Om Uddannelsesbladet

Redaktionelle retningslinjer

Uddannelsesbladet udkommer i form af artikler og andet indhold på Uddannelsesbladet.dk på nettet og fire gange årligt i papirform. Den primære målgruppe er medlemmerne af Uddannelsesforbundet.

Uddannelsesbladets formål

Uddannelsesbladet skal bygge videre på Uddannelsesforbundets formål om at varetage medlemmernes interesse. Derfor bidrager indholdet fra Uddannelsesbladet til at:

 • sikre viden om ordentlige løn-og arbejdsforhold for medlemmerne.
 • give inspiration til at udvikle medlemmernes fag og arbejdsopgaver. 
 • skabe stolthed blandt medlemmerne over deres arbejde.
 • styrke fællesskabet blandt medlemmerne.

Uddannelsesbladet skal også medvirke til at sætte dagsorden uden for forbundet. Det skal ske i pressen, blandt beslutningstagere og opinionsdannere, så der bliver skabt respekt om medlemmernes arbejde som lærere, vejledere og konsulenter, og der kommer fokus på den forskel, som de reelt gør for elever, kursister og borgere. 

Uddannelsesbladets redaktionelle retningslinjer

Uddannelsesbladet er et medlemsmedie. Derfor handler vores journalistik om medlemmernes arbejdsliv. De primære temaer for vores journalistik tager udgangspunkt i løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, konsekvenser af politiske beslutninger, pædagogik og didaktik samt viden om kursister og elever.

Indholdet i Uddannelsesbladet produceres og redigeres efter professionelle journalistiske kriterier som relevans, væsentlighed og aktualitet. Journalistikken er veldokumenteret. Redaktionen bestræber sig på at citere alle kilder loyalt og fair på en måde, så meningen kommer tydeligt frem for læseren. Redaktionen bestræber sig på at overholde de presse-etiske regler.

Ud over Uddannelsesbladet udgiver Uddannelsesforbundet nyhedsbrevet Medlemsposten og kommunikerer med medlemmerne på forbundets hjemmeside og Uddannelsesforbundets sider på Facebook og LinkedIn. Vores journalistik og kommunikation med medlemmerne bygger på tre grundlæggende værdier: 

Troværdighed

 • Vores indhold er faktuel korrekt og præcist.
 • Vi er redelige og åbne over for kritik.
 • Vi retter, hvis vi begår fejl, og beklager.

Relevans

 • Indholdet er nyttigt for medlemmerne.
 • Informationsmængden og medievalget er tilpasset medlemmernes behov.
 • Vores indhold er tilgængelig på de typer medier, hvor flest medlemmer ønsker den.

Kvalitet

 • Vores medlemskommunikation er gennemarbejdet med fokus på at undgå fejl.
 • Vores medlemskommunikation er brugervenlig og tilrettet medlemsgruppen.
 • Sprog og visuelle udtryk i vores medlemskommunikation er professionel og tager højde for medlemsmediernes forskellighed og styrker.


Bladets redaktør er ansvarlig i forhold til presseloven og over for Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse.

Eventuelle klager over bladet, redaktionen, journalister eller fotografer rettes til redaktøren. Vi henviser også til klagemulighederne i Pressenævnet. Redaktøren orienterer Uddannelsesforbundets formandskab om eventuelle væsentlige klager. Skriv til redaktøren på igl@uddannelsesforbundet.dk.

Del siden på: