121120_FUG Midt-Vest_Skjern_05.jpg
Jens Bach
Nyhed

Ministerium vil afdække manglende aktivitet på EGU’en

Børne- og Undervis­nings­ministeriet sætter nu ind med en afdæk­ning af, hvorfor aktivi­tet­en på EGU-sporet på FGU ligger langt under det forventede. Noget, som flere EGU-vejledere længe har efterlyst.

Dorthe Plechinger

Jens Bach

4. marts 2021

Nu sker der endelig noget i forhold til det dramatiske fald i aktiviteten på EGU-en, efter at den tidligere erhvervsgrunduddannelse blev et spor i FGU’en.

- EGU-sporet har ikke haft den forventede aktivitet, og derfor igangsætter styrelsen en afdækning af, hvilke konkrete udfordringer FGU-institutionerne og den kommunale ungeindsats oplever med EGU-sporet, hedder det i ministeriets nyhedsbrev Nyt om FGU.

Det er på høje tid, da flere vejledere og en erhvervsskole med et EGU-tilbud tidligere har advaret i Uddannelsesbladet om, at EGU’en risikerer at dø, hvis der ikke snart bliver handlet.

- Det er i 11. time, hvis EGU’en skal reddes, har blandt andre EGU-vejleder i FGU Nyborg Hans Albert Pedersen tidligere sagt til Uddannelsesbladet.

Han er også byrådsmedlem og med i bestyrelsen i FGU Danmark.

Økonomi er skruet forfærdelig sammen

En opgørelse fra FGU Danmark sidste sommer viste den dramatiske nedgang: Før FGU’ens start 1. august 2019, hvor EGU altså kørte som selvstændig uddannelse, var der på landsplan 1.450 EGU-elever. Siden er tallet raslet ned, så der i opgørelsen kun var 382 EGU-elever tilbage på landets FGU’er.

Det er blandt andet økonomien i EGU-sporet på FGU’en, der ses at give udfordringer. Tilskuddet ansporer ikke skolerne til at tilbyde dette tredje spor, hed det i bladet fra EGU-vejleder ved FGU Vendsyssel Ib Christensen. Han udtrykte kort og godt, at ”økonomien er skruet ganske forfærdeligt sammen”.

Der er nemlig et langt lavere tilskud til EGU’en end PGU’en – produktionsgrunduddannelsen. Og en undersøgelse fra FGU Danmark har da også vist, at 22 ud af 23 FGU-skoler før sommer 2020 mente, at de havde elever på Produktions-Grunduddannelsen, PGU’en, der burde gå på EGU.  

Nu afsøges behovet

Men nu går ministeriet ifølge nyhedsbrevet altså i gang med at afdække ”det samlede udfordringsbillede” og holde en række møder med ledere og EGU-vejledere fra fire forskellige FGU-institutioner samt fire forskellige kommunale ungeindsatser. Billedet skal være med til at ”afsøge behovet for eventuelle ændringer af EGU-sporet og til at målrette styrelsens understøttelse af EGU-sporet”.

I løbet af foråret forventes der afholdt en række informationsmøder. Det endelige indhold af møderne vil blive fastlagt på baggrund af det udfordringsbillede, der fremkommer i dialogen med sektoren, hedder det i nyhedsbrevet.

Del siden på: