Kronik

Frivillige erhvervs­mentorer kan bidrage til at FGU lykkes  

Frivillige erhvervs­mentorer er en enkel og effektiv måde at tilbyde de enkelte FGU-elever fokuseret branchenær vejledning og individuel støtte, så lærere og vejledere kan aflastes, skriver Sofie Havn Jensen, projektleder for erhvervsmentor­ordningen ”Bryd unges ledighed”, og Tina Jensen, rektor for FGU Nord. Her har man siden januar 2020 sam­arbejdet med mentorordningen – med stort udbytte.

4. februar 2021

Den frivillige mentorindsats ”Bryd Unges Ledighed” har i ti år samarbejdet med blandt andet mere end 30 kommuner samt virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at tilbyde frivillige erhvervsmentorer til unge mellem 15-30 år, som mangler afklaring i forhold til uddannelse og job. Konceptet er enkelt: en lokal, erhvervsaktiv frivillig stiller sig til rådighed som mentor for den unge cirka fire timer om måneden i et forløb på seks måneder.

Ofte matches mentor og den unge på baggrund af den unges interesse i en konkret branche eller fag. Gennem forløbet deler erhvervsmentoren ud af sine erfaringer, viden og netværk, bidrager til afklaring og støtter den unge i at komme videre.

I januar 2020 etablerede Bryd Unges Ledighed samarbejde med en række FGU-institutioner på baggrund af støtte fra Tuborgfondet. Målet var at afprøve ordningens potentiale som supplement til aktiviteterne på FGU. Siden er 130 FGU-elever fra seks forskellige FGU-institutioner blevet matchet med en frivillig erhvervsmentor. På FGU Nord har 39 elever haft et erhvervsmentorforløb, og flere er hjulpet rigtig godt videre. 

Et match med mening

Det er frivilligt for FGU-eleverne at tilmelde sig et mentorforløb. Men interessen har været rigtig stor. Nogle unge motiveres af udsigten til at møde en person, som arbejder i lige netop den branche eller det job, som de selv drømmer om. Andre har brug for hjælp til CV og ansøgning til for eksempel et fritidsjob.

Erhvervsmentorerne udgøres af en bred vifte af erhvervsfolk fra vidt forskellige brancher, som alle ønsker at hjælpe et ungt menneske til at finde sin vej. Deres baggrunde afspejler de unges fremtidsønsker og kan være fra SOSU-området, håndværksfag, iværksættere, frisører, lærere, psykologer eller erhvervsledere i forskellige brancher. Vi matcher altid på baggrund af den unges ønsker og interesser, og derfor er hvert forløb unikt og følger fuldstændigt den enkeltes egen udvikling. For eksempel ønskede en FGU-elev at finde et fritidsjob. Mentor hjalp ham med at se sine stærke sider og få skrevet disse frem i CV og ansøgning. Det resulterede i et fritidsjob meget hurtigt.

Et vindue til virkeligheden

De unge får gennem deres erhvervsmentor et vindue til virkeligheden på et arbejdsmarked, som for mange er abstrakt og uoverskueligt. Mentoren hjælper med at konkretisere, hvad der forventes af dem i branchen, og hvordan de når dertil. Samtidig er mentoren en voksen, som tager det unge menneske alvorligt, og som brænder for at dele ud af eget kendskab og egne erfaringer samt være del af den unges udvikling – hvilket i sig selv virker motiverende.

På FGU Nord ser vi mentorindsatsen som en ekstra brik, der giver eleverne muligheder, som vi ikke aktuelt formår at tilbyde selv. Vi har ansat dygtige og kompetente vejledere og undervisere, som kan komme med gode råd hvad angår afklaringsmæssig vejledning. Men de kan ikke give samme håndholdte og helt konkrete vejledning, som erhvervsmentorerne, der kender faget og den specifikke erhvervsverden. På denne måde letter en mentor arbejdet for FGU’s medarbejdere. Ressourcerne på FGU rækker ikke til at tilbyde de unge denne form for individuelle forløb, og erhvervsmentoren repræsenterer desuden en anden autenticitet. På den måde er korpset et værdifuldt tilbud for vores elever.

Vi oplever, at der ved et vellykket match skabes en helt anden progression og et helt andet drive i den unge, fordi elevens tro på sig selv styrkes. Vi har også set flere eksempler på, at erhvervsmentorindsatsen er meget værdifuld som støtte i den enkelte elevs overgang fra FGU til ungdomsuddannelse.

”På FGU Nord ser vi mentorindsatsen som en ekstra brik, der giver eleverne muligheder, som vi ikke aktuelt formår at tilbyde selv”.

 ”Folk omkring mig kan mærke det”

De unge, som har afsluttet et mentorforløb, giver selv udtryk for, at relationen til erhvervsmentor har gjort en stor forskel. En ung elev fra FGU Nord fortæller: ”Folk omkring mig har også kunne mærke på mig, at det har hjulpet mig at have fået en mentor. Jeg er blevet gladere og ved, hvad jeg gerne vil.” En anden elev, som ønskede hjælp til at søge ind på film- og tv-produktion, siger: ”Jeg har været rigtig taknemmelig for, at der har været en, der har gidet at hjælpe, og det har min mentor i den grad. Udover at have fået en plads på NEXT, som jeg gerne ville, så har jeg også fået mega meget forståelse for film og TV”.

Ikke alle FGU-elever skal have en erhvervsmentor

FGU er nyt, og samarbejdet med Bryd Unges Ledighed har skullet tilpasse sig den hektiske hverdag med corona som en ekstra komplikation.

Samarbejdet var i starten lidt famlende, da arbejdsgange og kommunikation mellem teamet i Bryd Unges Ledighed og vejlederne på FGU var uklare. De processer har vi efterhånden fået styr på.

Den største udfordring oplever vi i selve visitationen af, hvilke FGU-elever som vil have bedst mulig gavn af et mentorforløb. Det har været et dilemma for os, om eleverne helt selv skulle have lov at tilmelde sig ordningen, fordi de umiddelbart så et formål. Den motivation er et vigtigt grundlag for at danne en god relation til den frivillige. Men samtidig oplever vi, at en del af de unge undervejs i forløbet har svært ved at balancere forløbet med deres skolearbejde og øvrige liv. Derfor kan det være mere hensigtsmæssigt, at det er vejlederen, der foretager vurderingen. På det punkt er vi endnu ikke helt afklarede og håber, at evalueringen af det første år kan hjælpe os til at blive helt skarpe på, hvem tilbuddet gavner mest.

Covid-19 har haft markant indvirkning

Covid-19-situationen har selvfølgelig også haft konsekvenser for indsatsen. I næsten hele vores projektperiode har Danmark været mere eller mindre lukket ned, og det har haft markant indvirkning på FGU-elevernes og erhvervsmentorernes normale hverdag. Det har været svært at nå ud til eleverne med vores tilbud, når alle sad derhjemme. Men når de først har tilmeldt sig, har både de og mentorerne været kreative og fundet løsninger, så de kunne gå ture i det fri eller mødes online. Mentorindsatsen har således også været et tilbud til de elever, som blev rastløse eller demotiverede af hjemmeundervisningen.  

FGU har brug for tætte forbindelser til erhvervslivet

Efter dette første års samarbejde føler vi os overbeviste om, at erhvervsmentorordningen har en rolle at spille på FGU. De frivillige erhvervsfolk repræsenterer en simpel og effektiv forbindelse til det arbejdsmarked, som vores elever skal ind på. Særligt i disse første år af FGU’s etablering er det et kærkomment supplement til lærere og vejlederes indsats for at løfte de unge.

Aktuelt evalueres vores pilotprojekt, og vi kæmper for at finde finansiering, så vi fortsat kan tilbyde frivillige erhvervsmentorer til eleverne på FGU. Indsatsen er billig, fordi mentorerne er frivillige. Men det har stor betydning, at ordningen ledes professionelt, og at mentorerne har adgang til god uddannelse og kompetent sparring. Det er ikke en opgave, som aktuelt kan løftes af FGU-skolerne selv, som har alt for travlt med at tage sig af kerneopgaven.

I løbet af 2020 har FGU Nord, FGU Vestegnen, FGU Aarhus, FGU Syd- og Midtfyn samt FGU Skolen Øst tilmeldt elever til et erhvervsmentorforløb i Bryd Unges Ledighed. Mentorordningen drives af Foreningen Nydansker.
Du kan læse mere om ordningen her.

Dette indlæg er udtryk for skribentens egen holdning.

Debatindlæg kan sendes til blad@uddannelsesforbundet.dk.

Læs mere om retningslinjerne for debatlindlæg.

Del siden på: