliver selvfølgelig presset økonomisk, når materialepriserne stiger. Det gælder især priserne på jern og træ, som er steget ret meget. Men vi mærker det også på grønt til vores køkkener. Og vi forventer også, at vi vil få udfordringer med mejeriprodukter, som er stigende i andre lande, fortæller Jesper Madsen, direktør for FGU Midt- og Østsjælland.

Energi-priser er en økonomisk bombe

En yderligere udgiftspost, hvor FGU Midt- og Østsjælland allerede nu mærker øgede omkostninger, er på energi-priserne.

Eksempelvis er prisen på gas på få måneder steget fra en enhedspris på omkring 3,20 kroner til 8,5 kroner.

- Nu står vi på tærsklen til vinteren, hvor væksthus, værksteder og bygninger generelt set skal opvarmes. Og med en stigning, der er så kraftig, er det en bombe under vores økonomi, advarer Jesper Madsen.

Oven i det oplever FGU Midt- og Østsjælland, at elpriserne er steget fra cirka 0,37 kroner til 0,80 kroner i enhedspris.

Er især bekymret for næste år

Direktøren for den sjællandske FGU er ikke urolig for at kunne overholde indeværende års budget som følge af prisstigningerne. De hidtidige prisstigninger har institutionen nemlig kun lidt under et par måneder, blandt andet fordi skolens lokaler har været lukket ned som følge af corona. Nedlukningen har nemlig betydet, at FGU’en i den periode ikke har skullet varme alle lokaler op eller købe så mange materialer ind.

Derfor går Jesper Madsens bekymring primært på næste år.

- Energiselskaberne overbyder nærmest hinanden i, hvor meget priserne kommer til at stige. Og det er meget svært at budgettere ud fra, påpeger han.

Også køkken og gartneri rammes

Det er især FGU Midt- og Østsjællands produktionsgrunduddannelses-linje (PGU), der udgør omkring to tredjedel af institutionens elever – og som blandt andet omfatter smedeværksted, tømrerværksted, gartneri og køkken – som bliver ramt af de stigende priser.

- Udover selve prisstigningerne er jeg bekymret for, om vi næste år overhovedet kan få materialerne. I vores gartneri bruger vi eksempelvis ikke sprøjtemidler, men nyttedyr som ofte kommer langvejs fra. Også prisen på dem er steget, og kan de ikke komme frem, har vi planter, der dør, fortæller Jesper Madsen.

Hans håb er, at der kommer en håndsrækning fra politikerne.

- Politikerne bør indeksregulere taxameteret på det her område, hvis de gerne vil have undervisning, som er praksisorienteret og minder om arbejdet på de virksomheder, de unge skal ud i. Det er jo svært at lave tømrerarbejde uden træ eller mad uden råvarer, pointerer Jesper Madsen.

Del siden på: