Debat

Der er ulemper ved at flytte sprogcentre til VUC

Der kan være fordele ved at lægge sprogcentrene på VUC, men også mange ulemper. Det skriver Charlotte Rye, der er næstformand i sektionsbestyrelsen for lærere i dansk som andetsprog her som svar på Charlotte Mikkelsens indlæg.

5. november 2021

Den 29. september havde Charlotte Mikkelsen et debatindlæg i Uddannelsesbladet der handlede om overflytning af sektionen for dansk som andetsprog til VUC- sektionen.  Charlotte Mikkelsens argumenter for en overflytning er de kaotiske tilstande, som mange sprogskoler havner i hvert fjerde år på grund af udliciteringer. Desuden har VUC i forvejen et voksenuddannelsesmiljø – et integrationsmiljø, hvor kursisterne møder danskere og andre tosprogede, som er i gang med andre uddannelser.

Derudover er der ofte plads på VUC- centrene, da deres kursistgrundlag er blevet kraftigt reduceret siden indførelsen af FGU.

VUC-centrene er ofte store, og danskundervisningen kan dermed risikere at blive en lille og lidt presset del af centrene.

Det er meget forskelligt, hvordan sprogcentrene bliver administreret i de forskellige kommuner.  Der er i alt 21 kommunale sprogcentre og resten er private. Det er kun de private, som skal udliciteres hvert fjerde år med mulighed for to år mere. Så der er bestemt ikke kaos på alle sprogskoler, og mange af dem fungerer heldigvis rigtig godt.

Det sidste år har der været nogle store udliciteringer på Fyn og på Sjælland, og begge steder kunne VUC byde ind. På Sjælland var VUC´s udbudsmateriale så mangelfuldt, at de ikke kom i betragtning, til trods for at kommunerne var meget interesserede i, at VUC overtog danskundervisningen for de fem involverede kommuner.

Selvom der kunne være fordele ved en sammenlægning, ser vi i sektionsbestyrelsen følgende ulemper:

  • Forskellen i løn og arbejdstid for henholdsvis VUC-lærere og dansk som andetsprogslærere
  • VUC-centrene er ofte store, og danskundervisningen kan dermed risikere at blive en lille og lidt presset del af centrene.
  • Man kan frygte, at efteruddannelsesudbuddet og dermed niveauet vil falde, når andetsprogsundervisningen ikke længere har sin egen sektion.
  • Man kan frygte, at man på et VUC -center vil rykke rundt på lærerkræfterne efter behov og ikke efter uddannelse og erfaring.
  • Vi kender ikke VUC-centrenes fremtid og deres finansiering, men mange af centrene har store økonomiske problemer og er lukningstruede. 

I sektionsbestyrelsen mener vi, at den bedste løsning vil være, at alle kommuner hjemtager andetsprogsundervisningen, eller – alternativt – at de private sprogcentre udelukkende konkurrerer om kvalitet, og at der altid bliver indskrevet virksomhedsoverdragelse i udbudsmaterialet for at sikre kontinuiteten i undervisningen.

Del siden på: