om uddannelsesbladet

Send debatindlæg

Debatindlæg og kronikker offentliggøres på den digitale udgave af Uddannelsesbladet, kort tid efter at redaktionen har modtaget debatindlægget.

På Uddannelsesbladet.dk bringer vi to typer debatindlæg: kommentarer og kronikker.

Kommentarer kan være cirka 3.000 anslag inklusiv mellemrum.

Kronikker kan være cirka 6.000 anslag inklusiv mellemrum.

Har du et indlæg, du gerne vil have bragt, så kan du sende det til blad@uddannelsesforbundet.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i det indsendte materiale og foretage mindre sproglige rettelser. Større redaktionelle ændringer i teksten forelægges forfatteren til godkendelse, før indlægget offentliggøres.

Indsendt materiale kan afvises, hvis det strider mod lovgivningen eller mod Uddannelsesbladets værdier om troværdighed og relevans. Debatindlæg, som indgår i en udveksling mellem to eller flere parter, kan afvises, hvis redaktionen anser debatten for afsluttet – for eksempel hvis der ikke tilføres nyt til debatten.

Alle debatindlæg skal overholde de presseetiske regler.

Del siden på: