Debat

FGU vejrer morgenluft efter svær start

Bliver der indkaldt til trepartssamarbejde om FGU’en, som den nye SVM-regering har bebudet, håber direktør Claus Bentsen fra FGU Aarhus, at man vil drøfte muligheden for at etablere et beskæftigelsesspor i uddannelsen. Han hilser i dette debatindlæg den nye børne- og undervisningsminister Mattias Tesfayes stærke fokus på området velkommen.

26. januar 2023

Jeg hilser med glæde udnævnelsen af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye velkommen. Den nye minister for blandt andet FGU virker til at have både forståelse og hjerte for den nye uddannelse.

FGU Danmark havde mandag den 16. januar 2023 inviteret Mattias Tesfaye til et politisk møde for FGU-sektoren. Pressens overskrifter omtaler efterfølgende ministerens udtalelser som “en kærlighedserklæring til FGU”.

Det er jo dejligt at høre, at der fra regeringens side kommer et positivt tilsagn om at understøtte FGU.

Han siger blandt andet, at alle unge har værdi. ”Vi har brug for alle i det her land. Jeg er overbevist om, at FGU er den rette institution med de rette mennesker til at hjælpe unge, som har brug for det, videre. Jeg tror på, at I lykkes”.

Set fra min stol er det jo dejligt at høre, at der fra regeringens side kommer et positivt tilsagn om at understøtte FGU. Det har FGU faktisk haft brug for siden starten i 2019. Det har været særdeles vanskeligt at kvalitetssikre FGU i forhold til vores intentioner ud fra den økonomiske model, der har ligget til grund for vores skoler.

Ønskes: Et beskæftigelsesspor

Her på FGU Aarhus har vores erklærede fokus fra start været at skabe en særlig relation til og omsorg for de ofte udsatte unge, der har brug for støtte til at finde deres vej til job eller uddannelse. På den baggrund er det dejligt at høre ministeren udvise forståelse og tilbyde sin klare opbakning til denne vigtige opgave.

Regeringen har bebudet indkaldelse til trepartssamarbejde mellem stat, kommuner og FGU om de cirka 45.000 unge, som ikke er i job eller uddannelse. Jeg kunne godt tænke mig, at der i dette samarbejde kunne drøftes muligheden for at etablere et beskæftigelsesspor i vores uddannelse. Når de unge forlader FGU, vælger langt de fleste at gå videre i uddannelse. I mine øjne mangler FGU at prioritere et beskæftigelsesspor.

På FGU Aarhus har vi besluttet at sætte ekstra fokus på at hjælpe vores elever i job i 2023. Hvad kan vi gøre for at understøtte dette fokus? For eksempel ved at give vores unge mulighed for at være i praktik i længere tid end de to gange fire uger om året, som lovgivningen tillader.

Vi vil styrke trivslen

Endnu et positivt tiltag finder man i regeringens forslag om at nedsætte en kommission, som skal finde anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, og hvordan robusthed og myndiggørelse styrkes.

Deres fremtidsplaner skal have bund i virkeligheden, så de ikke løber forgæves efter en umulig drøm.

Her på FGU Aarhus vil dette tiltag understøtte det arbejde, som vi i forvejen er stærkt optaget af. Vi har i 2023 hentet socialfondsmidler til at skabe en vitaliserende skole. Den bygger på et mentaliserende og genoprettende pædagogisk grundlag og menneskesyn. Vitaliseringsmodellen handler blandt andet om, hvordan vores undervisere og vejledere bruger sig selv i kontakten med eleverne, hinanden, samarbejdspartnere og ledelsen i hverdagen.

På FGU Aarhus tager vi vores ansvar i forhold til de unge meget seriøst. De kommer ind ad døren med drømme, som måske ikke altid er realistiske. Og selvom vi naturligvis vil gøre alt for at hjælpe dem til at få deres drømme opfyldt, har vi samtidig et stort ansvar for at sikre, at de tager de rigtige valg. Deres fremtidsplaner skal have bund i virkeligheden, så de ikke løber forgæves efter en umulig drøm. 

I modsat fald kan vi risikere at fastholde dem i mistrivsel.

Del siden på: