Om Uddannelsesbladet

Redaktionelle retningslinjer

Uddannelsesbladet udkommer i form af artikler og andet indhold på Uddannelsesbladet.dk på nettet og fire gange årligt i papirform.

 

Uddannelsesbladets formål

Uddannelsesbladet skal bygge videre på Uddannelsesforbundets formål om at varetage medlemmernes interesser og være med til at sikre dem et godt arbejdsliv.

Uddannelsesbladets journalistik skal også bidrage til at skabe respekt i den offentlige debat om medlemmernes arbejde som lærere, vejledere og konsulenter, og den forskel, som de reelt gør for elever, kursister og borgere.

Uddannelsesbladets redaktionelle retningslinjer

De primære temaer for vores journalistik tager udgangspunkt i løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, didaktik, viden om kursister og elever og konsekvenser af politiske beslutninger, som påvirker medlemmernes arbejdsliv.

Indholdet i Uddannelsesbladet produceres og redigeres efter professionelle journalistiske kriterier som relevans, væsentlighed og aktualitet. Journalistikken er veldokumenteret. Redaktionen bestræber sig på at citere alle kilder loyalt og fair samt at overholde de presseetiske regler.

Bladets redaktør er ansvarlig for Uddannelsesbladets indhold i forhold til presseloven og over for Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse.

Eventuelle klager over bladet, redaktionen, journalister eller fotografer rettes til redaktør Inge Gleerup. Redaktøren orienterer Uddannelsesforbundets formandskab om eventuelle væsentlige klager. Skriv til redaktøren på igl@uddannelsesforbundet.dk.

Ud over Uddannelsesbladet udgiver Uddannelsesforbundet nyhedsbrevet Medlemsposten og kommunikerer med medlemmerne på forbundets hjemmeside og Uddannelsesforbundets sider på Facebook og LinkedIn.

Del siden på: