tjek_paa_udd_virksomhed_web_2.gif
Helene Hjorth
Få tjek på

Få tjek på loven om virksomheds­overdragelse

Loven om overdragelse af virksomheder er blandt andet til for at beskytte medarbejderne, hvis eksempelvis en kommune vælger at videregive undervisning i dansk som andetsprog fra en virksomhed til en anden.

Dorthe Plechinger

Helene Hjorth

16. april 2021

Loven om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse – VOL – er lavet til situationen, at virksomhed A sælger en virksomhed til B. Men loven gælder også i udbudssituationer, hvor for eksempel en kommunal opgave som undervisning i dansk som andetsprog går fra en virksomhed til en anden.

Loven skal blandt andet beskytte medarbejderne mod afskedigelse. Og den siger, at en overdragelse i sig selv ikke er en rimelig afskedigelsesgrund. Skal der ske fyringer, skal det kunne begrundes i økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer, der betyder ændrede krav til medarbejdergruppen.

For at finde ud af, om det er en virksomhedsoverdragelse, skal man sammenligne virksomhederne før og efter overdragelsen for at se, om de ligner hinanden tilstrækkeligt – om det er en identisk virksomhed, hvor arbejdsgiveren blot er blevet en anden.

De typiske kriterier

Det er typisk disse kriterier, man bruger til at afgøre, om der er tale om identiske virksomheder:

  • Er det den samme opgave, der udføres?
  • Sidder man i de samme lokaler?
  • Har den nye arbejdsgiver overtaget de materialer, man underviste efter før?
  • Og er det i hovedtræk de samme lærere, der er gået med over til den nye virksomhed?
Lærerne er vigtig ressource

I undervisningsverdenen er det lærerne, der betyder rigtig meget i en overdragelse – om tilstrækkeligt mange af dem fortsætter eller ej i den nye virksomhed. Det niveau, der er fastlagt i retspraksis, er, at hvis mere end halvdelen af lærerne går med over, er der typisk tale om virksomhedsoverdragelse. Men det er altså blot ét af kriterierne.

Rettigheder videreføres

Hvis det er virksomhedsoverdragelse, har lærerne på overdragelsestidspunktet fuldstændig samme rettigheder og pligter hos den nye arbejdsgiver, som de havde hos den gamle i forhold til blandt andet løn og ansættelsesvilkår, anciennitet og arbejdstidsberegninger.

Del siden på: