COLOURBOX10273901.jpg
Colourbox
Nyhed

Lærere og ledere til minister: Drop ideen om at inddrage sommer­ferien og weekender

Både lærerne og lederne på erhvervs­uddan­nel­serne og FGU’erne opfordrer børne- og undervisnings­ministeren til at udskyde som­mer­ens eksaminer til efter sommerferien, så eleverne på værksteds­fagene, der har fået nødundervisning under corona, kan nå det faglige niveau, de skal.

Andreas Antoni Lund

Colourbox

15. januar 2021

Det for tidligt at svare på, hvad der skal ske med sommerens eksaminer, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i Folketingssalen onsdag. Dilemmaet er ifølge hende, at eleverne har ”rigtig godt af at få eksamenstræning”, men ikke skal stilles opgaver, som ”de ikke kan gabe over”, skriver Altinget.dk.

Men der er behov for en snarlig udmelding om, hvad der skal ske med sommerens eksaminer og afgangsprøver. Det mener Uddannelsesforbundet, som er fagforbund for blandt andet erhvervsskole- og FGU-lærerne.

Hvis nedlukningen bliver udvidet, vil det ikke være alle elever, som er er klædt godt nok på.

- Frem for alt skal elever og kursister have at vide, om der overhovedet bliver mulighed for forlængelse. Det haster. De har brug for lidt vished for deres fremtid, siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Mus kan ikke erstatte en murerske

Og både lederne på erhvervsuddannelserne (EUD) og den forberedende grunduddannelse (FGU) er enige med lærerorganisationen om, at ministerens melding bør være, at sommerens eksaminer skubbes til starten af næste skoleår, hvis de restriktioner, der onsdag blev forlænget til 7. februar, bliver forlænget yderligere.

- Hvis nedlukningen bliver forlænget til efter vinterferien i uge syv, så har vi en udfordring i de praktiske fag. Vi har på grund af nedlukningen flyttet teorien frem til de første fire-fem uger, før de skal ud på værkstederne og faglokalerne. Og man kan altså ikke erstatte en murerske med en mus, påpeger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L).

- Hvis nedlukningen bliver udvidet, vil det ikke være alle elever, som er er klædt godt nok på. Derfor er det tid til, at vi ser på en forlængelse af forløbene, istemmer Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark.

Nedlukning kan gå ud over faglige niveau

Alle tre organisationer finder det afgørende, at nedlukningen ikke ender med at gå ud over elevernes faglige niveau.

- Vi må ikke bagefter stå med faglærte, som ikke er på niveau med tidligere årgange. Det vil ramme dem, når de skal ud at søge job, fremhæver Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Derfor skal eleverne efter hendes mening eksamineres og bedømmes på samme niveau som normalt.

- Ellers svigter vi dem jo i deres videre færd, påpeger Hanne Pontoppidan.

Skal kunne gå videre i uddannelse og job

Det er ifølge Uddannelsesforbundets formand lige så vigtigt, at de unge på FGU får tilstrækkelig ballast til at kunne klare sig på deres efterfølgende ungdomsuddannelse. Samme bekymring lyder fra lederne.

- Vi ønsker jo ikke at presse elever igennem FGU’en og ind på en anden uddannelse, som de så ikke kan gennemføre. Så hellere give dem noget mere tid, så de bliver klar, mener Henrik Hvidesten.

Også DEG-L finder det afgørende, at EUD-eleverne opnår de kompetencer, de behøver for at kunne gå direkte ud i en læreplads.

Siger nej til inddragelse af sommerferien

Bliver nedlukningen af skolerne forlænget, ønsker såvel DEG-L, FGU Danmark som Uddannelsesforbundet, at uddannelserne bliver forlænget. Det kan for eksempel være fem ugers undervisning, som placeres efter sommerferien.

I Folketingssalen onsdag åbnede børne- og undervisningsministeren ellers for, at eleverne kan komme til at gå i skole lørdage eller i deres ferier. Begge muligheder står således på en bruttoliste over mulige initiativer, der skal lukke faglige huller opstået under nedlukningen, som ministeriet arbejder med, skriver Altinget.dk.

Men de ideer vækker ikke begejstring hos EUD- og FGU-organisationerne.

Alle mennesker har brug for at holde weekend. Og en del af vores elever er jo ikke i uddannelse, fordi undervisning er det sjoveste, de kan forestille sig her i verden.

- Alle mennesker har brug for at holde weekend. Og en del af vores elever er jo ikke i uddannelse, fordi undervisning er det sjoveste, de kan forestille sig her i verden. Så at inddrage weekender og for den sags skyld ferier til undervisning vil ikke være motiverende for dem, pointerer Hanne Pontoppidan.

- Jeg tror, at hverken lærerne eller eleverne er interesserede i at arbejde i deres weekender eller ferier. Her vil jeg fortrække en forlængelse, forklarer Ole Heinager.

- FGU-eleverne har ikke de længste ferier, og jeg tror, at efter at havde igennem en udfordrende vinter og et lige så udfordrende forår – sådan som det ser ud til at udvikle sig nu – så får de brug for at holde ferie, mener Henrik Hvidesten.

Del siden på: