Om Uddannelsesbladet

Redaktionelle retningslinjer

Uddannelsesbladets formål og redaktionelle retningslinjer
 

Uddannelsesbladets formål

Uddannelsesbladet udkommer i form af artikler og andet indhold på Uddannelsesbladet.dk på nettet og fire gange årligt i papirform. Den primære målgruppe er medlemmerne af Uddannelsesforbundet.

Uddannelsesbladet skal bygge videre på Uddannelsesforbundets formål om at varetage medlemmernes interesse. Derfor bidrager indholdet fra Uddannelsesbladet til at:
- sikre viden om ordentlige løn-og arbejdsforhold for medlemmerne
- give inspiration til at udvikle medlemmernes fag og arbejdsopgaver
- skabe stolthed blandt medlemmerne over deres arbejde
- styrke fællesskabet blandt medlemmerne

Uddannelsesbladet skal også medvirke til at sætte dagsorden udenfor forbundet. Det skal ske i pressen, blandt beslutningstagere og opinionsdannere, så der bliver skabt respekt om medlemmernes arbejde som lærere, vejledere og konsulenter, og der kommer fokus på den forskel, som de reelt gør for elever, kursister og borgere. 

Uddannelsesbladets redaktionelle retningslinjer

Uddannelsesbladet er et medlemsmedie. Derfor handler journalistikken om medlemmernes arbejdsliv. De primære temaer for vores journalistik tager udgangspunkt i løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, konsekvenser af politiske beslutninger, pædagogik og didaktik samt viden om kursister og elever.

Indholdet i Uddannelsesbladet produceres og redigeres efter professionelle journalistiske kriterier som relevans, væsentlighed og aktualitet. Journalistikken er veldokumenteret. Redaktionen bestræber sig på at citere alle kilder loyalt og fair på en måde, så meningen kommer tydeligt frem for læseren. Redaktionen bestræber sig på at overholde de presse-etiske regler.

Ud over Uddannelsesbladet udgiver Uddannelsesforbundets nyhedsbrevet Medlemsposten samt kommunikere med medlemmerne på forbundets hjemmeside og Uddannelsesforbundets sider på Facebook og LinkedIn. Vores journalistik og kommunikation med medlemmerne bygger på tre grundlæggende værdier: 

Troværdighed

  • Vores indhold er faktuel korrekt og præcist
  • Vi er redelige og åbne overfor kritik
  • Vi retter, hvis vi begår fejl, og beklager 

Relevans

  • Indholdet er nyttigt for medlemmerne
  • Informationsmængden og medievalget er tilpasset medlemmernes behov
  • Vores indhold er tilgængelig på de typer af medier, hvor flest medlemmer ønsker den.

Kvalitet

  • Vores medlemskommunikation er gennemarbejdet med fokus på at undgå fejl
  • Vores medlemskommunikation er brugervenlig og tilrettet medlemsgruppen
  • Sprog og visuelle udtryk i vores medlemskommunikation er professionel og tager højde medlemsmediernes forskellighed og styrker. 


Bladets redaktør er ansvarlig i forhold til presseloven og overfor Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse.

Eventuelle klager over bladet, redaktionen, journalister eller fotografer rettes til redaktøren. Vi henviser også til klagemulighederne i Pressenævnet. Redaktøren orienterer Uddannelsesforbundets formandskab over eventuelle væsentlige klager.
Skriv til redaktøren på igl@uddannelsesforbundet.dk

Debatindlæg og kronikker

Debatindlæg og kronikker offentliggøres på den digitale udgave af Uddannelsesbladet kort tid efter, at redaktionen har modtaget debatindlægget og kronikken.

Debatindlæg er op til 3.000 anslag inklusiv mellemrum
Kronikker er op til 6.000 anslag inklusiv mellemrum

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i det indsendte materiale og foretage mindre sproglige rettelser. Større redaktionelle ændringer i teksten forelægges forfatteren til godkendelse, før indlægget offentliggøres.

Indsendt materiale kan afvises, hvis det strider mod lovgivningen eller mod Uddannelsesbladets værdier om troværdighed og relevans. Debatindlæg, som indgår i en udveksling mellem to eller flere parter, kan afvises, hvis redaktøren anser debatten for afsluttet – for eksempel hvis der ikke tilføres nyt til debatten.

Debatindlæg sendes til blad@uddannelsesforbundet.dk

Annoncer

Alle kan annoncere i Uddannelsesbladet. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at afvise annoncører eller annoncer, der for eksempler strider mod dansk eller international retspraksis eller mod Uddannelsesforbundets politik, formål og værdier.
Læs mere om annoncepriserne


Del siden på: