Arbejdstid.png
Julie Flansmose
TEMA: OK21

Uddannelses­forbundets 5 krav til OK-forhand­lingerne 2021

Uddannelsesforbundet vedtog i september fem krav, som det vil have med til næste års overenskomst­forhandlinger.

Andreas Antoni Lund

Julie Flansmose

14. december 2020

Når de offentligt ansatte lønmodtagere går sammen om at forhandle en ny overenskomst, er der mange forskellige faggruppers ønsker og krav, som skal koordineres. I sagens natur er det derfor ikke alle forbunds ønsker, der ender med at blive krav, som lønmodtagernes topforhandlere tager med ind til forhandlingsbordet.


Tilbage i september vedtog Uddannelsesforbundets repræsentantskab fem krav, som det gerne ville have med ved næste års overenskomstforhandlinger (OK21). Her kan du se hvilke.

Forbundets fem krav

En arbejdstidsaftale for statsansatte lærere

Lærere ansat i staten skal – ligesom deres lærerkolleger ansat i kommunerne – have en aftale om arbejdstid, der erstatter Lov 409. Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte man, at der først skulle findes en kommunal arbejdstidsaftale, og at den i forbindelse med OK21 skal så at sige oversættes til statens område. Oversættelsen, der foregår parallelt med de øvrige forhandlinger, startede teknisk allerede i midten af oktober og ventes afsluttet inden de øvrige overenskomstforhandlinger går i gang i det nye år.

En lønudvikling ligesom for privatansatte

Den såkaldte reguleringsordning sikrer, at lønudviklingen for offentligt ansatte følger lønudviklingen for privatansatte, og dermed at offentligt ansattes løn ikke kommer til at halte for meget bagud. Det er en ordning, som Uddannelsesforbundet gerne vil holde fast i.

Et lønløft som sikrer reallønsudviklingen

En ting er at følge lønudviklingen for privatansatte. Noget andet er, at lærernes løn gerne skal stige mere, end priserne på varerne i butikkerne stiger. Derfor ønsker Uddannelsesforbundet, at lærerne får et lønløft, der sikrer den såkaldte reallønsudvikling. Det er også et mål for Uddannelsesforbundet, at lønudviklingen sker solidarisk, så lavtlønnede får mest.

Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne er lærernes støtte og hjælp ud på uddannelsesstedet. Men tillidsrepræsentanterne har ikke lige gode kår for at passe deres hverv på alle skoler. Derfor kræver Uddannelsesforbundet bedre muligheder for at vælge tillidsrepræsentanter lokalt og en tydeligere ret for tillidsvalgte til at få den viden og tid, de skal bruge, så de kan løse deres opgave bedst muligt.

Pulje til organisationsforhandlinger

Hvis der er flere penge tilbage, kræver Uddannelsesforbundet, at der ses på mulighederne for at forbedre forholdene for lærerne på forbundets enkelte ansættelsesområder – erhvervsuddannelserne, AMU-udbyderne, FGU, VUC sprogskolerne, daghøjskolerne, oplysningsforbundene og beskæftigelsesområdet. Det kan for eksempel være forbedringer af medlemmernes løntillæg samt andre krav, som er vigtige for lærernes arbejdsliv.

Del siden på: