Udd_feriepenge.gif
Kim Ewald Fossum
Få tjek på

Nu kan du få de sidste indefrosne feriepenge

Frem til 31. maj kan du hæve de to sidste uger af de feriepenge, som skulle gemmes til din pensionstid som følge af den nye ferielov. Skal du gøre krav på dem nu, eller skal du lade dem stå? Få et par oplysning­er, der kan kvalificere din beslutning.

Inge Gleerup

Kim Ewald Fossum

25. marts 2021

Der skal ekstra gang i den danske økonomi efter et år med corona-pandemien. Det mener partierne i Folketinget. Derfor har de aftalt, at du og de øvrige lønmodtagere kan få udbetalt de sidste feriepenge – svarende til to uger – som blev indefrosset i forbindelse med den nye ferielov, som trådte i kraft i 2020.

Der er tale om penge, som du allerede har optjent fra september 2019 til og med august 2020. Feriepengene udgår 12,5 procent af din løn i perioden. Intentionen i den nye ferielov var oprindelig, at du først skulle få udbetalt det indefrosne beløb, når du er nået folkepensionsalderen, og så ville feriepengene først blive beskattet på det tidspunkt. Spørgsmålet er så, om det er smartere at få fingre i dem nu. Få et par fakta med, før du beslutter dig.

Hvis du lader pengene stå

De indefrosne feriepenge er placeret hos Lønmodtagerens Feriemidler, som bliver forvaltet af LD Fonde, der også forvalter Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Dine feriepenge står som en pensionssum, der vokser over tid, ved at du får del i fondens resultat. LD Fonde forventer at kunne skabe en nogenlunde stabil forretning af de feriepenge i stil med det, som er sket i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Lader du pengene stå, er derfor en mulighed for, at du får et større beløb udbetalt, når du når folkepensionen, end hvis du vælger at få feriepengene udbetalt nu.

Hvis du tager pengene ud nu

Hvis du vælger at hæve de indefrosne feriepenge, så kommer du til at betale skat af dem i 2021. Beløbet beskattes som almindelig indkomst, og den andel af beløbet, som du skal betale i skat, afhænger af dine andre skattepligtige indtægter. Du kan også vælge at sætte pengene ind på en pensionsopsparing og derved udskyde skattebetalingen, hvis du ikke skal bruge pengene i den nærmeste fremtid. 

Offentlige ydelser

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge på grund af corona-situationen har ingen betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser som for eksempel pension, boligstøtte og familieydelser til og med 2023. Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt. Udbetalingen tæller altså ikke med i den indkomst eller formue, dine ydelser fra Udbetaling Danmark bliver beregnet ud fra.

Sådan gør du i praksis

Du kan få pengene udbetalt fra 24. marts og til 31. maj. Lod du pengene stå i efteråret, kan du få alle fem ugers feriepenge udbetalt til marts. Hvis du har besluttet, at feriepengene skal blive stående, behøver du ikke at foretage dig noget. Hvis du vil have pengene, logger du ind på borger.dk. Her bliver der lagt en vejledning, som du kan følge for at få feriepengene udbetalt. I løbet af op mod ti hverdage kan du forvente, at pengene vil være til rådighed på din NemKonto.

Kilder: borger.dk, ld.dk og ft.dk

Del siden på: