Billede til artikel - lærer til lærer - Karin.jpg
Privat foto
Lærer til lærer

Færre kvindelige elever på EUD: Snedkerlærer Karin Marie Jensen arbejder for at tiltrække flere

På Herningsholm Erhvervsskole har man i flere år arbejdet med at udvikle rollemodeller og danne netværk for kvindelige elever for at tiltrække og fastholde flere af dem til de mandsdominerede fag. Karin Marie Jensen fra snedkerlinjen arbejder derfor både som rollemodel, faglærer og i styregruppen for netværket Q.

Dorthe Plechinger

Privat foto

22. september 2021

Alt for få – og færre og færre – kvinder starter på en erhvervsuddannelse. Sidste år søgte en ud af ti unge kvinder EUD umiddelbart efter grundskolen, mens det i 2010 var næsten 16 procent. Det er især et problem på de linjer, der traditionelt tiltrækker unge mænd – ofte inden for bygge- og anlægsbranchen.

Det kan skyldes en for ensidig vejledning af de unge kvinder mod gymnasiale uddannelser eller de mere traditionelle kvindeuddannelser på erhvervsuddannelserne, eller at især bygge- og anlægsbranchen er kendt for hårdt fysisk og tungt arbejde, gætter Karin Marie Jensen.

Hun blev som den første kvindelige faglærer ansat på Herningsholms snedkerlinje sidste år og har taget handsken op for at gøre flere unge piger interesseret i en erhvervsuddannelse. Og med sig har hun 30 års erfaring fra produktionsvirksomheder og en ny uddannelse til produktionsteknolog, efter at hun måtte omskole sig på grund af en dårlig ryg.  

Hvad kan din ansættelse betyde?

- Jeg ved, at min leder tænkte, at det ikke gjorde noget, at det blev en kvinde, der blev ansat, med alle de piger, som efterhånden kom på snedkeruddannelsen, siger Karin Marie Jensen. Og selv om det ikke er hende, der kan tage hele æren for det, har hun gjort en stor indsats for at tiltrække flere unge piger til blandt andet snedkerlinjen – for eksempel ved en aktiv og opsøgende indsats under corona til 30-35 skoler i Herning for at fortælle om EUD. Men også ved at arbejde med at holde fast i de unge kvinder som medlem af arbejdsgruppen for netværket Q på stedet.

Et netværk, som den første kvindelige lærling, Gry Astrup på 18 år, der vandt DM i Skills på mureruddannelsen, i øvrigt er medlem af. Og et netværk for unge kvindelige elever, der fungerer på kryds og tværs af uddannelserne til industritekniker, smed, mekaniker, tømrer, snedker, landmand og lignende.

- Vi har tænkt, at dette netværk kan betyde, at pigerne holder lidt længere fast i uddannelsen, siger hun og fortæller, at de lige har haft et opstartsmøde i Q, hvor de unge kvinder mødtes og hørte om andre aktiviteter for at gøre kvindelige EUD-elever synlige som rollemodeller, og hvilke planer om netværket på tværs af uddannelserne, de har. Derudover holder de middagspauser sammen en gang om måneden over en sodavand med dem, der er på lokationen. Der er ingen dagsorden, og det er eleverne selv, der taler på kryds og tværs om noget, de selv har lyst at tale om, siger Karin Marie Jensen.

- Faglærere fra andre områder fortæller mig, at pigerne ofte godt kan føle sig lidt alene på deres uddannelser. Og selv om der er store forskelle blandt de kvindelige elever, er der en anden forståelse blandt dem. Så i netværket får de meget ud af hinanden, og jeg tror, de nyder at se, at der er så mange andre piger på værkstederne.

- Jeg er klar over, at jeg er en rollemodel. Så hver gang vi starter noget nyt, får de min baggrund at vide, siger Karin Marie Jensen og tilføjer, at hun tror, at det, at der er en kvindelig underviser på værkstedet, har betydet meget for pigerne. Men også for nogle af drengene, som hun har andre og ofte mere personlige snakke med, end hendes mandlige kollega har.

Ikke eneste rollemodel op Herningsholm

Det er dog ikke kun Karin Marie Jensen, der er rollemodel på Herningsholm. Det er de kvindelige elever, der deltager i projektet Boss Ladies også. Og til oktober kommer initiativet Girls Days in Science for piger i folkeskolens 4. til 9. klasse for tredje gang. De bliver inviteret ind til Herningsholms Erhvervsskole og møder også de kvindelige elever herfra.

- På snedkerlinjen er vi ret privilegeret, siger Karin Marie Jensen og fortæller, at mens det på grundforløbet sidste år kun var hver tredje, der startede, som var en pige, er det i år halvdelen. Det vil sige 12 ud af 24 elever. Og pigerne er nu også begyndt at vælge maskin- eller bygningssnedkerlinjen i stedet for kun møbelsnedkerlinjen.

Boss ladies er et projekt, der…

  • Skal stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge håndværksfag, som i dag hovedsageligt tiltrækker drenge og mænd.
  • Vil styrke den faglige stolthed og bidrage til, at kvinderne opnår gode praktikforløb og trives på skolen og i virksomhederne.
  • Vil udvikle nye metoder og viden i de brancher, hvor det har været vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindelige talenter.
  • Er støttet af blandt andet Nordea-fonden, Grundejernes Investeringsfond og Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og STARK Fonden.

Og så er der lige udfordringen med det hårde arbejde, hvor det er meget vigtigt at få fortalt de unge, at der i dag findes mange muligheder for at bruge hjælpemidler til tunge løft og de mere ensidige opgaver i produktionen.

- Om de bliver brugt eller ej, er et spørgsmål om kulturændring. Men der er kommet mange flere krav om, hvad du må løfte og hvor meget, så der er fokus på, at vi løfter rigtigt – også fra virksomhedens side. De vil gerne beholde os i længere tid, siger hun.

Hvordan har det været gode løsninger?

- På grundforløb 1 på snedkeruddannelsen kommer der flere og flere piger. Om det er, fordi vi har været ude, ved jeg ikke. Men jeg tror, det er givet godt ud, at vi kommer ud og fortæller, hvad vi laver, og hvad vi står for. Netværket og Girls Days in Science betyder, at vi kan fortælle lidt mere om uddannelserne til pigerne, men det koster noget benarbejde, understreger Karin Marie Jensen og tilføjer, at hun på studiet til produktionsteknolog i øvrigt også gik mest sammen med mænd. Hun vidste, at hvis hun skulle ud at være driftsleder, skulle hun kæmpe lidt ekstra for accepten:

- Man skal lige være en tand bedre end sine mandlige kolleger. Men når de så finder ud af, at jeg har noget fagligt at kunne bidrage med, bliver man accepteret med det samme, siger hun.

Del siden på: