COLOURBOX29908834.jpg
Nyhed

Faglige organisationer for kommunalt ansatte: Medlemmerne står klar at bistå hvor de kan under coronakrisen

Uddannelsesforbundet er blandt de organisationer, som erklærer sig klar til, at deres kommunalt ansatte medlemmer kan varetage opgaver inden for nødpasning af børn, døgninstitutioner og på ældre- og sundhedsområdet, hvis det bliver nødvendigt som følge af coronakrisen. Men organisationerne lægger vægt på at ordningen drøftes lokalt med tillidsrepræsentanterne, og at sikkerheden er for medlemmerne er i orden.

Andreas Antoni Lund

Colourbox

23. marts 2020

Ansatte i en kommune kan som følge af coronakrisen blive anvist til at overtage arbejde, som de ikke normalt udfører. I princippet kan det betyde, at eksempelvis ungdomsskole- og sprogskolelærere skal tage andre opgaver i kommunen, end de plejer.

Og det er en opgave og et ansvar, som vi er klar til at varetage. Men overenskomsterne skal selvfølgelig fortsat overholdes, og sikkerheden skal være i orden, erklærer de kommunale organisationer – herunder Uddannelsesforbundet – i en fælleserklæring sammen med Kommuners Landsforening.

- Vi vil gerne være med til at tage ansvar i den sundhedskrise, som vi alle sammen står midt i lige nu. Hvis det giver mening fagligt, er sikkert og overenskomsten følges, så tager vi også et ansvar i forhold til den kommunale indsats over for de svageste og mest udsatte borgere, siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Skal selvfølgelig være sikkert og trygt

I praksis kan det betyde, at hvis der kommer til at mangle medarbejdere i en sektor – eksempelvis til nødpasning af børn eller, til døgninstitutioner  eller til ældre- og sundhedsområdet – så kan kommunerne flytte andre kommunalt ansatte over i den sektor, som i en ekstraordinær og særlig presset situation mangler hænder, forklarer Hanne Pontoppidan.

Forinden skal der dog finde en drøftelse sted mellem den enkelte om det faglige og dennes tillidsrepræsentant, så det kan foregå forsvarligt.

Vores medlemmer skal selvfølgelig have den nødvendige faglighed og oplæring, så de rent faktisk kan udføre de opgaver, de i en sådan situation bliver sat til.

Erklæringen er altså ikke uden betingelser.

- Vores medlemmer skal selvfølgelig have den nødvendige faglighed og oplæring, så de rent faktisk kan udføre de opgaver, de i en sådan situation bliver sat til – og så de sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan udføre opgaverne, understreger Hanne Pontoppidan.

Forbundets lærere står næppe først for

Hvis Uddannelsesforbundets medlemmer skal varetage helt andre opgaver, vil det desuden være på samme løn- og ansættelsesvilkår som nu. Det er de faglige organisationer og Kommunernes Landsforening blevet enige om.

Hanne Pontoppidan vurderer imidlertid ikke, at Uddannelsesforbundets medlemmer er blandt de kommunalt ansatte, som først vil blive udpeget til at overtage sundhedsopgaver.

- Det kan ske, hvis situationen udvikler sig dramatisk. Men lige nu har vi en stor opgave med at sørge for at elever og kursister kommer godt igennem de næste uger ved kontakt med underviserne og alternativ undervisning, understreger Hanne Pontoppidan.

Del siden på: