Udd_feriepenge.gif
Kim Ewald Fossum
Få tjek på

Tænk dig godt om inden du hæver dine indefrosne feriepenge

De kan være et tilskud til et nyt gulv i stuen eller bruges på store jule­gaver til familien. Men spørgsmålet er, om det faktisk er klogere at lade de indefrosne feriepenge ligge på is, indtil du når pensionsalderen.

Inge Gleerup

Kim Ewald Fossum

21. september 2020

Et flertal i Folketinget har besluttet at give dig og de øvrige lønmodtagere mulighed for at få udbetalt et beløb svarende til tre ugers feriepenge.

Muligheden er opstået, fordi fem ugers feriepenge er blevet indefrosset med den nye ferielov, der trådte i kraft i år. Tanken var oprindeligt, at du først skulle få udbetalt det indefrosne beløb, når du er nået folkepensionsalderen.

Men nu får du så alligevel mulighed for at få fingere i et beløb svarende til cirka tre af de fem ugers feriepenge. Det er et af flere politisk besluttede greb fra Folketingets side, som skal sætte gang i den danske økonomi som følge af corona-krisen.

I kroner og ører betyder det, at hvis du har en månedsløn før skat og pension på 30.000 kroner, så får du omkring 27.000 kroner udbetalt – vel at mærke før skat. Du kan dog også vælge at lade pengene bliver stående, så de kan vokse lidt og forsøde pensionisttilværelsen, når den tid kommer.

Det er imidlertid svært at sige, hvad der er den bedste løsning for lige netop dig. Det afhænger af din individuelle situation og dine behov.

 

Hvis du lader pengene stå

De indefrosne feriepenge er placeret hos Lønmodtagerens Feriemidler, som bliver forvaltet af LD Fonde, der også forvalter Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Dine feriepenge står som en pensionssum, der vokser over tid, ved at du får del i fondens resultat. LD Fonde forventer at kunne skabe en nogenlunde stabil forretning af de feriepenge i stil med det, som er sket i Lønmodtagernes Dyrtidsmidler. Her er opsparingens værdi steget med cirka fem procent de seneste ti år. Lader du pengene stå, er derfor en mulighed for, at du får et større beløb udbetalt, når du når folkepensionen, end hvis du vælger at få feriepengene udbetalt nu.

Hvis du tager pengene ud nu

Hvis du vælger at hæve de indefrosne feriepenge, så kommer du til at betale skat af dem i 2020. Beløbet beskattes som almindelig indkomst, og den andel af beløbet, som du skal betale i skat, afhænger af dine andre skattepligtige indtægter. Du kan også vælge at sætte pengene ind på en pensionsopsparing og derved udskyde skattebetalingen, hvis du ikke skal bruge pengene i den nærmeste fremtid.

Sådan gør du i praksis

Du kan få pengene udbetalt fra 1. oktober. Hvis du har besluttet, at feriepengene skal blive stående, behøver du ikke at foretage dig noget. Hvis du vil have pengene, logger du ind på borger.dk. Her bliver der lagt en vejledning, som du kan følge for at få feriepengene udbetalt. I løbet af nogle dage får du et brev, hvor det fremgår, hvor meget du præcis modtager, og hvornår pengene er til rådighed på din NemKonto. På nettet er der flere tilgængelige beregnere, som viser, hvor meget du cirka får udbetalt før skat. Prøv for eksempel lsb.dk/feriepenge.

Offentlige ydelser

Udbetalingen af feriepengene bliver vist som en særskilt indkomsttype på årsopgørelsen for 2020. De ekstra feriepenge bliver i de fleste tilfælde ikke modregnet offentlige ydelser. Ved formueafhængige ydelser – for eksempel boligsikring – bliver de ekstra feriepenge ikke automatisk modregnet din formue. Derfor er det en god idé at gemme det brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, som dokumenterer udbetalingen.

Kilder: borger.dk, ld.dk, lsb.dk og ft.dk

Del siden på: