memet 4.jpg
Lærer til lærer

Basis på FGU på en ny måde

Da Memet Ahmad begyndte som lærer på FGU i Aarhus blev løbende optag hurtigt en stressfaktor. Nu har han og skolen fundet en løsning, hvor nye elever kommer på et fire ugers afklaringsforløb, inden de sluses over på det hold, der passer til dem og deres niveau. Modellen har givet ro – og ikke mindst fastholdelse af eleverne.

Dorthe Plechinger

Privat

11. juli 2022

Selv om FGU i Aarhus havde 17 måneder på bagen, da Memet Ahmad blev ansat i marts 2021, var fundamentet slet ikke på plads. Det gav massiv stress og stor frustration hos lærere og elever.

Det skyldes blandt andet det løbende optag. Udfordringen er, at en lærer og elever på et hold gang på gang får forstyrret undervisningen af en ny elev, der skal finde sig selv og sine ben.

- Det er en kæmpe stressfaktor for en lærer. Hvis der kommer ni elever, der er fejlcastet fra kommunens side, er de stresskernen på skolen. Hvis de bliver placeret på ni forskellige hold, giver det en belastning i klasserummet for ni forskellige lærere og hold, siger Memet Ahmad og tilføjer:

- Når FGU-loven siger, at FGU skal rumme alle, er det en stor myte. Vi kan rumme mange, men vi kan ikke rumme alle.

Hvad er løsningen?

Memet Ahmed fandt en løsning, som kaldes Basis på skolen og har fået tilnavnet ”Fire uger ind på spor”. Sammen med dansklærer Esma Kilic er han primus motor. De FGU-elever, der blot har en smule af tvivl om, hvad de skal, kan og vil, kommer igennem dette fire ugers forberedelsesforløb.

De to lærere er begge til stede i alle undervisningstimer. Når Esma underviser i dansk, er Memet støtten, og omvendt er hun støtten, når han underviser i matematik.

- Hvis basis skal fungere, er det meget vigtigt, at der er to lærere. Det gør, at der altid er en lærer, som eleven kan henvende sig til, og som der er tid til, siger han og erkender, at det koster lærerressourcer.

- Men det er en prioritering i forhold til, om man vil have ro på ni andre hold, eller bruge ekstra ressourcer her.

På FGU Aarhus får de unge et ”kompetencefrit” forløb uden særligt mange krav og lektier, hvilket giver dem et frirum til at blive trygge ved stedet. De kommer igennem samtale, screening for ordblindhed og talblindhed samt forskellige aktiviteter både fagligt og socialt. Hermed kan de to lærere observere, hvad eleverne kan fagligt, socialt og personligt, hvordan de fungerer, hvilke udfordringer de har, og hvilket niveau, de skal placeres på.

Hvorfor er det en god løsning?

- Succeshistorien ligger for mig i frafaldet. Der vil altid være nogen, der falder fra, men det er meget få hos os. Vi har haft 131 elever igennem basis. Og ud af dem, er der tre, som ikke fortsætter på FGU. Ni er sendt videre, siger Memet.

Han understreger, at han rigtig godt kan lide at arbejde med unge, der har ”en skæv vinkel på tilværelsen”:

- Hele øvelsen går også ud på at være lidt utraditionel i forhold til eleverne og tilpasse sin hverdag til deres. Vi er nødt til at bryde den traditionelle lærerrolle op, sadle om og tænke nyt og anderledes og møde eleven, hvor eleven er. Det er ikke eleven, der skal møde os, siger Memet Ahmad.

Hvis du vil vide mere, så skriv til Memet Ahmad på ma@fguaarhus.dk. Han og Esma Kilic kommer gerne ud og fortæller.

Del siden på: