FinnMilling.jpg
Marianne Jørgensen
Lærer til lærer

På dansk­uddannelser kommer kursisterne fra flere niveauer

På danskuddannelserne sidder der tit kursister fra vidt forskellige niveauer og uddannelser på samme hold, og der er stor udskiftning i kursister fra gang til gang.

D

anskuddannelse 1, 2 og 3 skal lære udlændinge dansk, så de kan klare sig i job, uddannelse og i samfundet. Men på samme hold kan sidde op til 20 kursister fra alle niveauer og alle tre danskuddannelser - altså fra analfabeter til folk med lang uddannelse. Hvordan løser Finn Milling den udfordring?

 
Hvad gør du?

- Jeg kører alt dialogbaseret.  Jeg starter med ”smalltalk” ud fra noget aktuelt – og så tager vi den derfra. Kursisterne har altid noget at fortælle, og så tager vi fat dér og får sætninger op på tavlen, som vi arbejder med og kobler sprogregler og grammatik på.

- Til det fælles bruger jeg meget Google Billeder og små, korte videoer, så dem, der ikke kan så meget, forstår, hvad vi andre taler om, og ellers deler jeg dem op i to-tre hold efter niveau og har små opgaver, de kan arbejde med, mens jeg er hos de andre. Det er vigtigt, at vi har afsluttede forløb hver gang, for næste gang, mangler kursister fra sidst, og der er kommet fire nye. Kursisterne bliver kostet rundt til diverse møder med kommunen, i praktik med mere – og der starter hele tiden nye – så der er ingen kontinuitet. Derfor har jeg ikke længere faste planer, men kører alt ad hoc.

- Jeg taler åbent med dem om præmissen. Om at de stramninger, der er over hele Europa, kommer ind i klasselokalet i form af stram økonomi. Om hvad undervisningen koster, hvad vi får pr. modul, og at der måske burde være to lærere, men at sådan er rammen. Og så taler vi om, hvordan alle alligevel får noget ud af det. Hvad de kan arbejde med, mens jeg hjælper dem på et andet niveau, og hvad de så kan forberede, som vi kan tale om, når jeg når til dem. Det er det bedst muliges kunst.

Hvorfor er det en god løsning?

- At italesætte rammen fungerer, fordi det inddrager og giver en forståelse af undervisningssituationen. Og det dialogbaserede i kombination med tavle, overhead og billedmateriale hjælper til, at alle er med.

Har du inspiration til andre?

I 'Lærer til lærer' kan du få gode råd og inspiration til din undervisning fra kolleger. Har du selv et tip til undervisningen, som kan være interessant for andre, kan du sende det til blad@uddannelsesforbundet.dk.

Del siden på: