Debat

5 minutter for sent er lig med træk i lønnen for FGU-elever

Er det fair at blive trukket for at komme fem minutter for sent, fordi man skal til psykolog eller deltage i begravelse hos et nært familiemedlem? Det synes en række FGU-elever ikke. Derfor vil Modstrøm have indført retfærdige og ens fraværsregler på alle FGU-skoler og giver her vores forslag til, hvordan de kan se ud.

27. oktober 2021

Der var ingen tvivl: Da Helenes mormor blev alvorligt syg, ville hun besøge hende på hospitalet, så snart det var muligt. Helene er FGU-elev og bor til dagligt hos sin mormor og morfar og har et tæt forhold til dem. Men Helenes lærer og skoleleder var i tvivl, om de ville give Helene lov til at besøge sin mormor på hospitalet i skoletiden. I hvert fald ville de så være nødt til at trække Helene i skoleydelse for ulovligt fravær. Det gjorde Helene vred. “Har de ingen forståelse for, hvor hårdt det er, at ens mormor er blevet alvorligt syg?”.

 

Helene endte med ikke at tage på sygebesøg, fordi hun ikke havde råd til at miste pengene. Men nogle dage efter skete det tragiske, at Helenes mormor gik bort. Derfor gik hun til skolelederen og bad om lovligt fravær for at kunne tage til begravelsen. Heller ikke denne gang oplevede hun at blive mødt med forståelse. Helene blev trukket i skoleydelse for at tage til begravelsen. 

Ingen andre studerende på ungdomsuddannelserne i Danmark bliver trukket i SU på den måde, som vi gør på FGU. Det er uretfærdigt, skaber en ulighed og en følelse af at være andenrangselev.

Hver gang Helene bliver trukket i skoleydelse, får hun sværere ved at betale regninger og benzin til sin bil, som hun er afhængig af for at komme i skole. Derfor betyder det meget for hendes økonomi, når det sker. Helenes oplevelse med skolen har gjort hende frustreret over de fraværsregler, der er på FGU. ”Ingen andre studerende på ungdomsuddannelserne i Danmark bliver trukket i SU på den måde, som vi gør på FGU. Det er uretfærdigt, skaber en ulighed og en følelse af at være andenrangselev”, mener Helene.

Helenes oplevelse er en af de værste eksempler på en elev, som har følt sig uretfærdig behandlet, når det kommer til fraværsreglerne på FGU. Men i Modstrøm har vi efterhånden hørt mange historier om elever, der føler sig dårligt behandlet, fordi de er blevet trukket i skoleydelse af forskellige årsager. Og konsekvenserne er økonomisk utryghed. Det kan handle om beløb på 100-1.500 kroner, som bliver trukket fra elevernes månedlige rådighedsbeløb. Det betyder færre penge til regninger, mad og sociale oplevelser – for eksempel et cafebesøg med en ven. Det synes vi er ærgerligt. Elever på FGU skal ikke føle sig økonomisk utrygge på den måde og kæmpe med at få råd til det basale. Derfor vil vi have indført nogle mere retfærdige fraværsregler og gjort reglerne ens på alle skoler.

Elever på FGU skal ikke føle sig økonomisk utrygge på den måde og kæmpe med at få råd til det basale

Det er FGU-institutionerne, der vurderer, om elevernes fravær er lovligt, ifølge FGUs bekendtgørelse. I praksis er det læreren, der foretager denne vurdering. Som elever oplever vi, at udfaldet afhænger af lærerens egne holdninger og den relation, man har til læreren. Så hvad der gælder af fraværsregler for nogle hold, kan være helt anderledes for andre på samme skole, da det i sidste ende afhænger af den enkelte læreres fortolkning. Det er et problem, og det skaber nogle steder konflikter internt på skolerne, fordi eleverne ikke oplever en lige behandling.

En ting er forskellige fraværsregler, som forvirrer og skaber ulige vilkår eleverne i mellem. Noget andet er, at der flere steder på FGU bliver registreret fravær helt ned til minuttal, som med det samme får konsekvenser for elevernes skoleydelse. Det på trods af, at der i bekendtgørelsen står, at eleverne skal være fraværende minimum 30 minutter, før det kan registreres som ulovligt fravær. Så hvis bussen er forsinket, du er uopmærksom på klokken eller kommet for sent ud ad døren, er det ærgerligt, hvis du går på FGU. Det er selvfølgelig ikke alle skoler, hvor det er et udbredt problem, men vi kender til en del elever, som oplever det flere forskellige steder i landet.

At trække FGU-elever i skoleydelse bliver brugt og kaldt for et pædagogisk værktøj, men værktøjet kan give tomme lommer og ondt i maven hos os. Derfor har vi i Modstrøms ungeråd lavet et bud på, hvordan vi synes, reglerne på området skal ændres. Her er vores bud:

Der skal laves en klar grænse for, hvornår det får økonomiske og faglige konsekvenser for os at have ulovligt fravær - ligesom det gælder for andre unge på ungdomsuddannelserne.

  1. Reglerne for, hvordan og hvornår man trækkes i fravær skal være klare og ens på alle skoler.
  2. Vi skal ikke trækkes i skoleydelse for ulovligt fravær med det samme. Og der skal være en nedre grænse for, hvornår man registreres som fraværende. Der skal for eksempel ikke registreres fravær, hvis man kommer fem minutter for sent.
  3. Der skal først trækkes i skoleydelsen efter 10 procent ulovligt fravær. Når man når de 10 procent, skal der følge en samtale med en lærer/vejleder om ens faglige niveau og generelle trivsel på skolen.
  4. Læge, lægeordinerede behandlinger, (special)tandlæge, psykolog, psykiater, fysioterapeut og møde med kommunale sagsbehandlere skal registreres som lovligt fravær. Det sker ikke alle steder, selvom sygdom skal betragtes som lovligt fravær.

Vi mener, det er en fordel, at det er lærerne, der registrerer fravær, fordi det er dem, der kender os og har viden om vores situation. Det vil også betyde, at har en elev nogle helt særlige omstændigheder, skal der stadig være mulighed for at læreren, der kender eleven, kan tage de særlige hensyn, det kræver.  

Er du skoleleder eller direktør på FGU vil vi gerne invitere dig til en dialog om fraværsreglerne for at se på, om der vil være en mulighed for at ændre i reglerne på skolen. Vi sender en invitation til et dialogmøde ud i december i vores nyhedsbrev.

Af Jonas Markussen, Karoline Laura Jepsen, Florent Obrazhda, Ea Lykke Madsen, Levi Ferslev, Simon Ejlund, Nichlas Pedersen, Alexander Munk Andersen, Mark Holsting, unge på og omkring FGU fra Modstrøms ungeråd, og Sissel Moos, kommunikationsmedarbejder i Modstrøms sekretariat.

Dette indlæg er udtryk for skribenternes egen holdning.

Debatindlæg kan sendes til blad@uddannelsesforbundet.dk.

Læs mere om retningslinjerne for debatlindlæg.

Del siden på: