pernille-rosenkrantz-theil-37-lowres.jpg
Les Kaner
Nyhed

Minister: 10. klasse skal afspejle mulig­heder i ungdoms­uddannelser

Folkeskolens udskoling skal i langt højere grad gøres ”virkeligheds­nær”, så mulighederne i ung­domsuddannelserne bliver afspejlet i den, mener børne- og under­visningsministeren.

Andreas Antoni Lund

Les Kaner

25. august 2020

Regeringen er blevet kritiseret for at gøre for lidt for at udvikle 10. klasse. Men faktisk har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) planer om, at folkeskolens udskoling i højere grad skal afspejle de muligheder, de unge har på ungdomsuddannelserne efter endt grundskole.

Det fortæller hun ved en såkaldt rundbordssnak, hvor en halv snes journalister fra diverse uddannelses-medier hver får to spørgsmål til ministeren.

Jeg synes egentlig ikke, at man er gået til makronerne på den rigtige måde, når man vil se på en erhvervsretning af 10. klasse.

Kritikken af ministeren har baggrund i, at et ekspertudvalg, som skulle se på, hvordan 10. klasse i højere grad kan rettes mod erhvervsuddannelserne, har ligget stille siden sidste sommer – hvilket Dansk Erhverv, Dansk Arbejdsgiverforening, Radikale, Venstre og Dansk Folkeparti fornyeligt har givet udtryk for undren over i netmediet Altinget.dk.

En mere virkelighedsnær folkeskole

Ved rundbordssnakken fortæller Pernille Rosenkrantz-Theil, at hun overordnet synes, det giver mening at se på, om man kan erhvervsrette 10. klasse.

- Jeg synes, der er god mening i at tænke i, hvordan vi kan erhvervsrette og gøre hele overbygningen på folkeskolen mere virkelighedsnær, end den er i dag, hvis jeg skal bruge et lidt frækt ord om det, lyder det fra ministeren.

- Man har en folkeskole, der lægger op til, at man har de brede alment dannende fag uden at lære noget af det, man efterfølgende skal lære på ungdomsuddannelserne – uanset om man vælger handelsvejen, en teknisk vej, en håndværkervej, en pædagogvej, eller hvad har vi. De elementer, vi deler ungdomsuddannelserne ind efter, afspejler sig ikke ned igennem folkeskolen. Det, synes jeg, er et kæmpemæssigt problem, uddyber Pernille Rosenkrantz-Theil.

Der skal ses på hele udskolingen

Børne- og undervisningsministeren mener samtidig, at det ikke kun er 10. klasse – men hele udskolingen – som bør gentænkes.

- Jeg synes egentlig ikke, at man er gået til makronerne på den rigtige måde, når man vil se på en erhvervsretning af 10. klasse. Jeg mener, 10. klasse har flere perspektiver end det. Jeg mener, at 10. klasse – ligesom jeg mener 7., 8. og 9. – bør have det perspektiv, at man som ungt menneske i højere grad stifter bekendtskab med nogle af de ting, man skal lave efterfølgende. Det gør man simpelthen ikke nok i dag, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun vil derfor de kommende år se på, hvordan folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne kan hænge bedre sammen.

- Slagretningen i de arbejder, der er sat i gang, er efter min mening forkert, lyder det fra børne- og undervisningsministeren.

Vil se på folkeskolens fagrække

Sammenhængen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne vil ministeren skabe ved at se på folkeskolens fagrække.

- Den fagrække, vi har i folkeskolen, mener jeg, vi bliver nødt til at kigge rigtig grundigt på, fastslår hun.

Af hendes rundbordssnak fremgår det dog ikke, om 10. klasse-ekspertudvalget – som blev nedsat under den forrige regering, og altså ikke har været aktivt i godt et år – skal være en del af det eftersyn, eller hvad der konkret skal ske med det.

Del siden på: